0
0

Dobrý deň,
Mám taký nezvyčajný dotaz pane Schwarz. Čo sa stane vo vyvŕtanej diere po dispergácii krému do muriva? Mám takú ideu, využiť jeden z vrtov bariéry proti vlhkosti k vloženiu dodatočnej výstuže na zviazanie rohu domu. Stena hr. 300mm sa v rohu napája na druhú rovnakej hrúbky. Vŕtali sme otvory takmer až k omietke, a tam, kde by malo dôjsť k “previazaniu” pôdorysnej hrúbky muriva v rohu, sme vykonali vývrt na plnú dĺžku vrtáka 1m. Budem vŕtať dve diery vedľa seba v priereze (zdravého) muriva a následne vkladať výstuž rockmesh profilu 6mm (bazaltové vlákno, laminované v epoxidu) do riedkej kotevnej plastmalty (tento postup mám overený ako funkčný a staticky vhodný). Takto budem postupovať po asi 500mm po výške celého rohu, z oboch dvoch strán (objekt je starý a nemá stužujúce vence). Myslíte, že je možné a vhodné použiť aj diery na injektovanie krému, po jeho dispergácii? Ak áno, ako dlho by bolo vhodné počkať, než dôjde k nasatiu dostatočného množstva do muriva? Vopred ďakujem za názor.
S pozdravom,
Tábor

 • You must to post comments
0
0

Dobrý deň pán Tábor. Vrt po dispergácii injektážneho krému je prázdny. Obsah výplne sa vsiakne do škáry a murovacieho materiálu. To je prirodzený priebeh kvapalnej aj krémovej injektáže. K úplnému vyprázdneniu vrtov dochádza u injektážneho krému AquaStop Cream štandardne od 2 do 6 týždňov po vykonanej injektáži. Ak som dobre videl, Vaše murivo je tehlové. U tohto druhu muriva dochádza k vyprázdneniu vrtov cca do 2 – 3 týždňov, niekedy aj skôr. Ak Vám vyhovuje priemer vrtov 14 mm, čo si viem predstaviť, že áno, predpokladám, že by ste mohol za 3 týždne od dokončenej injektáže vrt využiť pre Váš účel. Injektážna clona vzniknutá v murive a najmä v mieste okolia vrtu sa Vašou epoxidovou výplňou (plastmaltou) nemôže znehodnotiť. Pre skúšku, po cca dvoch týždňoch, zasuňte napr. aplikačnú trubičku injektážneho zariadenia do celej hĺbky vrtu a ak sa na trubičku nenanesie už žiadna zvyšková injektážna emulzia, je jasné, že vrt je prázdny a tým sa dá použiť pre Váš účel. Technicky žiadne úskalie na účel, na ktorý bol prioritne vrt zhotovený, nevidím, ale musím konštatovať, že nemám skúšky, ale ani skúsenosť, do akej miery vznikne pevný spoj epoxidovej výplne medzi tyčou a silne hydrofóbnym povrchom, tj. stenou vrtu, kde má vzniknúť pevná väzba, pre ťah výstuže. Je ale jasné, že vrt je značne hrubý a stena vrtu má povrchové nerovnosti a tak vysoko pevná epoxidová výplň by nemusela mať zníženú pevnosť v ťahu aj bez toho, do akej miery by bol spoj chemicky pevný.
S priateľským pozdravom
Jiří Schwarz

