Múrik v nádobe s vodou pred a po injektáži injektážnym krémom AquaStop Cream®

Trumf sanácie s.r.o. Váš špecialista na vývoj, výrobu a predaj stavebnej chémie a jej aplikácií v oblasti sanácie vlhkého muriva spodnej stavby.
Táto ukážka je určená pre laickú i odbornú verejnosť ako garancia deklarovanej účinnosti nami vyrábaného injektážneho krému AquaStop Cream® a jeho systémové aplikácie, ktorá je určená pre vytvorenie dodatočnej izolácie v murive pre trvalé zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti spôsobené dožilosťou pôvodnej izolácie alebo jej absenciou. Pre uskutočnenie a následné zverejnenie tejto ukážky sme sa rozhodli z dôvodu, prepáčte nám za tento použitý slovný obrat, “ukázaná platí”. Postupovali sme v podstate v troch etapách. V prvej etape sme najprv vykonali navodenie priebehu zvlhnutie muriva bez vodorovnej izolácie, v druhej etape sme zhotovili injektáž naším SystémomAquaStop Cream® pre vytvorenie dodatočnej hydroizolácie v murive a v tretej etape sme už iba monitorovali priebeh postupného vysychania muriva. Priebeh celého procesu bol denne zaznamenávaný digitálnym fotoaparátom z pevného statívu. Táto ukážka, od zavlhnutie až po úplnej vyschnutí muriva, bola monitorovaná cca 4 mesiace. K dnešnému dňu je múrik štvrtým rokom vo vode a nevykazuje žiadnu vlhkosť a to vrátane jedného radu tehál pod injektovanou škárou.
V prvej etape sme postupovali nasledovne:
 • Najprv sme obstarali dostatočne pevnú plastovú nádobu, v ktorej sme vymurovali tehlovou múrik s hrúbkou 450 mm, v dĺžke plastovej nádoby. Plastová nádoba s vymurovanou múrikom bola umiestnená pod zastrešením a to z dôvodu, aby zvlhnutie muriva nebolo ovplyvnené dažďovými zrážkami a murivo bolo prevlhčeniu iba vzlínajúcou vlhkosťou, tak, ako to prebieha u domov s dožil či chýbajúce vodorovnú hydroizoláciou v murive spodnej stavby.
 • Pre vymurovanie sme použili klasické pálené tehly, ktoré boli kladené na murovaciu maltu. Po vyschnutí murovacie malty sme plastovú nádobu zaliali po jej okraj vodou. V tomto momente murivo začalo veľmi rýchlo a intenzívne zavlhat klasickým fyzikálnym procesom – a to takzvanú kapilárne vzlínajúcej vlhkosťou. Samozrejme intenzita zvlhnutie bola oveľa rýchlejšia a intenzívnejšie ako pri murive zavlhajúceho iba zemnou vlhkosťou.
 • Po celú dobu sme neustále strážili a doplňovali nádobu vodou a to z dôvodu, že úbytok vody v plastovej nádobe bol z pochopiteľných dôvodov na začiatku rýchlejší. V momente, keď vlhkosť dovzlínala až do hornej časti múrika, dolievanie vody už nebolo tak časté, avšak neustále bola voda doplňovaná tak, aby hladina vody dosahovala maximálnej výšky bočníc plastové nádoby.
 • Tento proces bol dennodenne zaznamenávaný snímkou ??s uvedeným reálnym časom a dátumom na digitálnom fotoaparáte. V momente, keď múrik bola zavlhčenia a dosahovala maximálny percentuálny vlhkosti, mohli sme prejsť k druhej etape ukážky, a to k zhotoveniu injektáže muriva naším Systémem AquaStop Cream®.
V druhej etape:
 • Najprv sme si zvolili výšku línie vrtov a to v tretej škáre tehlového muriva, tj. Vo výške medzi treťou a štvrtou radom tehlového muriva nad hladinou vody. Murivo sme navŕtali v osových vzdialenostiach 10 cm s priemerom vrtov 14 mm a hĺbke vrtov na celú hrúbku muriva s malým pokrátením (cca. 40 mm) podľa technologického postupu pre náš systém.
 • Potom sa injektážne pumpou vrty vyplnili injektážnym krémom. Tým bola dokončená druhá etapa ukážky. V tomto prípade nebol použitý AquaStopCream Inject Activator®, ktorý sme ako prvý vyvinuli a uviedli na trh. Tento aktivátor je určený najmä pre injektáž suchého muriva, napríklad pre takzvané preventívne injektáže, čo v tomto silne zavlhnuté murive nebolo nutné. Tým bola dokončená druhá etapa experimentu.
Potom nastala tretia etapa skúšky alebo skôr už ukážka prebiehajúceho výsledku:
 • V tejto etape bolo veľmi zaujímavé sledovať šírenie aktívne látky do okolia vrtov a vznikajúce hydrofóbne clony pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti. V takto extrémne zaťažovanom murive dochádzalo k ľahkej dispergácii – to znamená šírení injektážneho krému AquaStop Cream® a to nielen v priebežnej škáre, ale aj postupne v štruktúre tehál nad, ale aj pod líniou vrtov.
