0
0

Dobrý deň

Bývame v dome v miernom svahu (prevýšenie cca 1: 5) 30 metrov pod vrcholom kopca a 80 metrov nad najnižším bodom. Okolitá pôda je skôr ílovitá. Pred domom je cca 20 metrov smerom do kopca les, za domom aj vedľa domu dedina. Vek domu je cca 30 (základy 40) rokov.
Keďže sme si ako zdroj tepla tento rok nechali inštalovať tepelné čerpadlo (skôr sme topili kotlom na tuhé palivá), tak sa nám uvoľnila miestnosť v pivnici. Miestnosť je 2,5 metra pod úrovňou zeme. Rozhodli sme sa preto z bývalej kotolni urobiť wellness miestnosť (sauna, vírivka). V uhoľnom mieste ani vo vedľajšej kotolni nikdy nebola viditeľná vlhkosť, ani nikdy nevlhly múru. Ostatne tam nie je ani dnes. Máme tam odvetrávanie ventilátorom, ktorý má čidlo vlhkosti a spína sa pri prekročení vlhkosti v miestnosti 60%, čo sa deje len, ak je vírivka odkrytá dlhšie ako 30 min. Ďalej potom máme v miestnosti nainštalovaný odvlhčovač vzduchu, ktorý sa zapína pri prekročení vlhkosti nad 40%. Po väčšinu času je vlhkosť pod touto úrovňou, teda sa nezapína. Pôvodné obvodové múry boli zaizolované Ipou a natreté nejakou hydroizoláciou (robil to predchádzajúci majiteľ). Okolo celého domu, predovšetkým potom na prednej stene vo svahu, bola urobená drenáž (opäť robil predchádzajúci majiteľ). Zistili sme, že drenáž nie je vedená pod úrovňou podlahy pivnice, ale cca 20 cm nad. Kam vedie nemáme zdanie, ale je isté, že niekam za dom (narazili sme na túto rúrku za domom pod svahom v krajine).

Znovu podotýkam, že nikdy v dome ani v pivnici nebol problém s vlhnúcimi múrmi.

Momentálne nás prakticky od začiatku leta, teda od prerobenia miestnosti, trápi spodná voda. Môže to byť zmenou zdroja tepla, môže to byť napr porušenou hydroizoláciou domu, narušenou drenážou, môže to byť aj tým, že tento rok je abnormálne nasýtená pôda a stále prší, k tomu nad domom vo svahu vyrúbali polku lesa, ktorý tiež veľa vody zachytával, však hľadáme riešenie.
Vlhkosť sa objavuje pod terasou (tam nás to netrápi z hľadiska vlhkosti ani plesní, skôr z hľadiska statiky, však ten múr prakticky okrem terasy samotnej nič ďalšie nenesie.
Horšie je, že sa vlhkosť objavuje aj na stene v kotolni a v kotolni na podlahe je fľak. Je to vzlínajúca vlhkosť od základov.
Keďže sa nám nechce odkopávať celú prednú stenu a bočné steny domu, kvôli novej hydroizolácii a drenáži (musel by sa rozobrať kamenný gril, ktorý je zlepený, musela by sa rozobrať pergola, ktorá má základy v krajine, musel by sa “nejako” vyriešiť aj vchod do domu z bývalého zhodenia uhlia, kde sú teraz nové dvere. Rovnako tak by bol problém so schodmi do domu a v neposlednom rade aj so všetkými sieťami, či už elektrickými, alebo vody alebo telekomunikačnými. Prakticky celá predná stena by znamenala na každom metri nejakú ťažkú ​​prekážku. Nehľadiac na to, že by spomínaný výkop musel byť hlboko minimálne 3 metre pod povrch prednej steny.
Hľadáme teda riešenie.
Foto – vlhký fľak na zemi a steny vnútri. Sú to dvere medzi Wellness a kotolňou.
Napadlo nás to riešiť komplexne.1. Vlhkú stenu v kotolni podľa postupov nainjektovat a správne zaizolovať a oddeliť od základov. Pochopiteľne aj sanačná omietka. Ak bude treba, urobiť ešte hydroizoláciu podlahy.

2. Pod terasu postaviť ešte jednu stenu pred tú súčasnú, tá bude od tej pôvodnej, ktorá je vlhká a začína sa drobiť, oddelená hydroizoláciou (i od zeme) a ponesie ťažobu terasy. Síce tým zmenšíme priestor pod terasou, ale to nám nijako nevadí.