 • You must to post comments
0
0

Ďakujem za informácie. Áno, murivo je tehlové, murovacia malta pravdepodobne iba vápenná, zatiaľ súdržná. Predpokladám preventívne použitie Vášho aktivátora pred samotnou injektážou, hoci uprostred múru je vlhkosť veľká (zlepuje prach na vrtáku a sťažuje vŕtanie), v našom juhomoravskom počasí murivo veľmi rýchlo vysychá.
Epoxidom je tvrdená iba samotná tyč výstuže. Plastmalta, ktorú následne použijem, je na cementovej báze, niekedy označovaná ako expanzívny mikrobeton, slúži napríklad na výplne kanálikov predpínacích lán u mostných konštrukcií. V suchých tehlových stenách musím vrt prevlhčiť, natlačiť maltu pištoľou (podobne ako Vašu injektáž) a vsunúť výstuž za pomoci kladiva a sprostých nadávok. To všetko v rýchlom slede, než porézna cihlovina odsaje vodu a malta príliš zhustne. Takže hydrofóbny povrch steny vrtu po injektáži bude naopak veľkou výhodou. Ostatné vrty, teda tie určené iba pre výstuž, budem asi musieť prestrieknuť penetračným náterom, aby neboli tak savé. Steny po príklepovom vŕtaní bývajú natoľko hrubé, že drží lepšie ako závit alebo klasická chemická (polyesterová alebo epoxidová) kotva.
Sedliackym rozumom by som povedal, že Váš prípravok AquaStop nemôže chemicky ovplyvniť pevnosť cementového tmelu, ak sa s ním teda priamo nesmiesi “za tekuta”, ale chcel som si to trochu potvrdiť. Z Vašich skúseností, napríklad pri injektážach betónových múrov, nestretli ste sa dúfam s “reklamáciou” po niekoľkých rokoch, že by betón v okolí dispergovanej látky nejako nevyžiadane menil vlastnosti …?
Ďakujem Vám za prehľadnú poradňu a informácie, vyskúšam toto zdvojené využitie injektážneho vrtu a o výsledku alebo úskaliach tu budem rád informovať aj ostatných svojpomocných staviteľov.
Pekný deň

Tábor

 • You must to post comments
0
0

Dobrý deň pán Tábor. Vaše predpoklady sa v podstate zhodujú s mojimi, tj. s mojou odpoveďou. Áno, určite by nebolo asi dobré, aj keď nevieme do akej miery by sa zmenili vlastnosti cementovej výplne pri vykonávanej výstuži muriva, aby sa zmiešali dva materiály na iné použitie. To by asi žiaden výrobca neschvaľoval a aj moje návrhy sú totožné. Práve preto odporúčam dlhšiu technologickú pauzu od dokončenia injektáže po začatí cementovej výplne pre výstuž. Ak vrt bude vyprázdnený, preto tá odporúčaná skúška napr. trubičkou, potom nie je najmenší dôvod pre akejkoľvek zmiešanie hydrofóbnych látok s Vami použitou cementovou výplňou. To sme si v podstate potvrdili. Jediné, čomu nerozumiem, je čo myslíte tým, že by betón v okolí dispergácie nevyžiadane menil vlastnosti. U injektážneho krému uvádzame, že murivo po ošetrení nemení fyzikálno mechanické vlastnosti. Nezaregistroval som to u žiadneho materiálu bežne používaného pre murovanie. Len chcem upozorniť, že mnou poskytnuté poradenstvo a moje rady sú vždy iba odporúčania a každý zhotoviteľ by mal postupovať po prvé v súlade najmä s technickým listom, ale aj bezpečnostným listom pre daný výrobok. Ďalej je potrebné počítať s tým, že údaje uvedené v technickom liste vychádzajú z úrovne našich súčasných znalostí a skúseností. Výrobca nenesie zodpovednosť za následky prípadného použitia výrobku na iné účely a iným spôsobom, než je popísané v jeho technickom liste. Tento technický list nie je právne záväznou zárukou určitých vlastností a vhodnosti použitia pre konkrétny účel a nezbavuje spracovateľa povinnosti vykonávať vlastné skúšky. Pri používaní tohto výrobku je nutné dodržiavať platné zákonné nariadenia a predpisy.
Mohlo by sa zdať, že sa jedná o akýsi alibizmus, ale neviem si prestaviť, že by výrobca niesol zodpovednosť za všetky jemu neznáme okolnosti a dokonca za odvedenú prácu, ktorú nevykonáva. Jednoznačne ale nesie zodpovednosť za údaje uvedené v technickom liste, v bezpečnostnom liste a to znamená za vlastnosti výrobku v zmysle účelu, ku ktorému je certifikovaný štátnou skúšobňou. To sa týka taktiež nás a výrobku AquaStop Cream.
Ešte by som chcel zdôrazniť, že krémová injektáž je najmenej invazívnou metódou k stavbe pre vytvorenie dodatočnej vodorovnej hydroizolácie, ale v momente, keď stavba vykazuje statické poruchy alebo neštandardné stavy, je nutné najprv stavbu staticky zabezpečiť a poradiť sa s odborníkom, takže moje vyššie uvedené odporúčania a úvahy sú platné za predpokladu, že Vaša stavba je už staticky zaistená. Toto všeobecné pravidlo neplatí iba pre chemickú injektáž, v 90. rokoch nazývanú “mikroinjektáž”, ale pre akejkoľvek stavebné zásahy do konštrukcie. Váš dom je podľa priloženej fotodokumentácie odkopaný, nepoznám ale rozsah výkopových prác, podľa Vášho popisu je dom bez venca a rohy staticky chcete spevňovať. Odporúčam vo Vašom prípade postupovať v etapách a v prioritách Vášho stavu stavby.
Na záver by som chcel popriať, aby práce boli vždy vykonávané s chuťou, alebo aspoň sa o to pokúsiť, pretože je preukázané, že takto odvedená práca má lepšie výsledky. Predchádzajúcou vetou som chcel našu dlhšiu komunikáciu trochu odľahčiť.

