V prípade injektáže muriva svojpomocne ušetríte až 75% finančných prostriedkov pri porovnaní bežných cien účtovaných od injektážnej firiem z odboru sanácie vlhkého muriva. S našim kompletným servisom, tj s podrobným návodom, predajom všetkých potrebných materiálov a apllikačních zariadení, inštruktážnym videom, poradňou a telefonickú poradenskú službou to zvládne úplne každý!

Injektáž muriva svojpomocne injektážnym krémom AquaStop Cream® je určená nielen pre „domácich majstrov“, ale i pre profesionálne firmy v odbore sanácie muriva.

Pripravili sme pre vás kompletný servis na zhotovenie injektáže muriva svojpomocne (pozrite NÁVOD NA APLIKÁCIU) i predaj uceleného radu materiálov a aplikačných zariadení (pozrite E-SHOP). V prípade injektáže muriva svojpomocne ušetríte až 75 % finančných prostriedkov (pozrite si CENNÍK), pri porovnaní bežných cien, ktoré si účtujú za injektáže muriva profesionálne firmy! Krémová injektáž muriva svojpomocne, aj keď ju nevykonávajú profesionáli, je efektívnejšia a svojou účinnosťou predstihuje ostatné metódy injektáže muriva. Paradoxne nie sú potrebné profesionálne a drahé zariadenia a napriek tomu výsledky tejto metódy so spojením s vynikajúcimi vlastnosťami silanového krému AquaStop Cream® prevyšujú výsledky hociktorých profesionálnych firiem v oblasti sanácie vlhkého muriva. S naším kompletným servisom, t. j. s podrobným návodom na zhotovenie injektáže muriva svojpomocne, predajom všetkých potrebných materiálov a aplikačných zariadení, inštruktážnym videom, poradňou a telefonickou poradenskou službou, to zvládne každý!    Vďaka výnimočným, respektíve jedinečným vlastnostiam krémovej injektážnej hmoty AquaStop Cream® (pozrite popis výrobku) a jej jednoduchej a napriek tomu vysokoúčinnej aplikácii sa stala táto injektáž najúčinnejšou medzi beztlakovými, ale i tlakovými chemickými injektážami na zhotovenie hydroizolačnej clony v murive na zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti. Plnohodnotne a bez rizika statického narušenia stavby nahrádza podrezanie domu! Injektážny krém AquaStop Cream® s aplikačnou pištoľou a príslušenstvom si môžete kúpiť v našom E-shope alebo priamo v našej prevádzke. (pozrite Kontakt)  

Animační video

V tomto videu môžete načerpať kompletné informácie o injektáži vlhkého muriva svojpomocne. Zistíte ako ľahko a efektívne aplikovať AquaStop Cream©

Časozberné video

V tomto časozbernom videu je zaznamenaný proces zavlhčenia a následného vysychanie muriva po aplikácii systému AquaStop Cream©