3. To je najťažšie … vyriešiť vzlínajúcu vlhkosť. Napadlo nás, vytvoriť vrt (studňu), ktorej hĺbka bude cca 1m pod základmi. Tam bude automatické čerpadlo, ktoré bude odčerpávať vodu vždy, keď stúpne spodná hladina nad určitú hodnotu. Tým by sa malo aspoň podľa môjho názoru zamedziť stúpaniu hladiny spodnej vody k základom a tým pádom aj vzlínaniu.

Umiestnenie vrtu by som rád viď obrázok

1. Do kotolne – Nemuselo by sa riešiť čo s vrtom cez zimu, hĺbka vrtu by bola len cca 2 metre

2. Pod terasu – Musel by sa vrt zatepliť, hĺbka vrtu by bola len cca 2 metre

3. Vonku pred dom – Musel by sa vrt zatepliť, hĺbka vrty by musela byť min. 5 metrov

Chcel by som sa opýtať na Váš názor, či to takto ide vyriešiť a či je to možné považovať za trvalejšie riešenie?

Budem rád za akýkoľvek názor prípadne radu.

Ďakujem

Jaroslav Holan

 • You must to post comments
0
0

Dobrý deň pán Holan.
Myslím, že som Všetkému porozumel, teda Vášmu popisu a dôvodom pod. Všetko sa mi zdá logické. Aj to odčerpávanie vrtom v mieste pivnice. Predpokladám, že by bol vrt uzavretý tesným poklopom a výška spodnej vody by bola strážená snímačom. Odvod vody pri odčerpávaní máte zrejme tiež už premyslený. Musím povedať, že v podstate som pri jednej konzultácii s vlastníkom veľmi nákladnej novostavby navrhol rovnaké riešenie, pretože odvod vody drenážou tiež nebol prijateľný a v niektorých miestach spodnej stavby ani uskutočniteľný z prístupových dôvodov. Novostavba mala všetky hydroizolácie, ale pri väčších objemoch dažďových zrážok bola pivnica v katastrofálnom stave. Múry mokré do výšky až 2 metrov a v jednej miestnosti, kde nebola na betónovej podlahe dlažba, bola silná viditeľná vlhkosť a v niektorých miestach tejto miestnosti aj kaluže. Vlhkosť bola pravdepodobne všade pod keramickou dlažbou aj v ostatných miestnostiach. Keď som zvážil všetky možnosti v pivnici, navrhol som v podstate identický postup. Vychádzal som z myšlienky a tiež z informácií majiteľa objektu, že stavba bola založená so všetkými hydroizoláciami a hlavne majiteľ bol natoľko sklamaný zo stavu v pivnici, že požiadavka bola vyriešiť problém čo najľahšou cestou. Tento stav bol spôsobený evidentne netesnosťami v spojoch či poškodenými miestami v novej hydroizolácii. Úniky z rozvodov vody a odpadov boli tlakovou skúškou vylúčené a tiež prípadná táto príčina by bola podľa priebehu zvlhnutia nepravdepodobná. Popis majiteľa bol tento: v prípade, že dlho neprší, murivo začne relatívne skoro vysychať, mapy sa rýchlo znižujú k podlahe a vlhký povrch betónovej podlahy jednej miestnosti bez dlažby začína tiež vysychať. Tým bolo zrejmé, že zvlhnutie stavby pod úrovňou terénu spôsobuje tlaková voda, nech spodná či povrchová, ktorá sa u základov domu/u základovej dosky zhromažďovala a vytvárala stĺpec vody pri murive pod úrovňou terénu. Pravdepodobne, netesnosťami spoje/ov medzi vodorovnou a zvislou hydroizoláciou, dochádzalo k rýchlemu zamokreniu vrchného betónu, pretože voda sa veľmi pravdepodobne dostávala nad vodorovnú hydroizoláciu navarenú na doske. Následne dochádzalo k naťahovaniu vlhkosti najmä do obvodových múrov, ale aj vnútorných. Tieto suterénne priestory boli vyprojektované na podobné účely, ktoré opisujete vo Vašom prípade aj Vy. Takže veľa rozvodov vody, odpadu, elektroinštalácií a drahých filtračných, vykurovacích a iných zariadení. Vychádzal som z toho, a to bolo tiež zadaním majiteľa objektu, ako najľahšie vyriešiť túto fatálnu situáciu novostavby, pretože by sa zásadná sanácia týchto priestorov pohybovala v rádoch státisícov korún. A tak som navrhol v miestnosti, ktorá bola v podstate najmenšia a bola polohou vedľa schodiska, v pivnici, bez dlažby, kde bola pre zistenie stavu už vykonaná sonda skrz vrstvy v podlahe, ktorá bola plná vody, vyhĺbiť v podlahe zbernú plastovú jímku bez dna, do ktorej sa nainštalujú čidlá pre spínanie kalového čerpadla so strážením min. a max. výšky vody. Samozrejme, ako opisujete, horná výška hladiny vody bola nastavená pod spodnou hranou základovej dosky. Tým, že pozemok bol zvažujúci sa, potrubie odčerpávajúce vodu bolo možné spádovo zakončiť do vsakovacej záchytky v najnižšom mieste pozemku, kde začínal les. Takže voda je určite pri občasnom zopnutí čerpadla oázou porastu v okolí zakončeného odvodu vody. Ale to teraz nie je podstatné. V momente, keď sa všetko dokončilo, čerpadlo začalo strážiť hladinu spodnej vody, suterénne miestnosti začali veľmi rýchlo vysychať. Aj tam bolo vyriešené spoľahlivé a účinné odvetrávanie. Tým sa potvrdil predpoklad, že stav nespôsobovala zemná vlhkosť, ale naozaj spodná voda, ktorá sa pri sebemenšej netesnosti v spojoch do objektu dostávala. Ale ani tieto nie celkom dokonalé spoje nových hydroizolácií nespôsobovali zvlhnutie spodnej stavby. Z toho je jasné, že tlaková voda pôsobiaca na spodnú stavbu je dokonalou previerkou novo zhotovených hydroizolácií. Bolo to v podstate jedno z najjednoduchších riešení, ale napriek tomu bolo v tomto prípade neuveriteľne účinné. Tento postup zamedzil pôsobeniu tlakovej vody na spoje spodných hydroizolácií, avšak zemný vlhkosť, ktorá je v zemine podzákladia domu obsiahnutá vždy (v našich zemepisných šírkach), týmito spojmi neprenikala a tak týmto opatrením bol fatálny problém vyriešený. Nechcem tvrdiť, že toto je štandardné riešenie, ako postupovať pri sanácii spodnej stavby, ale ako ja (moja úloha bola iba konzultačná), tak najmä majiteľ, sme si vydýchli. Bol to tiež tak trochu postup pokus omyl, ale myslím, že som dostatočne vysvetlil, prečo sa takto postupovalo.
S priateľským pozdravom
Jiří Schwarz

