0
0

Dobrý deň. Aký je rozdiel medzi kvapalnými injektážami a vaším krémom Aquastopcream? Ktorá metóda je účinnejšia pri murive z opuky? Ďakujem za odpoveď, Borský

 • You must to post comments
0
0

Dobrý deň, posielam vám článok, ktorý som publikoval v rôznych odborných časopisoch, ale aj prednášal na akademickej pôde ČVUT v Prahe, nie absolventom vysokej školy, ale ich odborným autoritám. Po vyhodnotení som dostal súhlasné stanovisko s mojimi názormi, postupmi a pod.
Citácia článku:
Prečo krémová injektáž muriva na zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti Systémom AquaStop Cream®?
Táto otázka je položená preto, aby sme objektívne vysvetlili, prečo odporúčame krémovú injektáž muriva Systémom AquaStop Cream ® a nie iný druh injektáže s použitím inej injektážnej hmoty a iného technologického postupu. Najprv však musíme zdôrazniť, že nižšie uvedený článok sa týka odvlhčenia muriva z dôvodu príčiny dožitosti či absencie vodorovnej hydroizolácie, a tým pôsobiacej vzlínajúcej vlhkosti v murive. Samozrejme, existujú aj iné príčiny, ktoré spôsobujú vlhnutie či natekanie vody do konštrukcií objektov spodnej stavby, ako je napr. tlaková voda natekajúca v lokálnych miestach cez murivo do suterénnych priestorov a podzemných podlaží, kde je metóda krémovej injektáže nevhodná a tieto problémy sa riešia tlakovou polyuretánovou injektážou, alebo problém s vlhnutím podúrovňového muriva, kde vlhkosť nepreniká len od základov smerom nahor, ale aj z priľahlej zeminy do neodizolovaného podúrovňového muriva (tzn. plošná infiltrácia vlhkosti z bočného smeru), a to z dôvodu absencie, dožitosti či poškodenia zvislej vonkajšej podúrovňovej hydroizolácie podúrovňového muriva. V tomto prípade sa ponúka odkopanie domu, ale nie vždy sa dá nová zvislá vonkajšia hydroizolácia zhotoviť odkopaním. Tu je nezastupiteľná gélová rubová injektáž muriva. Týmto chceme poukázať na skutočnosť, že neexistuje univerzálna injektáž (v 90. rokoch minulého storočia ešte nazývaná mikroinjektáž muriva) v stavebnom odvetví sanácie vlhkého muriva. Každá z vyššie uvedených injektáží nemá podľa nášho názoru v súčasnosti plnohodnotného zástupcu v oblasti injektáže muriva.

