0
0

Nedávno postavená prístavba zádveria bola vykonaná z pálených tvárnic porotherm 30x30x45 cm. Sú položené na betónový základ ošetrený náterom kryštalizačnej hydroizolácie. Už niekoľko rokov mi vlhnú rohy zádveria a vlhkosť stúpa každý rok o asi 3-5 cm. Myslel som, že príčinou je dažďová voda z vonkajšej podesty. Vymenil som dlažbu podesty a utesnil som roh medzi podestou a stenou silikónom, ale bez výsledku. Rozhodol som sa vykonať injektáž muriva. Môj dotaz je, či môžem vŕtať otvory do porothermu vo výške 5-7 cm nad základom. Základová škára je totiž ťažko prístupná (vonkajšia strana tepelná izolácia, vnútorná strana dlažba – všetko pomerne nové). Krém sa dostane do dutín v porothermu a asi bude väčšia spotreba. Mám vykonať injektáž opakovane? Možno to takto urobiť? Ďakujem za odpoveď.

 • You must to post comments
0
0

Dobrý deň.

Postup injektáže Systémom AquaStop Cream u komôrkového muriva je tento:

Tým, že línia vrtov sa musí zhotoviť v priebežnej škáre, dalo by sa povedať, že je to ideálny typ muriva, tak ako u tehlového muriva vymurovaného z plných tehál. Ale postup navŕtania u komôrkového muriva musí byť iný. Postupovať môžete dvoma spôsobmi prevedenia.

Varianta č. 1: zvolíte si tú najvhodnejšiu škáru, ktorú chcete napustiť aktívnymi látkami injektážneho krému. Vrty neurobíte v škáre, tak ako by ste postupovali pri homogénnom tehlovom murive, ale cca 30 mm nad túto škárou. Tým si neotvoríte komôrky dierovaných tehál v tehlovej šare pod škárou, čo sa stane pri vŕtaní v škáre, (tým Vám vznikla tá obrovská nadlimitná spotreba!), pretože priemer vrtov (14 mm) je väčší ako výška maltovej škáry. Ak je komôrkové murivo vymurované na základovej doske a prvý rad tehál je založený na prvom maltovom lôžku na základovej doske, odpadá samozrejme problém pretečenia injektážneho krému o rad tehál nižšie. Ale vo Vašom prípade je to inak. Dom nemá základovú dosku a obvodové murivo bolo založené na základových pásoch a tak vzniká ten Vami popísaný problém nielen neúnosnej spotreby, ale ešte riziko neúčinnosti, keďže injektážny krém pretečie o rad tehál nižšie, než potrebujeme. Bariéra pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti sa síce vytvorí, ale nižšie ako je podlaha a tým môže dochádzať k premosteniu vlhkosti. Postup navŕtania komôrkového muriva nad zvolenou horizontálnou škárou tomuto pretečeniu zabráni, pretože škáru, respektíve tehlový rad komôrkového muriva, neotvoríte, a injektážny krém sa zastaví na vybranej maltovej škáre, do ktorej sa postupne a spoľahlivo bude vsakovať. Pri tomto postupe zhotovíte clonu pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti v požadovanej výške, ale tento postup navŕtania nevyrieši nadlimitnú spotrebu. Vypočítaná spotreba sa dá relatívne ,, ustrážiť ,, a to rozpočítaním spotreby podľa výpočtu našej kalkulačky pre komôrkové tehly, ktorá vypočíta spotrebu na metre štvorcové priečneho rezu muriva a vydelením bežnými metrami zistíte, aká má byť spotreba (litráž) na jeden bežný meter. Ale chápem, že to bez kalibrácie aplikačných zariadení nie je ľahké.

