0
0

Dobrý deň, pán Schwarz,
prosím o radu. Riešime vlhkosť v priečkach spôsobenú závadou na inštalácii odpadov (už odstránená) v novostavbe rodinného domu. Odpadová voda sa nám dostala do základovej dosky a teraz sa nám kvôli jej vzlínaniu z priečok odlupuje omietka v pásoch do 20-40 cm od podlahy a vlhkosť stien v určitých miestach číta podľa merania aj 17% hm. Bola nám preto ako možné riešenie poradená injektáž … Bola by krémová injektáž v tomto prípade skutočne vhodným riešením? A ako ju prípadne najlepšie vykonať? Je nutné najprv vyplniť duté tehly maltou a až následne injektovať? Jedná sa o priečky šírky 125 a 150 mm z dutých tehál Heluz.
Vopred veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.

 • You must to post comments
0
0

Dobrý deň.
Najprv by som sa rád vyjadril k Vašej prvej časti dotazu. Vlastne dotazu úplne nerozumiem, respektíve tej rade, kto Vám ju poskytol. Ak sa jedná o novostavbu a ste presvedčení, že zamokrenie priečok bolo spôsobené havarijným stavom v odpade a ďalej, ako opisujete – a to je zásadné, že k úniku splaškovej odpadovej vody už po oprave nedochádza, prečo opäť dodatočne dopĺňať novú hydroizoláciu pod priečkami? Ak je tomu tak, ako ste popísali a zvlhnutie priečok spôsobil havarijný stav v odpade a porucha bola odstránená, je treba len počkať na vyschnutie. V prípade, že omietky sú značne kontaminované a už nepevné, je potrebné vykonať murárske opravy poškodených omietok a následné vymaľovanie. Tým bude celá záležitosť vyriešená. Príčina je odstránená a následky sa napraví murárskymi a maliarskymi prácami.

K tej druhej časti otázky. Áno, Systém AquaStop Cream je spoľahlivá metóda aj pre dierované tehly, vrátane tehál Heluz. Text som použil z podobného dotazu, na ktorý som pred Vaším dotazom už zodpovedal.
Postup injektáže u nášho Systému AquaStop Cream je rovnaký pre všetky tehly s väčším počtom dierovania (komôrok), ako je Vaše murivo Heluz, ale aj Porotherm a podobné komorové, dierované tehly, ktoré sú murované na maltové škáry.
Tým, že línia vrtov sa musí zhotoviť v priebežnej škáre, dalo by sa povedať, že je to ideálny typ muriva, tak ako u tehlového muriva vymurovaného z plných tehál. Ale postup navŕtania u komôrkového muriva musí byť iný. Postupovať môžete, alebo skôr by ste mal postupovať, dvoma spôsobmi prevedenia.
Variant č. 1: zvolíte si tú najvhodnejšiu škáru, ktorú chcete napustiť aktívnymi látkami injektážneho krému. Vrty neurobíte v škáre, tak ako by ste postupovali pri homogénnom tehlovom murive, ale cca 30 mm nad touto škárou. Tým si neotvoríte komôrky dierovaných tehál v tehlovej šáre pod škárou, čo sa stane pri vŕtaní v škáre, pri vŕtaní vrtákom s priemerom 14 mm. Ak je komôrkové murivo vymurované na základovej doske a prvý rad tehál je založený na prvom maltovom lôžku na základovej doske, odpadá samozrejme problém pretečenia injektážneho krému o rad tehál nižšie. Ak dom nemá základovú dosku a obvodové murivo bolo založené na základových pásoch, v tomto prípade často vzniká ten možný problém nielen neúnosnej spotreby, ale ešte riziko neúčinnosti, keďže injektážny krém pretečie o rad tehál nižšie, než potrebujeme. Bariéra pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti sa síce vytvorí, ale nižšie ako je podlaha a tým môže dochádzať k premosteniu vlhkosti. Postup navŕtania komôrkového muriva nad zvolenou horizontálnou škárou tomuto pretečeniu zabráni, pretože si škáru, respektíve tehlový rad dierovaného/komôrkového muriva, neotvoríte a injektážny krém sa zastaví na vybranej maltovej škáre, do ktorej sa postupne a spoľahlivo bude vsakovať. Pri tomto postupe zhotovíte clonu pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti v požadovanej výške, ale tento postup navŕtania nevyrieši nadlimitnú spotrebu. Vypočítaná spotreba sa dá relatívne ,, ustrážiť ,, a to rozpočítaním spotreby podľa výpočtu našej kalkulačky pre komôrkové tehly, ktorá vypočíta spotrebu na metre štvorcové priečneho rezu muriva a vydelením bežnými metrami zistíte, aká má byť spotreba (litráž) na jeden bežný meter. Ale chápem, že to bez kalibrácie injektážnych zariadení nie je ľahké.