 • Týmto testom sme vyvrátili jeden z mýtov v oblasti sanácie vlhkého muriva krémovú injektážou a to ten, že je potreba vykonávať meranie vlhkosti muriva pred začatím injektáže a to z obavy nadmernej vlhkosti v murive z dôvodu údajnej nespoľahlivosti výsledku v silne zavlhnuté murive.
My si trúfame tvrdiť, že ak by sa toto meranie malo vykonávať, tak nie z dôvodu obavy z horných (vysokých) limitov vlhkosti, ako sa až do našej verejnej osvety neustále tvrdilo – ale naopak z obavy spodných limitov percentuálnej vlhkosti muriva, to znamená vlhkostných limitov v podstate suchého muriva. Ale tam sa väčšinou dodatočná izolácia pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti nevykonáva z pochopiteľných dôvodov, ale napriek tomu sme pre tieto nie tak často vykonávané injektáže, ktoré ale majú najmä pri rekonštrukciách starších budov svoje opodstatnenie, vyvinuli už spomínaný AquaStopCream Inject Activator®. Jednoznačne sme však dokázali, že náš injektážny krém AquaStop Cream®, ktorý je vyrábaný podľa najmodernejších technologických postupov a technológia výroby, sa šíri do okolia vrtov úplne spoľahlivo aj v takto extrémne vlhký murive, na rozdiel od všetkých infúznych či tlakových tekutých injektážou. Z toho jednoznačne vyplýva, že horných limitov vlhkosti u Systému AquaStop Cream® sa naozaj obávať nemusíme. Ale vráťme sa k experimentu.
To, že sa hydrofóbna látka dispergovala čiže sa nasýtila do silne zavlhnutých pórov a aj do najjemnejších kapilár muriva bolo zjavné, ale potom nastala tá najdôležitejšia skúška.
Dokáže sa táto aktívna látka v póroch a aj tých najjemnejších kapilárach udržať a vytvoriť pevnú a už nerozpustnú väzbu a tým trvalú bariéru?
Experiment preukázal bezo všetkých pochybností, že áno. Murivo nielenže po vytvorení clony v priebežnej škáre od vykonanej injektáže začalo postupne vysychať, ale murivo začalo vysychať do značnej miery aj pod líniou injektáže, v podstate až k hladine vody. O zdarnom ukončenom procese zhotovenom Systémem AquaStop Cream® a tým jeho dlhodobej účinnosti už nikto nemôže pochybovať, pretože murivo nad líniou vrtov vykazuje nulové vlhkostné hodnoty.
Táto múrik bola monitorovaná 4 mesiace a neustále je v nádobe s vodou. Celý proces bol zároveň dozorovaný súdnym znalcom v odbore stavebníctva, aby nikto nemohol spochybniť prípadné zmanipulovanie priebehu skúšky a tým i výsledku. Znalecký posudok k stiahnutiu tu .
Táto múrik je umiestnená v kancelárii sídla našej firmy TRUMF sanácie a to na adrese Blatnická 14/3, Praha 5 a druhá múrik je umiestnená v našej prevádzke Dvorská 1163/2, Rudná u Prahy a obe sú kedykoľvek k videniu.
Pre názornejšie priebeh experimentu sme zaobstarali časozberné video, ktoré je umiestnené na našom webe. Posudok súdneho znalca je k stiahnutiu taktiež na našich webových stránkach v pravej strane stĺpca. Ale je tu ešte jedna možnosť, ak by mal ktokoľvek akékoľvek pochybnosti, postačí si obstarať nádobu, do ktorej vymuruje múrik, ktorá bude natrvalo v spodnej časti ponorená vo vode a po maximálnom zavlhčenia vykoná injektáž Systémom AquaStop Cream®tj. Podľa našej ukážky. Aby náklady na tento experiment boli čo najnižšie, postačí použiť akúkoľvek nádobu, ktorá bude nepriepustná a trochu pevnejšie, tehly pre murovanie nemusí byť nové, jedno vrece murovacie malty (ten sa zakúpiť asi musí) a jednu či dve tubové balenia AquaStop Cream® , , u ktorého ako jediného balenia nepotrebujete ani plniacie (injektážne) zariadenia. Tým náklady môžu byť dokonca skutočne v rádoch stoviek korún. Svoj výsledok, po niekoľkých mesiacoch, môže potom porovnať s našou ukážkou. Len je potreba pre tento experiment obetovať trochu svojho času a peňazí. Nič iné Vám nebráni si tento jednoduchý experiment a tým skúšku účinnosti urobiť sami.
Autor projektu – Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti TRUMF sanace s.r.o.
V Praze 12.6.2016