Varianta č. 2: navŕtanie muriva s malým pokrátením naozaj urobíte v tej Vami zvolenej škáre vrtom 14 mm a to z dôvodu, aby sa Vám komôrky muriva spoľahlivo otvorili. Teraz by sa mohlo zdať, že to je ten prípad, ktorý nechceme. Ale pri tomto spôsobe prevedenia injektáže komôrkového muriva je to naopak veľmi dôležité. Následne vrty vyplníte montážnou penou s vysokou expanziou. Pena nielen že vyplní samotný obsah vrtu, ale najmä aj komory tehál a to je to podstatné. Po niekoľkohodinovej technologickej pauze sa vrty opäť prevrtajú. Tým sa odstráni montážna pena z vrtov, ale komôrky zostanú penou vyplnené. Čo je ale tiež dôležité, je vrty prevŕtať vrtákom o stupeň väčším, tj. 16 mm. Tým máme istotu, že vo vrte na stenách, tj. maltovej špáry a skeletu komôrkového muriva, nevznikne separačná vrstva zvyškového polyuretánu. Vlhkosť u tohto muriva kapilárne vzlína maltovou škárou, skeletom a priečkami tehlového muriva a odvŕtaním sa nám tieto miesta opäť porézne otvoria pre rozptýlenie aktívnych látok. Spotreba bude už daná iba obsahom vrtov a výsledok bude spoľahlivý. Ponúka sa možno aj úvaha, že sa predvŕtanie škáry vykoná menším vrtákom, následne sa vrty vyplní montážnou penou a odvŕtanie sa vykoná doporučeným vrtákom s priemerom 14 mm. To by ale nebolo spoľahlivé riešenie. Mohlo by totiž nastať toto: vrtákom napr. 10 mm by sa všetky komory neotvorili a tým by sa montážnou penou nevyplnili a prevŕtaním v priemere nami odporúčaných 14mm by sa naopak komory otvorili a celý tento postup by bol zbytočný a nevyhovujúci.

Záver: tu som Vám okopíroval moju odpoveď pýtajúcemu, ktorý vzniesol do poradne dotaz pred Vami. U anketára pred Vami bola skôr vhodnejšia varianta 2. Podľa Vášho popisu je jasné, že je vhodnejšia, z výškových dôvodov, varianta č. 1., keďže by bolo žiaduce, aby injektážny krém stiekol komôrkami na prvú ložnú maltovú špáru, ktorá sa nachádza na poškodenej hydroizolácii na základovej doske. Vo variante č. 1 sú drobné výkladové nepresnosti pre Váš postup, ako je napr. odporúčaná výška navŕtania nad maltovou škárou pod., ale technologický postup je v podstate rovnaký.

S pozdravom
Jiří Schwarz

 • You must to post comments
0
0

Vďaka pán Schwarz za skvelú radu a návod, ako postupovať. Objednaný tovar som obdržal do 24 hodín od objednania. Nevídané, moc ďakujem. Hneď som sa pustil do práce. Zvolil som variantu 1 – aplikácia do vyvŕtaných dier v porothermu bez úpravy pur-penou. Na 22 dier 30 cm som vypočítal množstvo asi 1 kg AquaStop Creamu. Odhadnúť množstvo aplikovanej hmoty, ktoré vyteká z nepriehľadnej trubičky je pri prvej aplikácii zložité. V snahe dôkladne vyplniť otvory som všetok materiál spotreboval na 6 dier. Otvory v porothermu si “zobrali” svoje. Nezostáva mi než objednať si ešte ďalšie dva kg a postupovať pri vyplňovaní dier opatrnejšie. Nech je moja skúsenosť poučením pre ostatných.