**Po zhliadnutí tohto spustení videa na celú plochu obrazovky kliknite 2 x ľavým tlačidlom myši.

  Krémová injektáž má v oblasti chemických injektáží pre zhotovenie dodatočne vytvorenej hydroizolačnej clony v murive na zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti z podzákladov budov nenahraditeľné miesto. Krémová injektáž muriva je ideálna na murivo s priebežnou škárou, kde garantujeme 100 % výsledok, ale aj pri murive zmiešanom je percento úspešného zhotovenia hydroizolačnej clony takisto veľmi vysoké. Vďaka vynikajúcim a špecificky výnimočným vlastnostiam silanového krému AquaStop Cream® po porovnávaní výsledkov s inými druhmi chemických beztlakových, ale i tlakových injektáží, v podstate vo všetkých druhoch muriva je krémová injektáž absolútnou jednotkou, keďže výsledky tejto krémovej injektáže svojpomocne sú vždy vysoko spoľahlivé a pri murive s priebežnou škárou (väčšinou murivo tehlové) stopercentné. 100 % účinnosť je možné garantovať aj pri priemyselne vyrábaných materiáloch, ako je Ytong, rôznych druhoch plynosilikátových tvárnic, škvárobetónových tvárnic, ďalej pri už nevyrábanom nepálenom murive (bravčovica) a iných stavebných materiálov. Silanový krém AquaStop Cream® vďaka svojej ideálnej primárnej hustote nemá tendenciu pri plnení ručnou aplikačnou pištoľou a jej aplikačnými plnidlami nekontrolovateľne unikať netesnosťami škár v murive, ale po úplnom vyplnení obsahu vrtu sa postupne mení na veľmi jemný hydrofóbny gél, ktorý postupne, veľmi ľahko a rovnomerne preniká aj do tých najmenších pórov a kapilár stavebných materiálov. Jemný gél dokonca nepodlieha v určitej miere pri nasycovaní stavebného materiálu ani gravitácii, a tak sa na rozdiel od iných druhov injektážnych hmôt šíri v kruhovom, respektíve valcovom nasycovaní okolia vrtov. Toto je jedinečná vlastnosť šírenia hydroizolačnej clony v murive, ktorá neprebieha v žiadnej inej injektážnej hmote a ani metóde. Na základe nasiakavosti injektovaného materiálu a percentu zavlhnutia je len otázka času, kedy sa jednotlivé valcovito sa šíriace clony prepoja. Pri tehlovom murive je to otázka niekoľkých hodín až dní. Pri zmiešanom murive až niekoľkých týždňov. Ale princíp relatívne pomalého, ale istého a rovnomerného nasycovania okolia vrtov je práve zárukou pre vznik celistvej hydroizolačnej clony v murive medzi jednotlivými vrtmi. Jednotlivé osové vzdialenosti vrtov vo vodorovnom, ale niekedy i zvislom vyhotovení (tzv. zvislice, napr. na oddelenie dvoch kolmo previazaných, nadväzujúcich múrov), sa zhotovujú 100 mm od seba. Vzdialenosť ,,dobehu“ jednotlivých hydroizolačných clôn každého vyplneného vrtu je až 150 mm a tým je zaručená kompaktná, celistvá hydroizolačná clona v celej šírke a hĺbke injektovaného muriva na rozdiel od iných metód injektáže muriva. Ďalšou nespornou výhodou je, že silanový krém AquaStop Cream® nemá obmedzenie pre vhodnosť aplikácie v závislosti od percenta zavlhnutia postihnutého muriva na rozdiel od iných silanových konkurenčných krémov, ktoré neobsahujú 80 % aktívnej látky silan/siloxanu. Vždy je veľmi dôležité sa pri výbere značky injektážneho silanového krému pozrieť do Technického listu vystaveného výrobcom a porovnať obsah aktívnej látky, t. j. percento silan/siloxanu v obsahu ponúkaného výrobku, keďže niektorí výrobcovia ponúkajú krémy na silanovej báze s percentom aktívnej látky iba 15 %, 40 %, 60 % silan/siloxanu v obsahu. Tým sa môže len o niečo nižšia cena zdať výhodnejšia (samozrejme, pri porovnávaní rovnakého objemu) než cena nášho výrobku, ale je potrebné porovnávať porovnateľné. Keď vezmete do úvahy zníženie účinnosti, ktorá je tým pádom pri 15 % obsahu aktívnej látky pri konkurenčnom výrobku viac než 5-krát nižšia, je cena, ktorá je len o trochu nižšia oproti nami ponúkanému krému AquaStop Cream® s 80 % aktívnou látkou silan/siloxanu v obsahu vlastne mnohonásobne vyššia! Ďalej tieto krémy s nižším percentom aktívnej látky majú limitné použitie, a to v závislosti od percenta zavlhnutia muriva. Pri silne zavlhnutom murive nemusí tento krém vôbec vytvoriť stabilnú hydroizolačnú clonu práve z dôvodu nízkeho obsahu aktívnej látky. V neposlednom rade sa ,,doháňa“ nízka účinnosť týchto nízkokoncentrovaných krémov väčším množstvom spotreby, a tým je nakoniec pôvodne o niečo nižšia cena vo výsledku niekoľkonásobne vyššia. Toto sú poctivé prepočtové údaje a argumenty, ktoré nemôže nikto spochybniť! Krémová injektáž je vhodná okrem tehlového muriva aj do muriva zmiešaného, a dokonca do muriva s určitým percentom nenasiakavého kamenného materiálu. Vhodnosť použitia krémovej injektáže pri nasiakavých i menej nasiakavých materiáloch je pochopiteľná vzhľadom na výnimočnú penetračnú vlastnosť a vysokú koncentráciu aktívnej