Trumf sanace logo

Vlhký múr pred a po injektáži krémom AquaStop Cream

Trumf sanace s.r.o. váš špecialista na vývoj, výrobu a predaj stavebnej chémie a jej aplikácií v oblasti sanácie vlhkého muriva spodnej stavby.

Táto ukážka je určená pre laickú aj odbornú verejnosť ako garancia deklarovanej účinnosti nami vyrábaného injektážneho krému AquaStop Cream a jeho systémovej aplikácie, ktorá je určená na vytvorenie dodatočnej izolácie v murive pre trvalé zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti spôsobenej dožitím pôvodnej izolácie alebo jej absenciou. Pre uskutočnenie a následné zverejnenie tejto ukážky sme sa rozhodli z dôvodu, prepáčte nám tento použitý slovný zvrat, „Ukázaná platí“. Postupovali sme v podstate v troch etapách. V prvej etape sme najprv vykonali navodenie priebehu vlhnutia muriva bez vodorovnej izolácie, v druhej etape sme zhotovili injektáž naším systémom AquaStop Cream na vytvorenie dodatočnej hydroizolácie v murive a v tretej etape sme už iba monitorovali priebeh postupného vysychania muriva. Priebeh celého procesu bol denne zaznamenávaný digitálnym fotoaparátom z pevného statívu. Táto ukážka, od navlhnutia až po úplné vyschnutie muriva, bola monitorovaná cca 4 mesiace. K dnešnému dňu je múrik vo vode už tretí rok a po vlhkosti niet už ani pamiatky, a to ani pod zhotovenou líniou vrtov. 

 

V prvej etape sme postupovali takto: Najprv sme si zaobstarali dostatočne pevnú plastovú nádobu, v ktorej sme vymurovali tehlový múrik s hrúbkou 450 mm, v dĺžke plastovej nádoby. Plastová nádoba s vymurovaným múrikom bola umiestnená pod zastrešením, a to z dôvodu, aby navlhnutie muriva nebolo ovplyvnené dažďovými zrážkami a murivo bolo vlhčené iba vzlínajúcou vlhkosťou tak, ako to prebieha v domoch s dožitou či chýbajúcou vodorovnou hydroizoláciou v murive spodnej stavby. Na vymurovanie sme použili klasické pálené tehly, ktoré boli kladené na murovaciu maltu. Po vyschnutí murovacej malty sme plastovú nádobu zaliali po jej okraj vodou. V tomto momente murivo začalo veľmi rýchlo a intenzívne vlhnúť klasickým fyzikálnym procesom – a to takzvanou kapilárnou vzlínajúcou vlhkosťou. Samozrejme, intenzita vlhnutia bola omnoho rýchlejšia a intenzívnejšia ako v murive vlhnúcom iba zemnou vlhkosťou. Po celý čas sme neustále sledovali a dopĺňali nádobu vodou, a to z dôvodu, že úbytok vody v plastovej nádobe bol z pochopiteľných dôvodov na začiatku rýchlejší. V momente, keď vlhkosť dovzlínala až do hornej časti múrika, dolievanie vody už nebolo také časté, neustále však bola voda dopĺňaná tak, aby hladina vody dosahovala maximálnu výšku bočníc plastovej nádoby. Tento proces bol dennodenne zaznamenávaný snímkou s uvedeným reálnym časom a dátumom na digitálnom fotoaparáte. V momente, keď bol múrik navlhčený a dosahoval maximálnu percentuálnu vlhkosť, mohli sme prejsť k druhej etape ukážky, a to k zhotoveniu injektáže muriva naším systémom AquaStop Cream.

 

Najprv sme si zvolili výšku línie vrtov, a to v tretej škáre tehlového muriva, t. j. vo výške medzi tretím a štvrtým radom tehlového muriva nad hladinou vody. Murivo sme navŕtali v osových vzdialenostiach 10 cm s priemerom vrtov 14 mm a hĺbke vrtov na celú hrúbku muriva s malým skrátením (cca 40 mm) podľa technologického postupu pre náš systém. Potom sa injektážnou pumpou vrty vyplnili injektážnym krémom. Tým bola dokončená druhá etapa ukážky. V tomto prípade nebol použitý Aquastop Cream Inject activator, ktorý sme ako prvý vyvinuli a uviedli na trh. Tento aktivátor je určený najmä na injektáž suchého muriva, napríklad na takzvané preventívne injektáže, čo v tomto silne navlhnutom murive nebolo nutné. Tým bola dokončená druhá etapa experimentu.