 • You must to post comments
0
0

Dobrý deň. Najprv by som Vám chcel poďakovať za pochvalné slová, ktoré sú určené mne, ale vzhľadom aj k spokojnosti s doručením patrí poďakovanie všetkým našim zamestnancom, ale vlastne aj nášmu zmluvnému dopravcovi TOPTRANS a.s. A napriek tomu je vždy nejaké percento našich zákazníkov, ktorí nie sú s týmto dopravcom plne spokojní. Keď sa ale nad celou problematikou zamýšľam, stále si uvedomujem, že tento dopravca nielenže musí mať dokonale zvládnutú logistiku dopravy, ale keď vezmem do úvahy, že tieto bleskové doručenia platí po celej SR a o jeden deň dlhšie po celej SR, nechápem ako to vôbec dokážu . A čo tí šoféri, ktorí sú pod tlakom nech dopravy, ktorú nemá zmysel v dnešnej dobe už vôbec akokoľvek rozoberať, zásielky odovzdávať na adresách, kde sa nedá zastaviť, mnoho zásielok krehkých a tiež málokto to vie, že za ich poškodenie nesie hmotnú zodpovednosť vodič , ďalej mnohí ľudia sú často na týchto vodičov nevrlí, že na zásielku musí čakať niekoľko hodín, ale keby sa na celú záležitosť dopravcu pozreli opačne, tj.že oni sú na tej druhej strane, mali byt mať k týmto vodičom uctivější postoj, a to nehovorím, čo sa denne nanosí možno v celkovom počte denných rozvozov ton tovaru. Ja pred nimi smekám. Trebárs táto téma do mojej poradne úplne nepatrí, ale už dlhšiu dobu som sa k tejto téme chcel vyjadriť. U nás zase musím pochváliť našich pracovníkov za ozajstný koncert pri spracovaní objednávok a ich balenie a vyskladňovanie. Takže ja Vám ďakujem za všetkých týchto ľudí za Vaše ocenenie aj ich práce. Nie každý to vníma tak, ako to vnímate Vy. Čo sa týka tej spotreby, u voštinovej tehly, tehly s komôrkami, je naozaj problém strážiť spotrebu. Je to ale klasická ukážka, že si to vlastník u svojej nehnuteľnosti neoklame. Má tendenciu, ľudovo povedané, pritláčať, a výsledok je zvýšenie nákladov u tohto druhu muriva. Nie je to nič proti ničomu, naopak je to určite lepšie ako keby sa odporúčaná výplň ponížila, ale rozhodne to má ten negatívny, ale zato jediný negatívny dopad, a to na Vašu peňaženku, a to si naozaj neprajeme. Napriek tomu je od Vás myslím poctivo myslené to podelenie sa o Vaše skúsenosti s porothermovým murivom. Predsa len by som ale ešte aj pre Vás, ale tým aj ďalších zákazníkov a čitateľov, aj keď ste iste dospel k určitej skúsenosti, ako v druhej etape postupovať, nazvime to “opatrnejšie”, navrhol možný postup pre variant č.1 bez použitia PUR peny. Najprv si spočítam spotrebu podľa kalkulačky pre výpočet spotreby, tj. koľko mám spotrebovať na danú hr. porothermu a tým aj dĺžku voštinového muriva litrov injektážneho krému. Pre výplň tohto muriva si predsa len myslím že je výhodnejšie pre udržanie spotreby použiť injektážnu pištoľ Univerzál. Do každej diery/vrtu nadávkujem injektážny krém napr. 2 x stlačením páčky pre posun piestu a to do zadnej časti a následne potom povytiahnutím do prednej časti dierovanej hr. tehly. Toto urobím pri každej tehle. Takto budem pokračovať u každého vrtu, od prvého až k tomu poslednému. Zistím, že som z vypočítanej litráže spotreboval napr. 1/3 celkového objemu injektážneho krému. Je teda jasné, že tento proces prevediem 3 krát. U dierovanej tehly, kde sa vŕta cez komôrky, to nie je problém. Len je nutné ponechať aspoň hodinovú pauzu medzi prvou výplňou a ďalšiou výplňou, a to z dôvodu, aby hustý injektážny krém z prvej výplne už skĺzol nižšie ako je vrt. Dokonca by sa dala meniť pri každom plnení tohto komôrkového muriva hĺbka zasunutia trubičky (páskou vyhotovíte kontrolné miesto na trubičkovom plnidle) na dve iné miesta hĺbky voštinového muriva, pretože aj v druhom cykle, nazval som to druhým cyklom, bude prebiehať rovnaké dávkovanie injektážnou pištoľou univerzál, a to opäť dvoma stlačeními páčky pištole, ale v iných hĺbkach. Injektážny krém, až pomaly stečie komôrkami dole, sa bude vsakovať z povrchu maltového lôžka do šírky a hĺbky tohto maltového lôžka a rovnomernosť sa zaistí samotným fyzikálnym procesom vsakovania injektážneho krému do štruktúry maltového lôžka. Jednoducho povedané, rovnomernosť rozloženia dávok injektážneho krému, ktorý skončí na maltovom lôžku, je výhodnejšia, a preto tá navrhovaná zmena hĺbok zasunutia injektážnej trubičky pri jednotlivých cykloch. Ani týmto postupom nedocielime rovnomerného dávkovania, ako napr. v škáre klasického tehlového muriva, ale injektážny krém si postupným vsakovaním do maltovej špáry napriek tomu dorovná intenzitu vsiaknutí aktívnych látok. Tento postup má svoj vlastný priebeh, iný ako ten ktorý prebieha u muriva bez komôrok. Eště raz ďakujem za Vaše hodnotenie.
S priateľským pozdravom
Jiří Schwarz