látky, i keď pri nenasiakavom druhu kamenného muriva sa môže zdať, že injektáž nemôže účinkovať. Ale pravý opak je pravdou. Pri murive zmiešanom, kde neprevláda nenasiakavý murovací materiál, ako je žula, rula, kremeň atď., avšak v murive sa napriek tomu nachádza, a za predpokladu, že je kamenný stavebný materiál v maltovom lôžku, je šírenie hydrofobizácie veľmi spoľahlivé. Tento nenasiakavý kamenný stavebný materiál, na rozdiel od nasiakavého spojovacieho materiálu (malty) sa síce nenasýti jemným kremičitým gélom, ale nasiakavý okolitý materiál postupne áno. Takže tam, kam neprenikne krémový jemný gél, neprenikne z dôvodu fyzikálnych zákonov ani vzlínajúca kapilárna vlhkosť. Ďalšie príklady vhodného menej nasiakavého muriva na aplikáciu krémovej injektáže, okrem už zmieňovaného tehlového muriva, je murivo z opuky, vápenca, pieskovca, a iných prírodných materiálov a priemyselne vyrábaných materiálov, ako je plynosilikát, Ytong, škvarobetón, pórobetón atď. V neposlednom rade sa táto krémová injektáž dá použiť na plnohodnotné zhotovenie vodorovnej hydroizolácie v murive pri všetkých druhoch dutých tehál, napr. Porotherme. Ani pri tomto druhu muriva nemá krémová injektáž plnohodnotného zástupcu. Ďalej je nenahraditeľná pre zhotovenie hydroizolačnej clony v tenkých priečkach (napr. 100 – 150 mm), pretože tieto hrúbky muriva sa nedajú plnohodnotne injektovať iným druhom injektáže pre nemožnosť dostatočného naplnenia muriva injektážnymi hmotami podľa noriem na prierez muriva. Krémová injektáž je v tomto prípade takisto absolútne jedinečne účinná, pretože vyvŕtané otvory v týchto tenkých priečkach sa dostatočne vyplnia silanovým krémom a tým je zaručená spotreba krému podľa normy a následná istota účinnosti. Po vykonanom vyplnení vrtov, t. j. po vykonanej injektáži, si krém postupným kruhovým, respektíve valcovým nasycovaním stavebného materiálu v okolí vrtov vo všetkých hrúbkach muriva vytvára hydrofóbnu clonu, ktorá sa v relatívne krátkom časovom úseku prepojí medzi jednotlivými vrtmi. Ak sa táto krémová injektáž krémom AquaStop Cream® urobí bezchybne, a to v akejkoľvek hrúbke muriva, niet pochýb o výsledku, keďže hydroizoláciu okolia vyplnených vrtov už nič nezastaví, pretože prebieha na základe fyzikálnych zákonov (obr. č. 1). V murive postupne vzniká pri reakcii s podkladom hydroizolačná polymérna silikónová živica, ktorá nie je ďalej rozpustná a dispergovateľná vo vode. Vzniknutá polymérna živica vytvorí trvalú horizontálnu clonu, ktorá bráni ďalšiemu prenikaniu vlhkosti. Transport vody v kapilárnom systéme muriva je prerušený, čím dochádza k vysychaniu muriva v clone a, samozrejme, nad hydroizolačnou clonou vytvorenou injektážou. Materiál muriva si zachová pôvodné fyzikálno-mechanické parametre. Pre aplikáciou krémovej injektáže sa doposiaľ používa plniaca pištoľ (pozrite obr. č. 2) s aplikačným trubičkovým násadcom (pozrite obr. č. 3) pre plnenie od zadnej časti dna k ústiu vrtu. Táto aplikácia má však svoje úskalia, a tak sme ako prví vyvinuli dvojfázovú výplň vrtov. Odporúčame robiť injektáž takisto aplikačnou pištoľou, avšak s dvomi trubičkovými násadcami – plnidlami na jednofázové alebo dvojfázové plnenie vrtov v murive. K tomuto postupu novej aplikácie nás viedol tento dôvod: Nech je pracovník vykonávajúci túto injektáž akokoľvek šikovný, nemá plne pod kontrolou dané množstvo krému vtláčaného do vyvŕtaných otvorov. Pri tenších múroch (do 300 mm hrúbky) sa otvory dajú ako-tak kontrolovateľne vyplňovať, no pri hrubších múroch (od 450 mm hrúbky) je to už prakticky nemožné. Tým, že norma udáva vo výpočtovej tabuľke pre daný typ muriva spotrebu krému pri dodržaní daných priemerov vrtov (14 mm), osových vzdialeností vrtov (100 mm) a hĺbky vrtov (vždy skrátené maximálne o 40 mm, než je hrúbka muriva) sa zdá, že je všetko v najlepšom poriadku. No v praktickej aplikácii je to trochu inak. Zásadným problémom je to, že pri plnom zastrčení trubičky do vyvŕtaného otvoru v murive jej objemom zmenšíte obsah vyvŕtaného otvoru na minimum. Iba zadná časť vrtu, kam trubička nedosiahne alebo sa nezasunie, najmä pri hrubších múroch, je obsahovo nezmenšená. Postup aplikácie tohto silanového krému spočíva v tom, že sa trubička má zasunúť do zadnej časti vyvŕtaného otvoru a potom postupným stláčaním ručnej pumpy vyplňovať obsah vrtu. Tým, že je aplikačná trubička zasunutá, dochádza pri ručnom pumpovaní k vyplňovaniu otvoru krémom až za aplikačnou trubičkou. Až potiaľ je všetko v poriadku. V momente, keď dôjde k vyplneniu obsahu otvoru od zadnej časti dna vrtu k aplikačnej trubičke, okamžite dochádza vplyvom spätného tlaku k obtekaniu silanového krému prenikajúceho medzi trubičkou a vyvŕtaným otvorom. V tomto momente nastáva vo väčšine prípadov