Trumf sanace logo

AquaStop Cream® balenie plast. vedro 5 litrov

AquaStop Cream ® je injektážny krém (nazývaný tiež pasta či gél) na silanovej báze s min. 80-percentnou koncentráciou aktívnej látky silan/siloxan v obsahu a je určený na injektáž vlhkého muriva...

Cena: 106,00
Katalógové číslo: AQ-CR-004 Kategórie:
SPÄŤ DO E-SHOPU

Popis

AquaStop Cream ® je injektážny krém (nazývaný tiež pasta či gél) na silanovej báze s min. 80-percentnou koncentráciou aktívnej látky silan/siloxan v obsahu a je určený na injektáž vlhkého muriva na zamedzenie príčiny kapilárne vzlínajúcej vlhkosti. Zostávajúci 20 % obsah injektážnej emulzie sa odlišuje od podobných výrobkov tým, že obsahuje špeciálne aktivačné prísady, ktoré umožňujú jednoduchšie prenikanie aktívnej látky do pórov a aj tých najjemnejších kapilár v okolí vrtov. Vzhľadom na tieto vlastnosti ľahko preniká hlboko do všetkých minerálnych murovacích materiálov, a tak vzniká trvalá bariéra pre zamedzenie vlhkosti.

Krémová injektáž Systémom AquaStop Cream® svojím relatívne pomalým, no istým a rovnomerným (v prípade nenaklonených vrtov, t. j. vrtov kolmo zhotovených na zvislú rovinu muriva) kruhovým, respektíve valcovým šírením nasycuje všetky nasiakavé aj menej nasiakavé priemyselne vyrábané a prírodné murovacie materiály. Silanový krém sa vo vlhkom murovacom materiáli postupne rozpúšťa, dochádza k jeho jednoduchej penetračnej priestupnosti (disperguje) a tým, že je zlučiteľný s obsahom vlhkosti v murive, ľahko preniká do pórov a aj tých najjemnejších kapilár injektovaných murovacích materiálov. Túto vlastnosť nasycovania okolia vrtov stavebných materiálov nemá žiadna injektážna hmota na inej báze ani ju nie je možné nahradiť akoukoľvek aplikáciou, preto sa dá s istotou tvrdiť, že krémová injektáž Systémom AquaStop Cream® vo svojej kategórii, t. j. zhotovenie hydroizolačnej clony (bariéry) v murive pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti, nemá účinnejšieho zástupcu. Nami vyrábaný silanový emulzný krém AquaStop Cream® je distribuovaný v ČR a SR, ale odoberajú ho aj odberatelia z ďalších členských štátov EÚ. AquaStop Cream® spĺňa všetky požiadavky najmodernejšej technológie výroby, ktorá každoročne podlieha štátnemu dohľadu výroby podľa platných noriem a predpisov ČR a EÚ, každé tri roky prechádza dôkladnou previerkou (štátnou skúšobňou) nami deklarovaných vlastností na udelenie certifikácie. Dlhodobý a dennodenným aplikovaním injektážneho krému AquaStop Cream® našou spoločnosťou (jej aplikačnou divíziou) sme mali možnosť získavať spätnú väzbu o účinnosti krému a technologických postupoch aplikácií, čo väčšina výrobcov nemá. Tým sme postupne získavali istotu správnosti napríklad nášho návodu na aplikáciu, technických údajov a našich tvrdení. V kombinácii vysokokvalitného silanového krému AquaStop Cream® na injektáž muriva a technologického postupu pre náš systém môžeme s istotou tvrdiť, že krémová injektáž muriva sa vzhľadom na špecifické vlastnosti injektážneho krému AquaStop Cream® stala vysokoúčinnou a spoľahlivou metódou v širokom spektre používaných murovacích materiálov s nízkym, ale aj s maximálnym percentuálnym zavlhnutím, poréznosťou muriva a v neposlednom rade aj stupňom zasolenia. Krémová injektáž Systémom AquaStop Cream® plnohodnotne a bez rizika statického narušenia stavby nahrádza mechanickú podrezávku muriva budov.

