0
0

Dobrý den, mám dotaz ohledně prázdných otvorů po již vsáklém krému. Jestli je dovyplnit lepidlem nebo maltou. Díky

 • You must to post comments
0
0

Dobrý den. Po ukončené dispergaci injektážního krému do okolí vrtů, tj. laicky řečeno vsáknutí injektážního krému AquaStop Cream do zdiva, je vrt opravdu prázdný. To je princip vytvoření nové pásové hydroizolace ve zdivu pro zamezení vzlínající vllhkosti. Vrty se zpravidla pouze zaslepují zátkami vyrobenými z extrudovaného polystyrénu, které také dodáváme (zátky jsou vyráběny z XPS extrudovaného polystyrénu, který se vkládá i do zeminy). Zátka slouží k zatěsnění vrtů pro případný relativně zanedbatelný výron injektážního krému z krajové části ústí vrtů, což u vrtu ve vodorovném zhotovení a značné hustoty našeho krému je opravdu minimální, ale každá byť jen kapka by měla zůstat ve zdivu, nikoliv na zemi. Hustota injektážního krému je ale závislá i na jeho momentální naakumulované teplotě. Ve zdivu se krém většinou již zásadně nezahřívá. Při teplotě nad 25 stupňů – nikoliv ovzduší, ale krémové emulze – začíná injektážní krém snižovat svoji viskozitu, je řidší, což sice neovlivňuje jeho vlastnosti, pro který byl vyvinut, ale pak by opravdu mohlo bez použití zátky docházet k významnějším výronům. To jen pro úplnost informací. Co se ale velmi pravděpodobně nikde nedočtete je to, že zátka plní zejména funkci tepelné izolace. Tepelná izolace zátky je nutná pouze u zhotovených vrtů v obvodovém zdivu nad úrovní terénu. Tam je tato tepelná izolace v zimním období docela důležitá, byť vrty jsou jíž pod omítkami. Prokazatelně jsem toto mé tvrzení zmonitoroval termokamerou, kdy jsem v zimním období naprosto přesně lokalizoval na stavbách provedené injektáže bez použití zátek. Kde zátky nebyly, v místech vrtů na omítkách temperovaných místností byla teplota pouze 14 stupňů Celsia, ale povrchová teplota omítek v místnosti byla mimo injektáž např. 20 stupňů Celsia. Toto měření jsem prováděl při venkovní teplotě minus 5 stupňů. Je jasné, že při větších a zejména dlouhodobějších mrazech (v době průzkumu v zimním období byla relativně vysoká teplota a pouze krátkodobě mrzlo -pouze jedna noc byla mrazivá, jinak byly teploty nad bodem mrazu), by byl tento teplotní povrchový rozdíl na vnitřních omítkách větší. Samozřejmě je toto prochladávání v místech vrtů bez zatěsnění zátkami jiné u slabšího zdiva než u zdiva např. v tl. 800 mm. Tam, kde zátky byly vtlačeny do ústí vrtů po provedené injektáži injektážním krémem, nebyl tepelný povrchový rozdíl absolutně žádný. Toto mám zdokumentováno a tyto tepelné průzkumy jsem poskytl i odborné veřejnosti pro upozornění na tuto problematiku. Takže zátka je pro tepelnou izolaci vrtů ideální a hlavně je to jednoznačně rychlé, levné a hlavně plně funkční řešení tepelného oslabení zdiva. Podotýkám tepelného oslabení v místech vrtů, nikoliv statického. Samozřejmě výplň maltou tento teplotní problém řeší také, ale je to zejména zdlouhavé řešení. Pakliže je dům bez jakýchkoliv statických poruch, naším systémem se v žádném případě nemůže staticky narušit a také se to nikdy nestalo. Odhadujeme, že naším systémem bylo již nainjektováno 20 tisíc objektů. Bavíme se o průměrech