Variant č. 2: navŕtanie muriva naozaj urobíte v tej Vami zvolenej škáre vrtom 14 mm s malým pokrátením než je hr. komôrkovej tehly a to z dôvodu, aby sa komôrky tehly v mieste vrtu spoľahlivo otvorili. Teraz by sa mohlo zdať, že to je ten prípad, ktorý nechceme. Ale pri tomto spôsobe prevedenia injektáže komôrkového muriva je to naopak veľmi dôležité. Následne vrty vyplníte montážnou penou s vysokou expanziou. Pena nielen že vyplní samotný obsah vrtu, ale najmä aj komory tehál a to je to podstatné. Po niekoľkohodinovej technologickej pauze sa vrty opäť v celej hĺbke převrtajú. Tým sa odstráni montážna pena z vrtov, ale komôrky zostanú penou vyplnené. Čo je ale tiež dôležité, je vrty prevŕtať vrtákom o stupeň väčším, tj. 16 mm. Tým získame istotu, že vo vrte na stenách, tj. maltovej špáre a skeletu komôrkového muriva nevznikne separačná vrstva zvyškového polyuretánu. Vlhkosť u tohto muriva kapilárne vzlína maltovou škárou, skeletom a priečkami tehlového muriva a odvŕtaním sa nám tieto miesta opäť porézne otvoria pre rozptýlenie aktívnych látok. Spotreba bude už daná iba obsahom vrtov a výsledok bude spoľahlivý. Ponúka sa možno aj úvaha, že sa predvŕtanie škáry vykoná menším vrtákom, následne sa vrty vyplnia montážnou penou a odvŕtanie sa vykoná doporučeným vrtákom s priemerom 14 mm. To by však nemuselo byť spoľahlivé riešenie. Mohlo by totiž nastať toto: vrtákom napr. 10 mm by sa všetky komory neotvorili a tým by sa montážnou penou nevyplnili a prevrtaním v priemere nami odporúčaných 14 mm by sa naopak komory otvorili a celý tento postup by bol zbytočný a nevyhovujúci. Ak by som si mal vybrať z týchto dvoch variantov, asi by som vybral variantu č. 2 a to z dôvodu kontrolovanej spotreby pri plnení vrtov.

Tiež je ale možné, že injektáž je nutné zhotoviť v prvom rade dierovaných tehál, pretože ich prvá ložná maltová škára je tá, kde chcete vytvoriť dodatočnú hydroizoláciu. Tým by ale bol použiteľný variant č. 1.
S priateľským pozdravom
Jiří Schwarz

 • You must to post comments
0
0

Ďakujeme za Vašu rýchlu odpoveď, poradil ste nám tam, kde mnohí nedokázali.
Injektáž nám poradil technik z firmy vykonávajúcej sanácie muriva, ktorý u nás premeriaval vlhkosť. Firma sa ale údajne špecializuje na staršie domy, nie novostavby, odmietla nám teda urobiť návrh riešenia sanácie. Situáciu sme nechceli podceniť, aby sa ďalej nezhoršovala, aj kvôli našim malým deťom a ich zdraviu. Problém so zavlhaním priečok riešime už rok, pričom až v apríli sa podarilo nájsť závadu na odpadoch a zatiaľ zlepšenie nie je vidieť, omietka sa lúpe ďalej a v dome je cítiť vlhkosť. Preto sme o injektáži uvažovali, a tým pádom kvôli uistení ako úplní laici smerovali aj náš dotaz na Vás, pred tým ako začneme investovať … Máme k dispozícii chemický rozbor muriva, ktorý odhalil zvýšené množstvo dusičnanov, snáď by mal byť príčinou zavlhnutia teda vskutku odpad. (Aj keď sa našlo aj o trochu viac síranov.)
Na základe Vašej odpovede sme sa rozhodli, že za tri mesiace necháme murivo znova premerať, aby sme zistili, či aspoň trochu vysychá a či je závada skutočne odstránená, alebo či je ešte nejaká ďalšia a prípadne budeme pokračovať injektážou. Ešte raz ďakujeme za radu. Pekný zvyšok dňa.