 • You must to post comments
0
0

Veľmi Vám ďakujem za popis a postup. Nie ste prvý, kto tvrdí, že sa jedná o tlakovú vodu, čomu vraj aj nasvedčuje tá fotografia, kde sú jasne vidieť okraje toho fleku. Viacmenej som už rozhodnutý pre túto “studničku” len zatiaľ musím vyriešiť presne to umiestnenie.

Chcem sa opýtať, keď ste túto “studničku” vŕtali alebo kopali, kam presne v dome ste ju umiestnili? Respektíve ako ďaleko od viditeľného zdroja vlhnutia? Najviac nám to vlhne práve vnútri v kotolni, avšak zvhlnutá je aj stena pod terasou (čo je približne 1-2 metre pred touto stenou). Je lepšie umiestniť túto studničku ešte pred nosnú stenu alebo do jej tesnej blízkosti? Podľa môjho názoru najúčinnejšie by to bolo umiestniť ju von tesne pred dom, lenže tam by bolo zložité vyriešiť odvod tejto vody (predovšetkým v zime kvôli zamŕzaniu).

Inak ten opis by bol presne ako píšete. Rúrka treba 200 m priemer, plastová s voľným dňom, približne 0,5 až 1m pod najnižšími základmi domu, kalové čerpadlo a snímače hladiny. Ak by hladina stúpla dajme tomu tesne pod základmi, tak sa čerpadlo zapne a odčerpá vodu.