vrtů 14 mm a osových vzdálenostech 100 mm u jednořadé nebo případně dvouřadé liniové injektáže. Samozřejmě pokud by měl konečný odběratel našeho injektážního krému důvodné podezření, že statika jeho domu není v pořádku, pak doporučujeme nechat si před aplikací injektáže, to ale platí pro jakékoliv zamýšlené stavební práce,  stavbu odborně posoudit statikem. U sanace vlhkého zdiva existují určitá rizika zejména u výkopových prací pro zhotovení nové svislé podúrovňové hydroizolace. Tam je potřeba si počínat opatrně. Zejména u hlubších výkopů obvodového zdiva, nestabilitě podloží apod. Výkopy by se měly provádět v etapách a svislou hydroizolaci postupně v těchto etapách napojovat. Ale toto už je téma na jiný rozbor. Pokud ale zhotovitel má přece jen obavu, že zdivo je oslabené o vyvrtaný materiál, může po úplném samovolném vyprázdnění injektážního krému vrty vyplnit zdicí maltou, případně lepidlem, ale spíše bych doporučil zdicí maltu, která se u většiny klasických zdicích materiálů pro zdění používá. Výplň maltou je i praktičtější. Pro tuto maltovou výplň bych doporučil použít námi dodávanou injektážní pistoli pro kbelíkové balení, která vytlačí i hustší materiál, než je injektážní krém, pro který je upravená a dodávána. Bez problémů je schopna svým pístovým posunem vytlačit i hutnější materiály, a tím i vyplnit již prázdné vrty, např. zdicí maltou. Jak ale podotýkám, u drtivé většiny staveb, kde se zhotovují vrty pro následnou výplň – injektáž – a to v průměru vrtů 14 mm a osových vzdálenostech 100 mm – se tyto maltové výplně neprovádějí, a to nejen koncovými zákazníky, ale tyto maltové výplně po vyprázdnění vrtů neprovádějí ani specializované injektážní firmy. Ale samozřejmě tato případná maltová výplň vrtů, po úplném vyprázdnění vrtu a dispergaci injektážního krému do zdiva, není v rozporu s ničím a naopak u vrtů, které se zhotovují do zdiva, které je pod úrovní terénu, se těmito vrty zdivo přece jen více otevírá vůči vnějšímu terénu, byť jsou vrty pokráceny. Tam si myslím, že pokud není zhotovená kvalitní svislá hydroizolace podúrovňového zdiva, jsou tyto maltové výplně po vyprázdnění vrtů prospěšné. Pokud je zdivo značně nesourodé a hlavně nesoudržné, toto bývá u některých druhů kamenného či smíšeného zdiva a velmi starého, které bylo dlouhodobě silně zatěžováno vlhkostí, je dobré toto zdivo navrtat dle technologického postupu pro krémovou injektáž, ale přes tyto vrty zhotovit nejprve výplň zdiva řidší cementovou směsí, nikoliv injektážním krémem, tím bude zdivo kompaktnější a zejména pevnější a po cca 14 denní technologické pauze se místa původních vrtů opět navrtají a provede se krémová injektáž zdiva Systémem AquaStop Cream pro zamezení vzlínající vlhkostí. Pak se již ústí vrtů zatěsní zátkami, případně se prázdné vrty vyplní zdicí maltou. Ještě bych podotkl, že v případě omítání nových omítek po provedené injektáži, se zátky ve vrtu nechávají a to nejen u linií vrtů v obvodovém zdivu nad úrovní terénu, kde jsem smysl tepelné izolace vysvětlil, ale i u zdiva vnitřního i v obvodovém zdivu pod úrovní terénu, kde samozřejmě k tepelným mostům nedochází. Ale přesto není důvod tyto zátky z vrtů odstraňovat.
S pozdravem Jiří Schwarz