Potom nastala tretia etapa skúšky alebo skôr už ukážka prebiehajúceho výsledku. V tejto etape bolo veľmi zaujímavé sledovať šírenie aktívnej látky do okolia vrtov a vznikajúcej hydrofóbnej clony na zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti. V takto extrémne zaťažovanom murive dochádzalo k ľahkej dispergácii – to znamená šíreniu injektážneho krému AquaStop Cream, a to nielen v priebežnej škáre, no aj postupne v štruktúre tehál nad, no aj pod líniou vrtov. Touto skúškou sme vyvrátili jeden z mýtov v oblasti sanácie vlhkého muriva krémovou injektážou, a to ten, že je potrebné vykonávať meranie vlhkosti muriva pred začatím injektáže, a to z obavy nadmernej vlhkosti v murive z dôvodu údajnej nespoľahlivosti výsledku v silno navlhnutom murive. My si trúfame tvrdiť, že ak by sa toto meranie malo vykonávať, tak nie z dôvodu obavy z horných (vysokých) limitov vlhkosti, ako sa až do našej verejnej osvety neustále tvrdilo – no naopak, z obavy spodných limitov percentuálnej vlhkosti muriva, to znamená vlhkostných limitov v podstate suchého muriva. No tam sa väčšinou dodatočná izolácia na zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti nevykonáva z pochopiteľných dôvodov, no napriek tomu sme pre tieto nie tak často vykonávané injektáže, ktoré však majú najmä pri rekonštrukciách starších budov svoje opodstatnenie, vyvinuli už zmieňovaný AquaStop Cream Inject activator. Jednoznačne sme však preukázali, že náš injektážny krém AquaStop Cream, ktorý je vyrábaný podľa najmodernejších technologických postupov a technológie výroby, sa šíri do okolia vrtov úplne spoľahlivo aj v takto extrémne navlhnutom murive, na rozdiel od všetkých infúznych či tlakových tekutých injektáží. Z toho jednoznačne vyplýva, že horných limitov vlhkosti v systéme AquaStop Cream sa skutočne obávať nemusíme. No vráťme sa k experimentu.

 

To, že sa hydrofóbna látka dispergovala alebo sa nasýtila do silno navlhnutých pórov a aj do najjemnejších kapilár muriva, bolo zjavné, no potom nastala tá najdôležitejšia skúška. Dokáže sa táto aktívna látka v póroch a aj tých najjemnejších kapilárach udržať a vytvoriť pevnú a už nerozpustnú väzbu a tým trvalú bariéru? Experiment preukázal bez všetkých pochybností, že áno. Murivo nielenže po vytvorení clony v priebežnej škáre od vykonanej injektáže začalo postupne vysychať, no murivo začalo vysychať do značnej miery aj pod líniou injektáže, v podstate až k hladine vody. O úspešnom ukončenom procese zhotovenom systémom AquaStop Cream a tým jeho dlhodobej účinnosti už nikto nemôže pochybovať, pretože murivo nad líniou vrtov vykazuje nulové vlhkostné hodnoty. Tento múrik bol monitorovaný 4 mesiace a neustále je v nádobe s vodou. Celý proces bol zároveň dozorovaný súdnym znalcom v odbore stavebníctvo, aby nikto nemohol spochybniť prípadné zmanipulovanie priebehu skúšky a tým aj výsledku. Znalecký posudok na stiahnutie tu. Tento múrik je umiestnený v kancelárii sídla našej firmy TRUMF sanace, a to na adrese Blatnická 14/3, Praha 5, a druhý múrik je umiestnený v našej prevádzke Dvorská 1163/2, Rudná pri Prahe, a oba možno kedykoľvek vidieť. Pre názornejší priebeh experimentu sme vyhotovili časozberné video, ktoré je umiestnené na našom webe. Posudok súdneho znalca je na stiahnutie taktiež na našich webových stránkach na pravej strane stĺpca. No je tu ešte jedna možnosť, ak by mal ktokoľvek akékoľvek pochybnosti, stačí si zaobstarať nádobu, do ktorej vymuruje múrik, ktorý bude trvalo v spodnej časti ponorený vo vode, a po maximálnom navlhčení vykoná injektáž systémom AquaStop Cream, t. j. podľa našej ukážky. Aby náklady na tento experiment boli čo najnižšie, stačí použiť akúkoľvek nádobu, ktorá bude nepriepustná a trochu pevnejšia, tehly na murovanie nemusia byť nové, jedno vrece murovacej malty (to sa však kúpiť asi musí) a jedna či dve tuby balenia AquaStop Cream, v ktorom ako jedinom balení nepotrebujete ani plniace (injektážne) zariadenie. Svoj výsledok po niekoľkých mesiacoch môžete potom porovnať s našou ukážkou. Len je potrebné pre tento experiment obetovať trochu svojho času a peňazí. Nič iné vám nebráni si tento jednoduchý experiment a tým skúšku účinnosti vykonať.

Autor projektu – Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti TRUMF sanace s.r.o.