S priateľským pozdravom
Jiří Schwarz

 • You must to post comments
Zobrazuji 3 záznamů
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, nižšie uvedené kolónky aby mohol byť Vaš dotaz zaradený do našej Poradne. Váš email nebude zverejnený.
Jméno*
E-mail*
Obrázok
Názov súboru Velikost
There are currently no files uploaded.
Maximálny počet súborov 6, maximálna veľkosť súboru 3MB.
Podporované formáty súborov: gif jpeg jpg png

Nákupný košík

Kompletný sortiment vždy skladom. Tovar dovezieme na Vašu adresu do dvoch pracovných dní.

pro-rychly-nakupSK

Inštruktážne a animačné videa pre odvlhčenie muriva

 • Animačné video AquaStop Cream

  Animačné video AquaStop Cream

 • Časozberné video AquaStop Cream

  Časozberné video AquaStop Cream

 • Čo sa deje v murive po injektáži

  Čo sa deje v murive po injektáži

 • Injektážní krém

  Injektážní krém

 • ČT - relácia Polopate 2018

  ČT - relácia Polopate 2018

 • ČT - relácia Polopate 2020

  ČT - relácia Polopate 2020

 • Použitie injektážnej pumpy

  Použitie injektážnej pumpy

 • Práca s univerzálnou injektážnou pištoľou

  Práca s univerzálnou injektážnou pištoľou

 • Použitie pistole pre salámové bal.

  Použitie pistole pre salámové bal.

 • Použitie tubového balenia

  Použitie tubového balenia

 • TV Prima - Receptár prima nápadov

  TV Prima - Receptár prima nápadov

 • Sanační omítka svépomocí

  Sanační omítka svépomocí

 • Aquastop Protect®

  Aquastop Protect®

 • Aquastop Protect®

  Aquastop Protect®

 • Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

  Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

 • Rubová gelová injektáž

  Rubová gelová injektáž

Aquasan Porosity

KALKULAČKA PRE RÝCHLY VÝPOČET SPOTREBY A NAVRHOVANÉHO BALENIA VRÁTANE CELKOVEJ CENY

spotreba

VODOROVNÉ REZY PRE BEZCHYBNÉ NAVRTANIE MURIVA

pro-shlednuti

REZ DOMU PRE DOPLNENIE hydroizolácií k trvalému odvlhčeniu

schema aqs

POZRITE, AKO sa obsluhujú nami dodávané APLIKAČNÉ ZARIADENIA

UKÁŽKA účinnosť systému AQUASTOP CREAM v extrémnych podmienkach

murik

Dokumentácia k našim výrobkom

Tu si môžete prezrieť sídlo a prevádzkareň našej spoločnosti

galerie

Napísali o nás v časopise Moje bývania

MOJE BYDLENI

posudok súdneho znalca

vyjadreni-znalce

K dnešnému dňu evidujeme TENTO POČET OBJEDNÁVOK zo SR a ČR, ale aj iných krajín EU. NIE sú započítané osobné odbery.


Z každej objednávky ukladáme 10 Kč na sociálne projekty.

Systém AquaStop Cream® v praxi

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.


Všetky údaje, najmä texty a fotografie uvedené na týchto webových stránkach sú výtvorom a vlastníctvom spoločnosti TRUMF sanace s.r.o., predstavujú jej know-how a ako také požívajú ochranu rovnako podľa autorských predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo.

Kontakty na našej prevádzkareň

Dvorská 1163/2,
252 19 Rudná u Prahy
Po-Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 16:30

+420 235 312 000
+420 606 187 916

Kontakty na sídlo spoločnosti

Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
IČ DPH: SK4120141938
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982