 • You must to post comments
0
0

Vážený pane Schwarzi,

děkuji vám za možnost položit dotaz.
K výše uvedenému dotazu ohledně vyplnění “vsáklého” krému mám jen ujišťující dotaz. Pochopil jsem tedy správně, že se již nasáklý vrt může vyplnit maltou, po zatuhnutí se znovu vyvrtá a poté znovu aplikuje injektáží – tedy aby se zaizolovala i nová směs? Jde mi o statiku smíšeného zdiva staré stodoly, kde mám obavy z vrtů. Samozřejmě jiný způsob izolace, třeba podřezáním, nemůže brán v potaz.
Dále bych se rád zeptal na výšku vrtu v případě, kdy materiál z vnitřní části budovy- udusaná hlína, bude odebrán, poté bude položena asfaltová izolace a betonová podlaha. Může být v tomto případě vrt v úrovni zaizolované vnitřní podlahy? Z hydrostatického hlediska se mi to zdá logické

Děkuji vám

 • You must to post comments
0
0

Dobrý den. Promiňte, ale není to tak, pokud jsem zase já Vaší odpovědi správně porozuměl. Nejprve se provedou vrty a výplň vrtů, to je injektáž pro zamezení vzlínající vlhkosti, pak se v řádech týdnů krém rozšíří do okolí vrtů, tj. do přilehlého zdiva, tím se vrty vyprázdní. Tím je injektáž dokončena, a pásová izolace v celé hloubce, délce a určité výšce vytvořena. Pakliže máte obavu z narušení statiky po ukončené injektáži, kdy vrty budou již prázdné a injektážní krém zhotovil dodatečnou pásovou izolaci ve zdivu, vrty vyplníte zdicí maltou. Tato dodatečná výplň obsahů vrtů maltou se již nepřevrtává.To by nedávalo smysl. Pokud máte obavu, že malta ve vrtech není nasycená injektážním krémem, to je sice pravda, ale jedná se o středovou část pásové clony (pro představu to je nadneseně desítka v terči), ale v okolí ,,10,, je už vše zaizolované. ,,10ky,, ve středech již navzájem spojených ,,terčů,, do pásové linie, nemůžou nic přemosťovat. Vlhkost je již pod vrtem vyplněným novou zdící maltou zastavena.

 • You must to post comments
Zobrazuji 3 záznamů
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, nižšie uvedené kolónky aby mohol byť Vaš dotaz zaradený do našej Poradne. Váš email nebude zverejnený.
Jméno*
E-mail*
Obrázok
Názov súboru Velikost
There are currently no files uploaded.
Maximálny počet súborov 6, maximálna veľkosť súboru 3MB.
Podporované formáty súborov: gif jpeg jpg png

Nákupný košík

Kompletný sortiment vždy skladom. Tovar dovezieme na Vašu adresu do dvoch pracovných dní.

pro-rychly-nakupSK

Inštruktážne a animačné videa pre odvlhčenie muriva

 • Animačné video AquaStop Cream

  Animačné video AquaStop Cream

 • Časozberné video AquaStop Cream

  Časozberné video AquaStop Cream

 • Čo sa deje v murive po injektáži

  Čo sa deje v murive po injektáži

 • Injektážní krém

  Injektážní krém

 • ČT - relácia Polopate 2018

  ČT - relácia Polopate 2018

 • ČT - relácia Polopate 2020

  ČT - relácia Polopate 2020

 • Použitie injektážnej pumpy

  Použitie injektážnej pumpy

 • Práca s univerzálnou injektážnou pištoľou

  Práca s univerzálnou injektážnou pištoľou

 • Použitie pistole pre salámové bal.

  Použitie pistole pre salámové bal.

 • Použitie tubového balenia

  Použitie tubového balenia

 • TV Prima - Receptár prima nápadov

  TV Prima - Receptár prima nápadov

 • Sanační omítka svépomocí

  Sanační omítka svépomocí

 • Aquastop Protect®

  Aquastop Protect®

 • Aquastop Protect®

  Aquastop Protect®

 • Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

  Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

 • Rubová gelová injektáž

  Rubová gelová injektáž

Aquasan Porosity

KALKULAČKA PRE RÝCHLY VÝPOČET SPOTREBY A NAVRHOVANÉHO BALENIA VRÁTANE CELKOVEJ CENY

spotreba

VODOROVNÉ REZY PRE BEZCHYBNÉ NAVRTANIE MURIVA

pro-shlednuti

REZ DOMU PRE DOPLNENIE hydroizolácií k trvalému odvlhčeniu

schema aqs

POZRITE, AKO sa obsluhujú nami dodávané APLIKAČNÉ ZARIADENIA

UKÁŽKA účinnosť systému AQUASTOP CREAM v extrémnych podmienkach

murik

Dokumentácia k našim výrobkom

Tu si môžete prezrieť sídlo a prevádzkareň našej spoločnosti

galerie

Napísali o nás v časopise Moje bývania

MOJE BYDLENI

posudok súdneho znalca

vyjadreni-znalce

K dnešnému dňu evidujeme TENTO POČET OBJEDNÁVOK zo SR a ČR, ale aj iných krajín EU. NIE sú započítané osobné odbery.


Z každej objednávky ukladáme 10 Kč na sociálne projekty.

Systém AquaStop Cream® v praxi

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.


Všetky údaje, najmä texty a fotografie uvedené na týchto webových stránkach sú výtvorom a vlastníctvom spoločnosti TRUMF sanace s.r.o., predstavujú jej know-how a ako také požívajú ochranu rovnako podľa autorských predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo.

Kontakty na našej prevádzkareň

Dvorská 1163/2,
252 19 Rudná u Prahy
Po-Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 16:30

+420 235 312 000
+420 606 187 916

Kontakty na sídlo spoločnosti

Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
IČ DPH: SK4120141938
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982