 • You must to post comments
Zobrazuji 3 záznamů
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, nižšie uvedené kolónky aby mohol byť Vaš dotaz zaradený do našej Poradne. Váš email nebude zverejnený.
Jméno*
E-mail*
Obrázok
Názov súboru Velikost
There are currently no files uploaded.
Maximálny počet súborov 6, maximálna veľkosť súboru 3MB.
Podporované formáty súborov: gif jpeg jpg png

Nákupný košík

Kompletný sortiment vždy skladom. Tovar dovezieme na Vašu adresu do dvoch pracovných dní.

pro-rychly-nakupSK

Inštruktážne a animačné videa pre odvlhčenie muriva

 • Animačné video AquaStop Cream

  Animačné video AquaStop Cream

 • Časozberné video AquaStop Cream

  Časozberné video AquaStop Cream

 • ČT - relácia Polopate 2018

  ČT - relácia Polopate 2018

 • TV Prima - Receptár prima nápadov

  TV Prima - Receptár prima nápadov

 • ČT - relácia Polopate 2020

  ČT - relácia Polopate 2020

 • Čo sa deje v murive po injektáži

  Čo sa deje v murive po injektáži

 • Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

  Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

 • Sanační omítka svépomocí

  Sanační omítka svépomocí

 • Rubová gelová injektáž

  Rubová gelová injektáž

Aquasan Porosity

KALKULAČKA PRE RÝCHLY VÝPOČET SPOTREBY A NAVRHOVANÉHO BALENIA VRÁTANE CELKOVEJ CENY

spotreba

VODOROVNÉ REZY PRE BEZCHYBNÉ NAVRTANIE MURIVA

pro-shlednuti

REZ DOMU PRE DOPLNENIE hydroizolácií k trvalému odvlhčeniu

schema aqs

POZRITE, AKO sa obsluhujú nami dodávané APLIKAČNÉ ZARIADENIA

UKÁŽKA účinnosť systému AQUASTOP CREAM v extrémnych podmienkach

murik

Dokumentácia k našim výrobkom

Tu si môžete prezrieť sídlo a prevádzkareň našej spoločnosti

galerie

Napísali o nás v časopise Moje bývania

MOJE BYDLENI

posudok súdneho znalca

vyjadreni-znalce

K dnešnému dňu evidujeme TENTO POČET OBJEDNÁVOK zo SR a ČR, ale aj iných krajín EU. NIE sú započítané osobné odbery.


Z každej objednávky ukladáme 10 Kč na sociálne projekty.

Systém AquaStop Cream® v praxi

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.


Všetky údaje, najmä texty a fotografie uvedené na týchto webových stránkach sú výtvorom a vlastníctvom spoločnosti TRUMF sanace s.r.o., predstavujú jej know-how a ako také požívajú ochranu rovnako podľa autorských predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo.

Kontakty na našej prevádzkareň

Dvorská 1163/2,
252 19 Rudná u Prahy
Po-Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 16:30

+420 235 312 000
+420 606 187 916

Kontakty na sídlo spoločnosti

Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
IČ DPH: SK4120141938
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982