pochybenie ľudského odhadu rýchlosti pre postupné spätné vyťahovanie plniacej trubičky ťahom ruky a zároveň dostatočného vyplňovania otvoru stláčaním ručnej pumpičky. Tieto dva úkony musia prebiehať v priamej úmere. Túto fázu by sme nazvali značne problémovou pre plnohodnotnú výplň, keďže spotreba je v zásade spočítaná na 100 % výplň obsahu 14 mm vyvŕtaného otvoru. Práve v tejto chvíli sa veľmi často stáva, že nedochádza k plnohodnotnému vyplňovaniu obsahu vyvŕtaného otvoru pri vyťahovaní trubičkového násadca. To má za následok nedostatočné vyplnenie vrtu a teda sa zákonite znižuje účinok (namiesto 100 % výplne obsahu vrtov vznikajú tzv. „húsenicové“ výplne). Preto ako prvú odporúčame aplikáciu – injektáž silanového krému robiť v jednofázovom alebo dvojfázovom plnení. Nami vyvinutá aplikácia je priemyselne ochránená Úžitkovým vzorom registrovaným na Úrade priemyselného vlastníctva v ČR. Prvá zmena v aplikácii krémovej injektáže je zatesnenie vpusti aplikačnej trubičky s obvodom vyvŕtaného otvoru, a to pružnou gumovou kónickou koncovkou. Postupným tlakom aplikačnej pištole a kratšieho násadca s gumovou kónickou koncovkou (pozrite obr. č. 4), zasunutou do ústia otvoru vrtu, dôjde ku kvalitnému zatesneniu medzi koncovkou a murivom, čo zamedzí spätnému výronu silanového krému pri injektáži. Pri vyplňovaní otvorov vrtov v murive tlakom aplikačnej pištole dochádza k postupnému vyplňovaniu vrtov na rozdiel od doposiaľ používaného spôsobu plnenia iba aplikačnou trubičkou, a to naopak od prednej časti vrtu do zadnej časti vrtu (dna vrtu) vyvŕtaného otvoru. Tento postup sa týka jednofázového vyplňovania silanovým krémom. Jednofázové plnenie odporúčame do maximálnej hrúbky muriva 300 mm. Princíp dvojfázového vyplňovania je opísaný nižšie. Vyplňovaný otvor by mal byť vo vodorovnom vyhotovení najlepšie v priebežnej škáre alebo v miernom sklone pri zmiešanom murive, max. však v 15° uhle k zvislej rovine injektovaného muriva. Posledným krokom k dokončeniu úspešnej krémovej „beztlakovej“ injektáže je po vytiahnutí kónickej koncovky zamedziť možnému výronu krému z otvoru vrtu. K tomuto výronu dochádza iba pri vodorovne urobenej injektáži do priebežnej škáry. Na zatesnenie vrtov po vykonanej injektáži vyrábame a dodávame polystyrénové zátky, ktoré majú ideálne rozmerové a mechanické parametre. Zistili sme, že nami urobená krémová injektáž svojpomocne silanovým krémom AquaStop Cream® je ideálna na všetky hrúbky muriva, no pri hr. muriva nad 300 mm, najčastejšie 450 mm až 600 mm, pri historických objektoch 800 až 1 000 mm je efektívnejšia metóda injektáže v dvojfázovom plnení. Pracovník, ktorý robí injektáž aplikačnou pištoľou, najprv použije v prvej fáze plnenia trubičkový násadec a maximálne vyplní vyvŕtané otvory. Tento trubičkový násadec je bez kónickej koncovky (pozrite obr. č. 3), ktorú dodávajú aj niektorí výrobcovia silanového krému. Avšak na rozdiel od ostatných výrobcov dodávame a odporúčame urobiť výplň ešte krátkym trubičkovým násadcom s kónickou gumovou koncovkou (pozrite obr. č. 4), pre druhú fázu výplne. Tým sa zamedzí výskytu už zmieňovaných a nami pomenovaných neplnohodnotných výplní vrtov, tzv. húsenicových výplní, keďže touto druhou fázou plnenia– (injektážou muriva) dôjde k 100 % vyplneniu otvorov od ich dna až po ústie vrtov aj pri týchto značne hrubých múroch. Ďalšou výhodou tohto postupu dvojfázovo urobenej beztlakovej injektáže AquaStop Cream® v týchto hrubších múroch je zníženie rizika, keď sa vnútri muriva nachádza kaverna, kapsa či značná netesnosť škáry a tým môže dôjsť k nekontrolovateľnému úniku väčšiny injektovanej hmoty. Tento problém nie je taký častý pri tehlovom murive, ale pri zmiešanom murive sa toto riziko zvyšuje. Nedostatočné vyplnenie vrtov z vyššie uvedených dôvodov je potenciálne pre všetky druhy tlakovej a beztlakovej chemické injektáže muriva. Avšak tým, že sa dvojfázovým injektovaním rozloží výplň vyvŕtaných otvorov na dve časti, t. j. zadná a predná injektážna výplň, výrazne sa znižuje riziko zásadného úniku do prípadných defektov v murive. Samozrejme, tento dvojfázový postup krémovej injektáže sa dá použiť aj pre murivá slabšie. Dovoľujeme si tvrdiť, že krémová injektáž muriva svojpomocne, i keď ju vždy nerobia profesionáli, je efektívnejšia a svojou účinnosťou prekoná ostatné metódy injektáže muriva. Paradoxne nie sú potrebné profesionálne a drahé zariadenia na aplikáciu, a napriek tomu garantujeme vytvorenie 100 % účinnej hydroizolačnej clony v murive na zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti. Svojou univerzálnosťou a výnimočnou účinnosťou plnohodnotne a bez rizika statického narušenia stavby nahradzuje napr. mechanické podrezanie muriva domov! Keď je naša profesia koníčkom.