 • You must to post comments
0
0

Dobrý podvečer.
Rado sa stalo. Váš navrhovaný postup je rozumný a úplne súhlasím. Áno, nejaká doba od odstránenia havárie už uplynula, budeme veriť , že oprava prebehla úspešne, boli urobené rozbory z omietok, čo tiež niečo napovedalo, ale ďalšie trojmesačné obdobie by to malo rozhodnúť. Pokiaľ nedôjde k znateľnému poklesu vlhkosti v murive po uplynutí tejto trojmesačnej doby, je myslím na mieste zhotoviť dodatočnú hydroizoláciu napr. krémovou injektážou a následne murárske opravy. Inak odborník alebo firma, ktorá sa nedokáže pozrieť na problém logickou úvahou, by sa nemala špecializovať ani na staré budovy. Povedal by som, že tam je ešte viac úskalí, neexistuje väčšinou žiadna dokumentácia, nikto si väčšinou nepamätá históriu rôznych prestavieb, nieto samotnú výstavbu, prebehnuté rekonštrukcie, dobu vzniku treba odpadov a rozvodov, ich trás a pod. Povedal by som, že je to presne naopak. Nechcem nikoho kritizovať, ale to je čudné vysvetlenie. Prepáčte mi ten záverečný komentár.
S priateľským pozdravom
Jiří Schwarz

 • You must to post comments
Zobrazuji 3 záznamů
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, nižšie uvedené kolónky aby mohol byť Vaš dotaz zaradený do našej Poradne. Váš email nebude zverejnený.
Jméno*
E-mail*
Obrázok
Názov súboru Velikost
There are currently no files uploaded.
Maximálny počet súborov 6, maximálna veľkosť súboru 3MB.
Podporované formáty súborov: gif jpeg jpg png

Nákupný košík

Kompletný sortiment vždy skladom. Tovar dovezieme na Vašu adresu do dvoch pracovných dní.

pro-rychly-nakupSK

Inštruktážne a animačné videa pre odvlhčenie muriva

 • Animačné video AquaStop Cream

  Animačné video AquaStop Cream

 • Časozberné video AquaStop Cream

  Časozberné video AquaStop Cream

 • Čo sa deje v murive po injektáži

  Čo sa deje v murive po injektáži

 • Injektážní krém

  Injektážní krém

 • ČT - relácia Polopate 2018

  ČT - relácia Polopate 2018

 • ČT - relácia Polopate 2020

  ČT - relácia Polopate 2020

 • Použitie injektážnej pumpy

  Použitie injektážnej pumpy

 • Práca s univerzálnou injektážnou pištoľou

  Práca s univerzálnou injektážnou pištoľou

 • Použitie pistole pre salámové bal.

  Použitie pistole pre salámové bal.

 • Použitie tubového balenia

  Použitie tubového balenia

 • TV Prima - Receptár prima nápadov

  TV Prima - Receptár prima nápadov

 • Sanační omítka svépomocí

  Sanační omítka svépomocí

 • Aquastop Protect®

  Aquastop Protect®

 • Aquastop Protect®

  Aquastop Protect®

 • Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

  Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

 • Rubová gelová injektáž

  Rubová gelová injektáž

Aquasan Porosity

KALKULAČKA PRE RÝCHLY VÝPOČET SPOTREBY A NAVRHOVANÉHO BALENIA VRÁTANE CELKOVEJ CENY

spotreba

VODOROVNÉ REZY PRE BEZCHYBNÉ NAVRTANIE MURIVA

pro-shlednuti

REZ DOMU PRE DOPLNENIE hydroizolácií k trvalému odvlhčeniu

schema aqs

POZRITE, AKO sa obsluhujú nami dodávané APLIKAČNÉ ZARIADENIA

UKÁŽKA účinnosť systému AQUASTOP CREAM v extrémnych podmienkach

murik

Dokumentácia k našim výrobkom

Tu si môžete prezrieť sídlo a prevádzkareň našej spoločnosti

galerie

Napísali o nás v časopise Moje bývania

MOJE BYDLENI

posudok súdneho znalca

vyjadreni-znalce

K dnešnému dňu evidujeme TENTO POČET OBJEDNÁVOK zo SR a ČR, ale aj iných krajín EU. NIE sú započítané osobné odbery.


Z každej objednávky ukladáme 10 Kč na sociálne projekty.

Systém AquaStop Cream® v praxi

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.


Všetky údaje, najmä texty a fotografie uvedené na týchto webových stránkach sú výtvorom a vlastníctvom spoločnosti TRUMF sanace s.r.o., predstavujú jej know-how a ako také požívajú ochranu rovnako podľa autorských predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo.

Kontakty na našej prevádzkareň

Dvorská 1163/2,
252 19 Rudná u Prahy
Po-Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 16:30

+420 235 312 000
+420 606 187 916

Kontakty na sídlo spoločnosti

Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
IČ DPH: SK4120141938
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982