Trumf sanace logo

Prečo krémová injektáž muriva?

Táto otázka je položená preto, aby som objektívne vysvetlil prečo odporúčam krémovú injektáž muriva Systémom AquaStop Cream ® a nie iný druh injektáže s použitím inej hmoty. Najprv však musím zdôrazniť, že tento rozbor či pojednávanie sa týka len a len problematiky s odvlhčením vlhnúceho muriva z dôvodu kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti v murive. Samozrejme, sú aj iné problémy s vlhnutím alebo natekaním vody do konštrukcií objektov spodnej stavby, napr. tlaková voda zatekajúca najčastejšie do suterénových priestorov a podzemných poschodí, kde je metóda krémovej injektáže nepoužiteľná a tieto problémy sa riešia napr. tlakovou polyuretánovou injektážou, pozri Polyuretánová injektáž, alebo problém s vlhnutím podúrovňového muriva, kde vlhkosť nepreniká od základov, ale z priľahlej zvlhnutej zeminy do neodizolovaného podúrovňového muriva (tzn. infiltrácie vody z bočného smeru), a to z dôvodu absencie, dožitia či poškodenia zvislej rubovej podúrovňovej izolácie. V tomto prípade sa ponúka odkopanie domu, ale odkopanie nie je vždy možné uskutočniť. Tu je nezastupiteľná napríklad plošná rubová gélová injektáž muriva, pozri Gélová injektáž muriva. Týmto chcem poukázať a vysvetliť, že neexistuje univerzálna injektáž v oblasti injektáže muriva (správne nazývanej mikroinjektáže muriva) v stavebnej oblasti sanácie vlhkého muriva. Každá z hore uvedených injektáží ale nemá svojho plnohodnotného zástupcu!

Zdôvodnenie! Prečo krémová injektáž muriva.

Silánový emulzný krém AquaStop Cream ® vďaka svojej ideálnej primárnej hustote (krémová a po vykonanej injektáži následne gélová konzistencia) nemá tendenciu pri tlakovom ani beztlakovom plnení vyvŕtaných otvorov nekontrolovateľne unikať, najmä netesnými škárami v murive a samotným nekompaktným murivom, ale po úplnom vyplnení obsahu vrtov sa postupne, relatívne pomaly mení na veľmi jemný hydrofóbny gél (proces rozpúšťania hustejšieho krému na jemný gél prebieha najmä v závislosti od percenta vlhkosti a teploty muriva), ktorý veľmi ľahko a rovnomerne preniká do pórov a do tých najmenších kapilár stavebných materiálov a dokonca do značnej miery nepodlieha ani gravitácii. To znamená, že hydroizolačná clona nevzniká v momente, keď sa vykonáva injektáž, ale následne. Murivo sa napúšťa (nasycuje) postupne od vrtov všetkým smermi, ale práve relatívne pomalé napúšťanie a nasycovanie muriva zaručuje to, že krémová emulzia napustí murivo v celej hĺbke a šírke zhotovenej injektáže. Zásadnou vlastnosťou postupného nasycovania injektovaného muriva je ale to, že neuniká nekontrolovateľne netesnosťami škár a niekedy aj samotným nesúdržným murivom, ako sa deje pri aplikácii všetkých tekutých inejktážnych hmôt, napr. pri tekutom injektážnom prostriedku na báze hydrofobizovaných silikonátov a ich tekutých injektážnych prostriedkov. Tento únik pri žiadnych druhoch kvapalných, tekutých injektáží nevyrieši tlaková injektáž cez injektory a ani naopak pomalé nalievanie vrtov do muriva cez lieviky alebo infúzne nádobky s hadičkami zavedenými do ústia vrtov. Pri tekutých injektážnych prostriedkoch, či sa injektáž vykonáva tlakovo alebo beztlakovo, je to v podstate zákonitá fyzikálna vlastnosť. Proti týmto tekutým prostriedkom, aj keď majú najlepšie zloženie a koncentráciu účinnej látky, pracujú vždy fyzikálne zákony, ako je už spomínaná gravitácia, reálnosť či skôr nereálnosť dostatočnej nasiakavosti pórov muriva v závislosti od času vykonávanej injektáže, keďže tekutý injektážny prostriedok sa príliš rýchlo stráca v základoch muriva a v miestach s vyššou vsiakavosťou či netesnosťami, a tak nemôže nikdy vzniknúť rovnomerne celistvá hydroizolačná clona v celej hĺbke a šírke muriva, ako to je pri krémovej injektáži.  V neposlednom rade je ďalšou nevýhodou to, že vrty sa pri tejto injektáži musia vyvŕtať vždy v značnom sklone (výrobcovia odporúčajú až 45 st.) k zvislej rovine muriva, z pochopiteľných dôvodov, ale ak tu clona vôbec vzniká, tak skôr pri rubovej časti muriva – na dne vrtu – a tým opäť nemôže vzniknúť rovnomerná hydroizolačná clona. Je zvláštne, že aj napriek tomu sa v 21. storočí stále injektuje týmito tekutými hmotami, i keď z vyššie opísaných vlastností týchto tekutých, vodných hydrofóbnych injektáží je jasné, že ich účinnosť je veľmi neistá a nespoľahlivá. Možno si ešte pamätáte, ako si naši predkovia zhotovovali injektáže proti vzlínajúcej vlhkosti v murive nalievaním vodného skla kanvami do otvorov v murive s veľkým priemerom. Bolo to z pochopiteľných dôvodov, a to takých, že iná injektážna alternatíva nebola. Ale ak by sme sa mali držať stavebných dogiem a predsudkov, tak budeme dodnes murovať z nepálených tehál, izolovať ílom, zatepľovať slamou atď. Samozrejme, že sa nechcem vysmievať týmto technológiám, práve naopak, na svoju dobu boli vysoko efektívne, ale pokrok sa nevyhol ani stavebníctvu, a preto tekuté tlakové alebo beztlakové injektáže na zhotovenie hydroizolačnej clony v murive považujem za prekonanú históriu injektáže. Som presvedčený, že vyššie uvedené argumenty sú pravdivé, logické a v neposlednom rade z mojej dlhoročnej praxe overené, a tiež sa len ťažko dajú vyvrátiť, ak veríme na fyzikálne, chemické a iné zákonitosti.