 

________________________________________________________________________________

Ukážka múriky, ktorá bola vymurovaná pre experiment ako prvý a je umiestnená na adrese nášho sídla.. Táto múrik je štvrtým rokom neustále v nádobe s vodou a konečný výsledok je už bez akýchkoľvek zmien. Čo sa môže ale javiť ako pozoruhodné je to, že múrik vyschla až k vodnej hladine, tj. O dva rady tehál nižšie, než bola zhotovená línie vrtov a následná injektáž. Týmto sa bezpochyby potvrdzuje naše deklarácie, že vlhkosť obsiahnutá v murive je výhodou a tým nie je prekážkou pre konečný výsledok a to ani v takto extrémnej skúške, tj. V maximálne zavlhnuté murive. Tiež sa týmto experimentom preukázalo, že dochádza k zvýšenému dobehu aktívne látky od línie vrtov. Tým sa vytvára nielen plne funkčné vodorovná hydroizolácia v múroch v mieste injektáže, v našom prípade v priebežnej škáre a v jej blízkom okolí, tak ako to prebieha u suchého či mierne zavlhnutého muriva, ale aj vo veľkej vzdialenosti od miesta injektáže. Keď vezmeme do úvahy, že aktívna látka nasýtila murivo nad líniou vrtov, ale výška dobehu aktívne látky nad líniu injektáže sa presne posúdiť nedá, iba odhadujeme, že je to cca 50 mm, a merateľná hĺbka pod líniou injektáže, ktorá je cca 150 mm, vznikol hydroizolačný pás v celej hĺbke a dĺžke muriva, ale v pozoruhodnej výške (hrúbke) cca 200 mm. Šírenie účinných látok u nášho výrobku Systémem AquaStop Cream® nezastaví ani maximálnu percentuálnu vlhkosť obsiahnutá v murive a predovšetkým po svojej dispergáciu aktívnych látok je táto vzniknutá clona stabilný, trvalá a už nepriepustná pre kapilárne vzlínajúcej vlhkosť. Fotografia múriky odfotil dňa 7.12.2018. (Začatia experimentu 6 mesiac 2016)

 

murik

Fotografie urobené dňa 21.2.2019

experiment murik
experiment murik

Nákupný košík

Kompletný sortiment vždy skladom. Tovar dovezieme na Vašu adresu do dvoch pracovných dní.

pro-rychly-nakupSK

Inštruktážne a animačné videa pre odvlhčenie muriva

 • Animačné video AquaStop Cream

  Animačné video AquaStop Cream

 • Časozberné video AquaStop Cream

  Časozberné video AquaStop Cream

 • ČT - relácia Polopate 2018

  ČT - relácia Polopate 2018

 • TV Prima - Receptár prima nápadov

  TV Prima - Receptár prima nápadov

 • ČT - relácia Polopate 2020

  ČT - relácia Polopate 2020

 • Čo sa deje v murive po injektáži

  Čo sa deje v murive po injektáži

 • Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

  Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

 • Sanační omítka svépomocí

  Sanační omítka svépomocí

 • Rubová gelová injektáž

  Rubová gelová injektáž

Aquasan Porosity

KALKULAČKA PRE RÝCHLY VÝPOČET SPOTREBY A NAVRHOVANÉHO BALENIA VRÁTANE CELKOVEJ CENY

spotreba

VODOROVNÉ REZY PRE BEZCHYBNÉ NAVRTANIE MURIVA

pro-shlednuti

REZ DOMU PRE DOPLNENIE hydroizolácií k trvalému odvlhčeniu

schema aqs

POZRITE, AKO sa obsluhujú nami dodávané APLIKAČNÉ ZARIADENIA

UKÁŽKA účinnosť systému AQUASTOP CREAM v extrémnych podmienkach

murik

Dokumentácia k našim výrobkom

Tu si môžete prezrieť sídlo a prevádzkareň našej spoločnosti

galerie

Napísali o nás v časopise Moje bývania

MOJE BYDLENI

posudok súdneho znalca

vyjadreni-znalce

K dnešnému dňu evidujeme TENTO POČET OBJEDNÁVOK zo SR a ČR, ale aj iných krajín EU. NIE sú započítané osobné odbery.


Z každej objednávky ukladáme 10 Kč na sociálne projekty.

Systém AquaStop Cream® v praxi

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.


Všetky údaje, najmä texty a fotografie uvedené na týchto webových stránkach sú výtvorom a vlastníctvom spoločnosti TRUMF sanace s.r.o., predstavujú jej know-how a ako také požívajú ochranu rovnako podľa autorských predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo.

Kontakty na našej prevádzkareň

Dvorská 1163/2,
252 19 Rudná u Prahy
Po-Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 16:30

+420 235 312 000
+420 606 187 916

Kontakty na sídlo spoločnosti

Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
IČ DPH: SK4120141938
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982