Tu nájdete 20 najnovších otázok z našej poradne. Kompletný zoznam otázok a odpovede na ne nájdete v našej poradni, pozri poradňa.

 
dobry den je pouzitelna izolacia aj betonovych zakladoch? dt + beton ?

Dobrý deň. Áno aj v tomto betónovom murive sa zhotovuje injektáž muriva pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti Systémom AquaStop Cream. Odporúčal by som skrátiť osové vzdialenosti vrtov na 80 mm. Inak ďalší postup je štandardný pre náš systém. Vrty pred injektážou odporúčam prevlhčiť naším výrobkom AquaStop Cream Urýchľovač. Cenu, balenie a vlastnosti tohto urýchľovača nájdete na našom českom webe.
S pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš špecialista na Sanácia vlhkého muriva

Dobry den chcela by som sa opytat ci injektaz muru mozno robit aj v zime a do vlhkeho muru.Alebo ci musi byt mur suchy pri aplikacii injektaze.Dakujem za odpoved.

Dobrý deň. Ak budete injektáž vlhkého muriva zhotovovať v obvodovom murive nad úrovňou terénu, nemali by teploty klesnúť pod bod mrazu. Akonáhle by bolo murivo premrznuté v momente injektáže alebo 14 dní po injektáži, hydrofobizácia by sa znehodnotila. Inak je vždy vhodnejšie vykonávať injektáž Systémom AquaStop Cream do zavlhnutého muriva a nie do suchého. Ale do suchého muriva sa väčšinou injektáže s pochopiteľných dôvodov nevykonávajú, a ak áno, býva to z dôvodov tzv. preventívnych injektáží. Vysvetlenie tzv. preventívnych injektáží nájdete v odpovedi mnou poskytovanej Poradni. Nebude to tak dlho, čo som vysvetlenie tzv. preventívnych injektáží v Poradni vysvetľoval. U suchého muriva alebo s nízkou percentuálnou vlhkosťou odporúčame nami vyrábaný urýchľovač s názvom Aquastop Cream Urýchľovač. Ten zvýši a urýchli dispergáciu injektážneho krému v suchom prostredí alebo v murive s malou pórovitosťou, ako sú väčšinou prírodné murovacie kamenné materiály.

S pozdravom

Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Poradňa na čísle: 731 565 565
Váš špecialista na Sanácia a Izolácia

Dobrý deň. Malá miestnosť ako jedáleň nám trošku vlhne na západnej stene, asi 30cm od podlahy sa miestami odfukuje štuka. Jadro sa zdá suché a je pevné. Stena je z porothermu 30cm. Bolo by možné toto nejako šetrne odstrániť? Ďakujem za odpoveď. Vitásek.

Dobrý deň pán Vitásek. Pokiaľ Vaše murivo zavlhá z príčiny začínajúcej vlhkosti, je najšetrnejší metódou pre nápravu krémová injektáž muriva, respektíve akákoľvek injektáž muriva pre zamedzenie kapilárne vzlínajúcej vlhkosti, ale je neoddiskutovateľne potvrdené najvyššími autoritami v našom odbore, ale aj samotným trhom, že krémová injektáž v prípade 80% nej koncentrácie aktívnej látky silán / siloxanu vo svojom obsahu je metódou najuniverzálnejší a najmä najúčinnejší vo všetkých druhoch muriva a pri akejkoľvek jeho percentuálnej vlhkosti. Tým, že sa vo Vašom prípade zatiaľ len odlupuje štuka, ale jadrová omietka je ešte súdržná (Na povrchu sa môže javiť ako suchá, ale nemyslím si, že by nevykazovala vlhkosť,) a pevná k podkladu a predpokladám, že aj nezasolená, nie je ešte nutné tieto omietky odstraňovať. Nutné je zhotoviť clonu (bariéru) pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti v murive a to čo najbližšie k podlahe. Tým, že máte porothermové murivo, je nutné postupovať podľa návodu pre Systém AquaStop Cream pre tento druh muriva. Injektáž, podľa Vášho popisu, ľahko zavlhajúceho komôrkového muriva má svoje špecifiká a tak prosím o trochu trpezlivosti a prečítajte si moju Poradňu, kde nájdete podobné otázky a tým aj odpovede týkajúce sa tohto muriva, respektíve technologického postupu krémovej injektáže Systémom Aquastop Cream pre porotherm.