Vyššie uvedená správa sa pohybuje v oblasti injektáž muriva na zabránenie vzlínajúcej vlhkosti.

Napísané dňa 11.10.2012

Jiří Schwarz – konateľ spol. TRUMF sanace s.r.o.

  • Krémova injektáž vs. mechanické podrezanie muriva

Nákupný košík

KOMPLETNÝ SORTIMENT VŽDY SKLADOM – DORUČENIE K VÁM DO DVOCH DNÍ

pro-rychly-nakupSK

AKO SI SVOJPOMOCNE NAMIEŠAŤ UNIKÁTNU OMIETKU URČENÚ PRE OMIETANIE VLHKÉHO MURIVA

Aquasan Porosity

SPOČÍTAJTE SI ĽAHKO SPOTREBU injektážneho KRÉMU VRÁTANE NAVRHOVANÉHO BALENIE PRE VÁŠ ROZSAH injektáže

spotreba

VODOROVNÉ REZY PRE BEZCHYBNÉ NAVRTANIE MURIVA

pro-shlednuti

UKÁŽKY OBSLUHY INJEKTÁŽNYCH ZARIADENÍ

UKÁŽKA účinnosť systému AQUASTOP CREAM v extrémnych podmienkach

murik

Tu si môžete prezrieť sídlo a prevádzkareň našej spoločnosti

galerie

Napísali o nás v časopise Moje bývania

MOJE BYDLENI

Vyjadrenia znalca

vyjadreni-znalce

K DNEŠNÉMU DŇU EVIDUJEME TENTO POČET INTERNETOVÝCH OBJEDNÁVOK A TÝM SVOJPOMOCOU SANOVANÝCH STAVIEB

10.856

Krémová Injektáž muriva

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.


Všetky údaje, najmä texty a fotografie uvedené na týchto webových stránkach sú výtvorom a vlastníctvom spoločnosti TRUMF sanace s.r.o., predstavujú jej know-how a ako také požívajú ochranu rovnako podľa autorských predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo.

Kontakty na našej prevádzkareň

Dvorská 1163/2,
252 19 Rudná u Prahy
Po-Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 16:30

+420 235 312 000
+420 606 187 916

Kontakty na sídlo spoločnosti

Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
IČ DPH: SK4120141938
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982