Popis: Systém AquaStop Cream® je určený na sanáciu vlhkého muriva a základov. Po zhotovení krémovej injektáže v murive postupne vzniká pri reakcii s podkladom hydrofóbna polymérna silikónová živica, ktorá nie je ďalej rozpustná a dispergovateľná vo vode. Vzniknutá polymérna živica vytvorí trvalú horizontálnu clonu, ktorá bráni ďalšiemu prenikaniu vlhkosti. Transport vody v kapilárnom systéme muriva je prerušený, čím dochádza k vysychaniu muriva v clone a, samozrejme, aj nad hydroizolačnou clonou. Materiál muriva si zachová pôvodné fyzikálno-mechanické parametre. Neobsahuje žiadne pomocné organické látky. AquaStop Cream® je vyrobený s maximálnou možnou koncentráciou hydrofóbnej látky silan/siloxan v obsahu. Vzhľadom na túto maximálnu koncentráciu aktívnej látky je vysokoúčinný so životnosťou min. 30 rokov. Na krémovú injektáž (vyplňovanie vrtov) sa používa aplikačná pištoľ pre vedierkové balenie s dvoma plnidlami (odporúčanie: kúpiť pri menšom rozsahu prác, t. j. pri nákupe 1-litrových balení) či injektážna pumpa (odporúčanie!: kúpiť pri nákupe 5-litrového a väčšieho balenia) a na salámové balenie injektážnej pištole pre salámové balenie. Pri balení tuba nie je potrebná na injektáž vlhkého muriva injektážna pištoľ (toto balenie odporúčame pre malé rozsahy prác). Odskrutkujte modrý uzáver tuby. Do otvoru tuby zasuniete číru hadičku z polyetylénu do danej hĺbky otvoru (hrdla tuby), t. j. k vyznačenej ryske na trubičke, aby bola hĺbka zasunutia správna. Tesnosť je dostatočná, ale aby pri vyťahovaní trubičky z vrtu nedošlo k rozpojeniu, dodávame pre istotu v cene tohto balenia lepiacu pásku. Touto páskou stiahnete spoj medzi aplikačnou trubičkou a hrdlom tuby, a tým nemôže pri plnení, a najmä spätnom vyťahovaní trubičky z vrtu dôjsť k rozpojeniu. Plníte tak, že tlakom ruky vytláčate z tuby cez zasunutú trubičku injektážny krém do vrtov. Aplikácia je veľmi jednoduchá.  

Výhody: 

– účinnejšia alternatíva kvapalných injektážnych živíc

– je možné aplikovať beztlakovým aj tlakovým spôsobom

– chemicky aj fyzikálne zlučiteľný s ošetrovaným prostredím

– vynikajúca stabilita a dlhodobá účinnosť vytvorenej horizontálnej hydroizolačnej clony

– rýchla, čistá a jednoduchá aplikácia

– bez obsahu organických rozpúšťadiel (VOC)

– hygienicky nezávadný a neškodný pre ľudský organizmus

– šetrný k životnému prostrediu

Balenie:

  • 500 ml     v baleniu tuba 
  • 600 ml     v salámovom balení
  • 1 liter      vo vedierkovom balení
  • 5 litrov    vo vedierkovom balení
  • 10 litrov  vo vedierkovom balení
  • 30 litrov  vo vedierkovom balení

 

 

 

Ďalšie informácie

Hmotnosť 4.74 kg
Rozmery 19.5 × 23 × 24 cm

Inštruktážne video

<div class=”video-container”><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/foSUKGhK4Og?rel=0&amp;showinfo=0&amp;controls=1″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen=”” width=”800″ height=”450″ frameborder=”0″></iframe></div>

Dokumentácia

AquaStop Cream®

Technický list
Bezpečnostný list
Vyhlásenie o parametroch
Vyhlásenie o shodě EU