S pozdravom

Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Keď je naša profesia koníčkom

Dobrý deň, v suterénnej garáži máme múr zo škvarobetónu a vlhne, je možné váš systém aplikovať aj do takého materiálu? Ďakujem, s pozdravom, Ježek

Dobrý deň pán Ježek. Škvárobetónové murivo možno injektovať naším Systémom AquaStop Cream, keďže toto murivo má dostatočnú poréznosť. Vlhkosť v murive je v podstate nosičom vysoko koncentrovanej hydrofóbnej látky obsiahnutej v injektážnej emulzii. Vo všeobecnej rovine by sa tiež dalo povedať, kam kapilárne prenikne vzlínajúca vlhkosť, prenikne aj náš silanový injektážny krém, respektíve jeho aktívna látka a samozrejme naopak. Len si nezameniť prenikanie vlhkosti z bočného smeru (infiltrácia vlhkosti z bočného smeru) z neodizolovanej zeminy do podúrovňového obvodového muriva a prenikajúcu vzlínajúcu vlhkosť do muriva od základov. V tom prvom prípade je nutné podpodlahové obvodové murivo (Keď odvlhčujete obvodové murivo) odkopať, zhotoviť plošne zvislú vonkajšiu izoláciu až na základovú škáru a pri podlahe zhotoviť injektáž pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti.
S pozdravom
Jiří Schwarz
TRUMF sanace s.r.o.
Váš špecialista na stavebnú chémiu

Dobrý deň. Mal by som otázku? Z akej strany je možné Aquastop cream aplikovať? (Myslené zo strany interiéru či z vonkajšej strany? Mám tehlové murivo o sile 50 cm vymurované bez izolácie na kamennom základe a po rokoch dochádza k vzlínaniu vody) .V akom ročnom období je možné aplikovať aquastop cream? v zime asi vzhľadom k mrznutia nie, že? Ešte by som poprosil o cca cenovou kalkuláciou aqustop Creamu pri počítanej dĺžke múru 20 bežných metrov? Ďakujem za odpoveď, s pozdravom Vaněk Milan

Dobrý deň pán Vaněk. Na Vaše prvé dve otázky nájdete odpovede na našom webe v hornej lište tlačidlo Poradňa. Prosím len o trochu trpezlivosti. Je tam značný rozsah otázok a odpovedí, ale bude to trvať len pár minút než rovnaké otázky a tým odpovede nájdete. Inak výpočet spotreby si ľahko a veľmi rýchlo spočítate na tomto odkaze: http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/spocitejte-si-sami-spotrebu-injektazniho-kremu/
S pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Urgentná poradňa na linke: +420 731 565 565

Dobrý den.Bydlím v starom kamennom dome, murivo silné 60-70 cm.Měl by som otázku, ak budem vŕtať až do 4 cm od kraja, musím vŕtať s príklepom tak ten kraj 4cm sa mi rozbijú. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Jan.

Dobrý deň. Vŕtanie príklepom so skrátením hĺbky vrtov o 40 mm ako je hrúbka muriva nemusí vždy spôsobiť odrazenie muriva rubovej strany v mieste vrtov. Dá sa ale dovrtávat treba 50 mm bez príklepu, aby nedochádzalo k odrazeniu muriva na rubovej strane. Tým nemyslím, že by ste skracoval vrty o 50 mm ako je hrúbka muriva, stále platí skrátenie vrtov 40 mm, ale do tohto hĺbky pokráceného vrtu už dovrtávat bez príklepu.

S pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš špecialista na Sanácia a Izolácia vlhkého muriva
Urgentná linka: +420 731 565 565

Zdravím! Mam na vas jednu otázku. Píšem mail lebo som nikde nenasiel tel. Kontakt na vas. Je vhodna injektaz aj do suchého muriva ako prevencia? Taktiez aj do suchej nepálenej tehly? Dakujem za skoru odpoved a ostavam s pozdravom Zoltan Csomor

