Informácie o spracovaní osobných údajov

 

Vážená pani, vážený pán,
v súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES si vás dovoľujeme informovať, že o vás spracovávame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.
Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov a ako ho môžete kontaktovať?
Prevádzkovateľom vašich osobných údajov, teda osobou, ktorá rozhoduje o spôsobe a účele spracovania vašich osobných údajov a tieto údaje spracováva, je TRUMF sanace s. r. o., IČO: 24271268, Blatnická 14/3, 155 21 Praha 5-Sobín (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľa môžete kontaktovať poštou na adrese sídla, osobne, prostredníctvom telefónu na čísle +420 603 589 130, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese info@sanace-trumf.cz.
Na aký účel vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje spracovávame s cieľom

 • plnenia na základe zmluvy alebo vašej objednávky,
 • spracovania vašich otázok pri poskytovaní poradenských služieb.
Na základe čoho je prevádzkovateľ oprávnený vaše osobné údaje spracovávať?
Vaše osobné údaje spracovávame z dôvodu nevyhnutnosti pre plnenie zmluvy, s cieľom vykonania nevyhnutných úkonov v záujme riadneho vybavenia vašej objednávky, poradenstva alebo výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a našou spoločnosťou a s cieľom realizácie oprávneného záujmu prevádzkovateľa na zasielanie obchodných oznamov a informácií o ponuke tovaru a služieb našej spoločnosti.  
Je poskytnutie osobných údajov na tieto účely spracovania zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou?
Vami poskytnuté osobné údaje sú nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez ich poskytnutia nemôže byť vybavená vaša objednávka ani vaša otázka.
Budú vaše osobné údaje odovzdávané iným prevádzkovateľom?
Vami poskytnuté osobné údaje sú odovzdávané subdodávateľom prevádzkovateľa, pokiaľ sa podieľajú na dodaní tovaru, služieb a realizácii platieb na základe zmluvy, pokiaľ zaisťujú služby prevádzkovania webových stránok, e-shopu a ďalšie služby s tým súvisiace.  
Budú vaše osobné údaje odovzdávané do krajín mimo Európskej únie?
Vami poskytnuté osobné údaje nebudú odovzdávané do krajín mimo Európskej únie.
Ako dlho budú vaše osobné údaje spracovávané?
Vami poskytnuté osobné údaje budú uchovávané 11 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu/poskytnutia služby alebo tovaru zo strany našej spoločnosti, alebo až do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, pokiaľ sú vaše osobné údaje spracovávané na základe vášho súhlasu.
Aké práva máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov?
Kedykoľvek môžete požiadať o poskytnutie kópie všetkých osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Pokiaľ zistíte, že vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, môžete požadovať ich opravu alebo obmedzenie ich spracovania. Kedykoľvek tiež môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov, ktoré o vás spracovávame, alebo vzniesť námietku proti ďalšiemu spracovaniu. Pokiaľ ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tento súhlas odvolať písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený vyššie.  Pokiaľ nebudete s vybavením vašej žiadosti alebo námietky spokojní, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
Máme záujem spracovávať vaše osobné údaje zákonne a riadne a nepoškodzovať vaše práva. Pokiaľ máte pochybnosti, že sa nám to darí, budeme radi, keď nás na to upozorníte.

TRUMF sanace s. r. o.

 

 

Nákupný košík

Kompletný sortiment vždy skladom. Tovar dovezieme na Vašu adresu do dvoch pracovných dní.

pro-rychly-nakupSK

Inštruktážne a animačné videa pre odvlhčenie muriva

 • Animačné video AquaStop Cream

  Animačné video AquaStop Cream

 • Časozberné video AquaStop Cream

  Časozberné video AquaStop Cream

 • ČT - relácia Polopate 2018

  ČT - relácia Polopate 2018

 • TV Prima - Receptár prima nápadov

  TV Prima - Receptár prima nápadov

 • ČT - relácia Polopate 2020

  ČT - relácia Polopate 2020

 • Čo sa deje v murive po injektáži

  Čo sa deje v murive po injektáži

 • Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

  Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

 • Sanační omítka svépomocí

  Sanační omítka svépomocí

 • Rubová gelová injektáž

  Rubová gelová injektáž

Aquasan Porosity

KALKULAČKA PRE RÝCHLY VÝPOČET SPOTREBY A NAVRHOVANÉHO BALENIA VRÁTANE CELKOVEJ CENY

spotreba

VODOROVNÉ REZY PRE BEZCHYBNÉ NAVRTANIE MURIVA

pro-shlednuti

REZ DOMU PRE DOPLNENIE hydroizolácií k trvalému odvlhčeniu

schema aqs

POZRITE, AKO sa obsluhujú nami dodávané APLIKAČNÉ ZARIADENIA

UKÁŽKA účinnosť systému AQUASTOP CREAM v extrémnych podmienkach

murik

Dokumentácia k našim výrobkom

Tu si môžete prezrieť sídlo a prevádzkareň našej spoločnosti

galerie

Napísali o nás v časopise Moje bývania

MOJE BYDLENI

posudok súdneho znalca

vyjadreni-znalce

K dnešnému dňu evidujeme TENTO POČET OBJEDNÁVOK zo SR a ČR, ale aj iných krajín EU. NIE sú započítané osobné odbery.


Z každej objednávky ukladáme 10 Kč na sociálne projekty.

Systém AquaStop Cream® v praxi

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.


Všetky údaje, najmä texty a fotografie uvedené na týchto webových stránkach sú výtvorom a vlastníctvom spoločnosti TRUMF sanace s.r.o., predstavujú jej know-how a ako také požívajú ochranu rovnako podľa autorských predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo.

Kontakty na našej prevádzkareň

Dvorská 1163/2,
252 19 Rudná u Prahy
Po-Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 16:30

+420 235 312 000
+420 606 187 916

Kontakty na sídlo spoločnosti

Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
IČ DPH: SK4120141938
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982