Ďakujem
Jaroslav Holan

 • You must to post comments
0
0

Dobrý deň pán Holan. Ja by som povedal, že umiestnenie by som zvolil tam, kde Vám to bude najmenej prekážať a najmä v najviac postihnutej miestnosti. To je myslím kotolňa. Nemyslím si, že umiestnením nádržky pre odčerpávanie spodnej vody o meter či dva akýmkoľvek smerom sa niečo zmení na zámeru. V prípade, ktorý som popisoval, sa vykonalo ručné vybúranie podlahy a výkop sa vykonal ručne do hĺbky cca 1500 mm o priemere cca 600 mm tak, aby sa dal vložiť plastový valec s o niečo menším priemerom (500 mm), ktorý už bol pripravený. Následne sa plastový valec s tesným poklopom vložil do výkopu a ihneď sa zabetónoval do výšky okrajovo obnaženej vodorovnej hydroizolácie v podlahe. Dno jamy, ktoré sa samozrejme nechalo priepustné, sa vysypalo do výšky cca 150 mm kamenivom. Po dostatočnej pevnosti betónu sa použila tixotropná hydroizolácia AquaStop Bitumen 2K so snahou sa napojiť na hydroizoláciu podlahy a na vonkajší obvod plastovej nádržky. Po zatvrdnutí hydroizolácie sa dobetónovala výška vrchného betónu. Výkop bol náročný, najmä preto, že sa postupne napĺňal vodou, ale našťastie sa tieto práce vykonávali v suchšom období a tak sa voda stačila postupne odčerpávať kalovým čerpadlom. Následne sa do jímky vložili čidlá pre stráženie vodnej hladiny a čerpadlo, atď.
Jiří Schwarz

 • You must to post comments
Zobrazuji 3 záznamů
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, nižšie uvedené kolónky aby mohol byť Vaš dotaz zaradený do našej Poradne. Váš email nebude zverejnený.
Jméno*
E-mail*
Obrázok
Názov súboru Velikost
There are currently no files uploaded.
Maximálny počet súborov 6, maximálna veľkosť súboru 3MB.
Podporované formáty súborov: gif jpeg jpg png

Nákupný košík

Kompletný sortiment vždy skladom. Tovar dovezieme na Vašu adresu do dvoch pracovných dní.

pro-rychly-nakupSK

Inštruktážne a animačné videa pre odvlhčenie muriva

 • Animačné video AquaStop Cream

  Animačné video AquaStop Cream

 • Časozberné video AquaStop Cream

  Časozberné video AquaStop Cream

 • Čo sa deje v murive po injektáži

  Čo sa deje v murive po injektáži

 • Injektážní krém

  Injektážní krém

 • ČT - relácia Polopate 2018

  ČT - relácia Polopate 2018

 • ČT - relácia Polopate 2020

  ČT - relácia Polopate 2020

 • Použitie injektážnej pumpy

  Použitie injektážnej pumpy

 • Práca s univerzálnou injektážnou pištoľou

  Práca s univerzálnou injektážnou pištoľou

 • Použitie pistole pre salámové bal.

  Použitie pistole pre salámové bal.

 • Použitie tubového balenia

  Použitie tubového balenia

 • TV Prima - Receptár prima nápadov

  TV Prima - Receptár prima nápadov

 • Sanační omítka svépomocí

  Sanační omítka svépomocí

 • Aquastop Protect®

  Aquastop Protect®

 • Aquastop Protect®

  Aquastop Protect®

 • Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

  Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

 • Rubová gelová injektáž

  Rubová gelová injektáž

Aquasan Porosity

KALKULAČKA PRE RÝCHLY VÝPOČET SPOTREBY A NAVRHOVANÉHO BALENIA VRÁTANE CELKOVEJ CENY

spotreba

VODOROVNÉ REZY PRE BEZCHYBNÉ NAVRTANIE MURIVA

pro-shlednuti

REZ DOMU PRE DOPLNENIE hydroizolácií k trvalému odvlhčeniu

schema aqs

POZRITE, AKO sa obsluhujú nami dodávané APLIKAČNÉ ZARIADENIA

UKÁŽKA účinnosť systému AQUASTOP CREAM v extrémnych podmienkach

murik

Dokumentácia k našim výrobkom

Tu si môžete prezrieť sídlo a prevádzkareň našej spoločnosti

galerie

Napísali o nás v časopise Moje bývania

MOJE BYDLENI

posudok súdneho znalca

vyjadreni-znalce

K dnešnému dňu evidujeme TENTO POČET OBJEDNÁVOK zo SR a ČR, ale aj iných krajín EU. NIE sú započítané osobné odbery.


Z každej objednávky ukladáme 10 Kč na sociálne projekty.

Systém AquaStop Cream® v praxi

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.


Všetky údaje, najmä texty a fotografie uvedené na týchto webových stránkach sú výtvorom a vlastníctvom spoločnosti TRUMF sanace s.r.o., predstavujú jej know-how a ako také požívajú ochranu rovnako podľa autorských predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo.

Kontakty na našej prevádzkareň

Dvorská 1163/2,
252 19 Rudná u Prahy
Po-Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 16:30

+420 235 312 000
+420 606 187 916

Kontakty na sídlo spoločnosti

Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
IČ DPH: SK4120141938
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982