Dobrý deň pán Csomor. Systém AquaStop Cream je vhodný do všetkých nasiakavých ale aj menej savých prírodných a priemyselne vyrábaných materiálov. Nepálené tehlové murivo je vysoko savý murovací materiál a tým je dispergácia vysoko spoľahlivá. Ak Vaše murivo je vymurované na ložnej vodorovnej priebežnej špáre (čo predpokladám), postupujte ako u klasického tehlového muriva, to je vrty zhotoviť do priebežnej škáry, pri dodržaniu osových vzdialeností, priemerov vrtov a mierneho pokrácenia hĺbky vrtov ako je daná hrúbka muriva, to je podľa podľa technologického postupu pre Systém AquaStop Cream. Čo sa týka nášho výrobku AquaStop Cream Urýchľovač, myslím, že v prípade nepáleného muriva nie je potreba zvyšovať už tak spoľahlivé dispergačné vlastnosti nášho injektážneho krému v tomto druhu murovacieho materiálu. V prípade, že je ale murivo suché a alebo veľmi málo porézne (iný murovací materiál ako uvádzate), odporúčal by som vrty ľahko prevlhčiť naším prípravkom AquaStop Urýchľovač. Tým docielite ľahšiu dispergáciu aj v menej savom alebo suchom murive (to je v prípade preventívnych injektáží). Vysvetlenie preventívna injektáž. Dom prechádza rozsiahlou rekonštrukciou a tým sú predmetom rekonštrukcie i podlahy. Zhotoví sa nový podkladový betón, následná izolácia, tzv. hydroizolačná vaňa, ale v murive je ešte funkčná IPA, térová izolácia, apod. Ale stará pôvodná izolácia je napr. 30 rokov. Tým je na pokraji svojej funkčnosti. Ale táto pôvodná izolácia ešte odoláva pôsobiacej kapilárne vzlínajúcej vlhkosti. Murivo je ešte bez známok vlhkosti. Je však jasné, vzhľadom na vek pôvodnej izolácie, že nebude v skorom časovom horizonte plniť svoju funkciu. Keď sa v tomto modelovom prípade zhotoví preventívna injektáž pre zamedzenie začínajúcej vlhkosti, po dožití pôvodnej izolácie preberie funkciu izolácie muriva už spomínaná vzniknutá injektážna clona. Potom sa nestane to, že dom bude kompletne zrekonštruovaný a po nákladnej rekonštrukcii sa v blízkej dobe začnú objavovať prvé známky prenikajúcej vlhkosti z príčiny dožilosti starej pôvodnej lepenky v murive. Ale tým, že sa táto prezieravo zhotovená injektáž vykonáva v podstate v suchom murive, je potreba napomôcť injektážnemu krému v jeho šírení urýchľovačom.

S pozdravom

Jiří Schwarz

Urgentná poradenská linka

+420 731 565 565

Dobrý deň chcel som sa opýtať- chcem vykonať injektáž muriva vašim prípravkom možno to aj v tomto období, plánujeme to tak v polovici novembra kvôli murárom, bude to zvnútra vykurovaného bytu – obvodové murivo je 50cm zvonku zateplené 3cm extrudovaného polystyrénu, je to možné a ešte sa spýtam či je váš prípravok AquaStop Cream® rovnaký čo používajú sanačné fyrmy vďaka za odpoved

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosti, ktoré uvádzate, (navyše bude obvodové murivo z vonku zateplené, vo vnútri sa murivo bude zahrievať vykurovaním) november v našich klimatických podmienkach (pokiaľ sa nejedná o horskú oblasť) považujem za mesiac väčšinou ešte vhodný pre stavebné práce a tým tiež pre Systém AquaStop Cream. Inak na Vašu otázku, či je náš prípravok rovnaký s konkurenčnými výrobkami nemožno inak odpovedať, a to tak, že náš injektážny krém AquaStop Cream a jeho systémová aplikácia je vysoko účinný. Napr. časozberné video – odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=SSKKy62FikU. Skôr by som odpovedal tiež otázkou, či sú konkurenčné výrobky taky tak účinné ako náš injektážný krém Aquastop Cream, to ale nedokážem posúdiť a preto nebudem akokoľvek konkurenciu znižovať. Na druhú stranu si ale neviem predstaviť, že by konkurenčné injektážne krémy boli účinnejšie a to píšem s úplným presvedčením.
S pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.

Dobrý deň chcel by som sa spýtať či je možná aplikácia do maltoveho lôžka medzy betónom a murovacim materiálom keď je na betóne položená nefunkčná izolácia -terovy papier,murovaci materiál pozostáva z plnej tehly a dutinovych skvarobetonovych tvárnice alebo vami odporúčaný postup.Vopred ďakujem,za odborné rady.

Dobrý deň. Prvé maltová lôžko medzi betónom a murovacím materiálom je veľmi priaznivé a tým vhodné pre zhotovenie systému AquaStop Cream pre trvalé zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti. Térová izolácia, ako píšete, je už nefunkčná a tak ak táto prvá vyrovnávacia, prechodová maltová ložná škára je v správnej výške, využil by som túto škáru pre injektáž technologickým postupom pre systém AquaStop Cream.

S pozdravom

Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.

Váš špecialista na Sanácia vlhkého muriva
————————————————————
Velmi pekne dakujem za radu odbornika a sluzbu poradenstva ktoru poskytujete širokej verejnosti nezištne,ešte raz dakujem z pozdravom J.Pišta
————————————————————
Ďakujem pán Pišta za slová uznania, ktorá mi vždy dodávajú energiu v poradni pokračovať.