V Prahe 12. 6. 2016

 

________________________________________________________________________________

Ukážka múrika, ktorý bol vymurovaný pre experiment ako prvý a je umiestnený na adrese sídla. Tento múrik je tretím rokom neustále v nádobe s vodou a konečný výsledok je už bez akýchkoľvek zmien. Čo sa môže ale javiť ako pozoruhodné je to, že múrik vyschol až k vodnej hladine, tj. o dva rady tehál nižšie, ako bola zhotovená línia vrtov a následná injektáž. Týmto sa bezpochyby potvrdzuje naša deklarácia, že vlhkosť obsiahnutá v murive je žiaduca a tým nie je prekážkou pre konečný výsledok a to ani v takto extrémnej skúške, tj. v maximálne zavlhnutom murive. Tiež sa týmto experimentom preukázalo, že dochádza k zvýšenému dobehu aktívnej látky od línie vrtov. Tým sa vytvára nielen plne funkčná vodorovná hydroizolácia v múroch v mieste injektáže, v našom prípade v priebežnej škáre a v jej blízkom okolí, tak ako to prebieha u suchého či mierne zavlhnutého muriva, ale aj vo veľkej vzdialenosti od miesta injektáže. Keď vezmeme do úvahy, že aktívna látka nasýtila murivo nad líniou vrtov, ale výška dobehu aktívnej látky nad líniu injektáže sa presne posúdiť nedá, iba odhadujeme, že je to cca 50 mm, a merateľná hĺbka pod líniou injektáže je cca 150 mm, vznikol hydroizolačný pás v celej hĺbke a dĺžke muriva, ale v pozoruhodnej výške (hrúbke) cca 200 mm. Šírenie účinných látok u nášho výrobku AquaStop Cream nezastaví ani maximálna percentuálna vlhkosť obsiahnutá v murive a predovšetkým po svojej dispergácii aktívnej látky je táto vzniknutá clona stabilná, trvalá a už nepriepustná pre vzlínajúcu vodu. Fotografia múrika bola vyhotovená dňa 13.12.2017. (Začiatok experimentu 6 mesiac 2016)

 

 

murik

Fotografie urobené dňa 21.2.2019

experiment murik
experiment murik

Nákupný košík

Kompletný sortiment vždy skladom. Tovar dovezieme na Vašu adresu do dvoch prac.dní

pro-rychly-nakupSK

Inštruktážne a animačné videa pre odvlhčenie muriva

 • Animačné video AquaStop Cream

  Animačné video AquaStop Cream

 • Časozberné video AquaStop Cream

  Časozberné video AquaStop Cream

 • ČT - relácia Polopate 2018

  ČT - relácia Polopate 2018

 • TV Prima - Receptár prima nápadov

  TV Prima - Receptár prima nápadov

 • ČT - relácia Polopate 2020

  ČT - relácia Polopate 2020

 • Čo sa deje v murive po injektáži

  Čo sa deje v murive po injektáži

 • Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

  Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

 • Sanační omítka svépomocí

  Sanační omítka svépomocí

 • Rubová gelová injektáž

  Rubová gelová injektáž

Aquasan Porosity

KALKULAČKA PRE RÝCHLY VÝPOČET SPOTREBY A NAVRHOVANÉHO BALENIA VRÁTANE CELKOVEJ CENY

spotreba

VODOROVNÉ REZY PRE BEZCHYBNÉ NAVRTANIE MURIVA

pro-shlednuti

REZ DOMU PRE DOPLNENIE hydroizolácií k trvalému odvlhčeniu

schema aqs

POZRITE, AKO sa obsluhujú nami dodávané APLIKAČNÉ ZARIADENIA

UKÁŽKA účinnosť systému AQUASTOP CREAM v extrémnych podmienkach

murik

Tu si môžete prezrieť sídlo a prevádzkareň našej spoločnosti

galerie

Napísali o nás v časopise Moje bývania

MOJE BYDLENI

posudok súdneho znalca

vyjadreni-znalce

K dnešnému dňu evidujeme TENTO POČET OBJEDNÁVOK zo SR a ČR, ale aj iných krajín EU. NIE sú započítané OSOBNÉ ODBERY.


Z každej objednávky ukladáme 10 Kč na sociálne projekty.

Systém AquaStop Cream® v praxi

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.


Všetky údaje, najmä texty a fotografie uvedené na týchto webových stránkach sú výtvorom a vlastníctvom spoločnosti TRUMF sanace s.r.o., predstavujú jej know-how a ako také požívajú ochranu rovnako podľa autorských predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo.

Kontakty na našej prevádzkareň

Dvorská 1163/2,
252 19 Rudná u Prahy
Po-Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 16:30

+420 235 312 000
+420 606 187 916

Kontakty na sídlo spoločnosti

Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
IČ DPH: SK4120141938
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982