S pozdravom

Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš špecialista na Izolácia a Sanácia

Urgentná poradňa 731 565 565

Dobrý deň, kúpil som rodinný domček z roku 1938. Rekonštrukciu začínam od podláh, staré drevené podlahy som vytrhal a škvaru a zeminu som odstránil do hĺbky 40 cm pod úroveň podláh. Budem robiť odvetrávanou podlahu viď skladba: 15 cm štrk frakcie 16/32 s drenážne rúrkou 100 mm 10 cm podkladový betón vodorovná hydroizolácia 10cm podlahový polystyrén 2x 5cm PE fólia 6 cm cementový poter s kari 150x150x4 Chcem robiť chemickú sanáciu vlhkého muriva injektážou, ale neviem či sanovať presne nad vodorovnú izoláciu (modifikovaná lepenka) alebo až nad finálnu vrstvu cementového poteru. Vopred ďakujem za odpoveď, S pozdravom Martin Vochomůrka

Dobrý deň pán Vochomůrka. Všeobecne sa dodatočné izolácie pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti v murive zhotovujú čo najbližšie k povrchu podkladového betónu, povedzme vo výške cca 50 mm. Toto ale platí za predpokladu, že sa líniou vrtov nedostanete pod úroveň neodizolovaného vonkajšieho terénu u obvodového muriva. Tým, že odoberiete súčasnú skladbu podlahy a zeminy na zhotovenie novej skladby podlahy, môžete sa teoreticky dostať podkladovým betónom pod úroveň terénu. Pravdepodobne to nebude Váš prípad, ale ak by bol, je nutné injektáž systémom AquaStop Cream zhotoviť vo výške cca 50 mm nad úrovňou vonkajšieho terénu, nie podkladového betónu a to z dôvodu, že by dochádzalo k premosteniu vlhkosti nad líniu vrtov z bočného smeru, tzv. infiltrácii vlhkosti z neodizolovaného terén do muriva. Modifikované pásy tzv. vane vytiahnete na zvislých konštrukciách do výšky cca 100 mm nad zhotovenú injektáž. Tým sa budú tieto hydroizolácie dopĺňať. Takže ak tomu nebráni výška vonkajšieho terénu, je výhodnejší ten prvý postup, to je zhotovenie izolácie v murive vo výške, ako som už uviedol, cca 50 mm nad podkladovým betónom.

S pozdravom

Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Urgentná technická linka

731 565 565


Moc ďakujem za rýchlu odpoveď, podkladový betón bude z 99% nad terénom, ale cca 1,5m je 7 cm pod terénom (roh domu vo svahu). Ako mám prosím postupovať v tomto prípade?

S pozdravom Vochomůrka

—————————————————

Dobrý deň pán Vochomůrka. Tak sa rozhodneme podľa typu muriva. Aké máte murivo?

S pozdravom

Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130


Murivo je tehlové s hrúbkou 50 cm


To je samozrejme veľmi priaznivé. Pre systém AquaStop Cream je injektáž do priebežnej škáry tehlového muriva absolútne so 100% výsledkom. Takže pri obvodovom murive sa budete riadiť výškou škáry medzi tehlami, ktorá bude najbližšie k 50 mm nad podkladovým betónom. V prípade, že sa škára ale začne v tých inkriminovaných 1,5 bm ocitať na hranici s terénom, radšej už 1 alebo 2 metre pred týmto miestom, zhotovíte horizontálny vrt (jednoducho odskočíte vyššie) medzi druhou líniou vrtov, ktorá bude opäť pokračovať v priebežnej škáre, ale už zase nad úrovňou terénu. Ten vrt medzi dvoma líniami bude tieto dve línie vrtov spájať. To znamená,  ak nazveme ten odskakujúci vrt  mezivrt, že tento mezivrt bude presne na polovici medzi dvoma líniami vrtov. Je to síce detail, ale detaily sú hocikedy dôležité. Samozrejme by ste mohol držať línií vrtov pre injektáž vo výške v prvej škáre nad podkladovým betónom v celom rozsahu obvodového muriva, a to vo výške nad terénom tých 1,5 bežných metrov, určite by ste nepochybil, ale keď to napíšem opačne, prečo neznížiť línií vrtov u väčšiny obvodu muriva. Ale neviem ako Vám vychádzajú výšky prvej možnej škáry voči podkladovému betónu a voči terénu, ale myslím, že dôvod, prečo zvýšiť a naopak znížiť líniu vrtov, ste pochopil.

S pozdravom

Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

————————————————– ——————————

Mockrát ďakujem za odpoveď, teraz už je mi to úplne jasné:). Budúci týždeň u vás budem objednávať potrebné položky pre injektáž.

Ešte raz veľmi pekne ďakujem.

Nákupný košík

Spočítajte si sami spotrebu injektážneho krému

kalkulacka

Nakupujte v našom E-shope

AquaStop Cream®

AquaStop

Krémová Injektáž muriva

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.

Úžitkový vzor

Úžitkový vzor

Stavebná výstava ForArch 2013

ForArch 2013

Stavebná výstava ForArch 2016

ForArch 2016
spolehlivá firma