Zdôvodnenie! Prečo krémová injektáž muriva Systémom AquaStop Cream.
Silanový emulzný krém AquaStop Cream® vďaka svojej vysokej primárnej hustote a značnej viskozite nemá tendenciu pri plnení, po vykonanej výplni vrtov, ale aj v priebehu dispergácie (šírenie aktívnej látky murivom) nekontrolovateľne unikať bežnými netesnosťami pravidelných aj nepravidelných škár, ale aj samotným nekompaktným murivom.
Po vyplnení obsahu vrtov sa injektážny krém AquaStop Cream® postupne a relatívne pomaly mení na veľmi jemný hydrofóbny gél a ďalej na kvapalinu s veľmi nízkou viskozitou. Tento proces zmeny viskozity však prebieha rádovo v týždňoch, a tým aktívna látka spoľahlivo a ľahko preniká do pórov aj do tých najmenších kapilár stavebných materiálov aj so značnou hutnosťou (malou poréznosťou – nasiakavosťou) v mieste línie vrtov a do značnej miery táto dispergácia nepodlieha ani gravitácii. To znamená, že hydroizolačná clona v murive nevzniká v momente vykonanej injektáže, ale vzniká v určitom časovom horizonte od vykonanej výplne vrtov. Proces vzniku celistvého hydroizolačného pásu v murive trvá 2 až 6 týždňov. Murivo sa napúšťa (nasycuje) postupne od vrtov všetkými smermi, ale pomalé rozpúšťanie a nasycovanie muriva zaručuje, že aktívna látka v krémovej emulzii napustí murivo v celej hĺbke, šírke, a dokonca aj výške zhotovenej línie injektáže. Keďže je injektážna emulzia zlučiteľná s vlhkým, ale aj so suchým minerálnym prostredím, je proces vznikajúcej clony rovnomerný, a tým spoľahlivý. Táto vlastnosť meniacej sa viskozity injektážneho krému AquaStop Cream® je jedinečná a bezpochyby je značnou výhodou. Tiež nie je potrebné vrty nakláňať k zvislej rovine muriva (naklonené vrty sú kontraproduktívne pre rovnomernú dispergáciu) a dajú sa využiť ideálne miesta priebežných škár či prechodových ložných škár muriva. Zásadnou vlastnosťou postupného nasycovania injektovaného muriva je však to, že neuniká nekontrolovateľne bežnými netesnosťami škár v murive a niekedy aj samotným nesúdržným murivom, ako sa to deje pri aplikácii všetkých tekutých, kvapalných injektážnych prípravkov, ako sú napr. silikónová mikroemulzia, tekutý injektážny prípravok na báze metylsilanolátu draselného a ďalšie obdobné tekuté injektážne výrobky. Nekontrolovateľný únik murivom pri všetkých druhoch kvapalných tekutých injektáží nevyrieši tlaková injektáž cez injektory a ani, naopak, pomalé nalievanie vrtov do muriva cez lieviky či infúzne nádobky s hadičkami zavedenými do ústia vrtov alebo zatesňovanie povrchov muriva v miestach injektáže. Pri kamennom či zmiešanom murive sa už nedá ani hovoriť o drobných netesnostiach, a tak na rozdiel od priebehu krémovej injektáže nikdy nemôže vzniknúť funkčná hydroizolačná clona v celej hĺbke a šírke muriva. Väčšinové množstvo týchto tekutých prostriedkov rýchlo pretečie samotným murivom mimo základov. Tekuté injektážne prostriedky nie sú v efektivite svojho účinku zlučiteľné s fyzikálnymi zákonmi, ako je gravitácia, reálnosť či skôr nereálnosť dostatočnej nasiakavosti pórov a kapilár muriva v závislosti od času, a či sa táto injektáž robí tlakovo, alebo beztlakovo, je to pri tekutých injektážnych materiáloch v podstate vždy zákonitý fyzikálny negatívny účinok. Proti týmto tekutým prostriedkom, i keď majú akokoľvek dobré zloženie a koncentráciu účinnej látky, je ďalšou prekážkou percentuálna vlhkosť nachádzajúca sa v murive. Čím viac je murivo navlhnuté, tým viac je zmiešanie aktívnej látky tekutých prostriedkov s vlhkosťou nachádzajúcou sa v murive nereálne. Vyššia percentuálna vlhkosť nachádzajúca sa v murive je pre Systém AquaStop Cream®, naopak, výhodou, keďže vlhkosť nachádzajúca sa v murive je nosičom vysokokoncentrovanej aktívnej látky vo svojom obsahu. Injektážny krém AquaStop Cream® obsahuje aj určité množstvo vodnej bázy, a tým sa aktívna látka injektážneho krému môže šíriť aj v suchom prostredí muriva. Chemická injektáž sa zhotovuje v absolútnej väčšine prípadov práve do navlhnutého muriva. Ďalej je pri vyššie uvedených tekutých injektážach nevýhodou, že vrty sa musia z pochopiteľných dôvodov zhotovovať vždy v značnom sklone (odporúča sa až 45-stupňový náklon) k zvislej rovine muriva, ale pokiaľ tu vôbec clona vzniká, tak skôr pri dne vrtu, a tým opäť nemôže vzniknúť rovnomerná hydroizolačná clona. A ak pokiaľ vôbec clona vzniká, je to v kužeľovom šírení, čo je ďalšou nevýhodou. Tieto všetky negatívne vlastnosti nie sú zapríčinené aktívnou látkou, ktorá je bezpochyby účinná, ale jej primárnou nízkou viskozitou, ktorá je v podstate nemenná od začatia plnenia po dokončený chemický proces. Tekuté tlakové alebo beztlakové injektáže na zhotovenie hydroizolačnej clony v murive na zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti považujeme za prekonanú etapu injektáží. Z vyššie uvedených dôvodov nemá krémová injektáž muriva na zamedzenie kapilárne vzlínajúcej vlhkosti v súčasnosti plnohodnotného zástupcu. Polyuretánová injektáž a gélová rubová injektáž sú určené na nápravu iných porúch (pozrite vyššie) než na zamedzenie kapilárne vzlínajúcej vlhkosti v murive.

_____________________________________________________________________________
Tento rozbor a úvahu som napísal v roku 2012. Odvtedy drvivá väčšina odborného, ale aj laického publika nepochybuje o mojom výklade, a to nielen preto, lebo vychádza z logických úvah, ale najmä preto, lebo moje názory sa potvrdzujú dennodennou aplikáciou podľa nášho technologického postupu v dlhoročnej praxi, a tým sú zrejmé z objektívneho vyhodnotenia výsledkov Systému AquaStop  Cream a to nielen v SR a ČR, ale aj vo vätšine krajín EU.
S priateľským pozdravom
Jiří Schwarz

 • You must to post comments
Zobrazuji 1 záznam
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, nižšie uvedené kolónky aby mohol byť Vaš dotaz zaradený do našej Poradne. Váš email nebude zverejnený.
Jméno*
E-mail*
Obrázok
Názov súboru Velikost
There are currently no files uploaded.
Maximálny počet súborov 6, maximálna veľkosť súboru 3MB.
Podporované formáty súborov: gif jpeg jpg png

Nákupný košík

Kompletný sortiment vždy skladom. Tovar dovezieme na Vašu adresu do dvoch pracovných dní.

pro-rychly-nakupSK

Inštruktážne a animačné videa pre odvlhčenie muriva

 • Animačné video AquaStop Cream

  Animačné video AquaStop Cream

 • Časozberné video AquaStop Cream

  Časozberné video AquaStop Cream

 • Čo sa deje v murive po injektáži

  Čo sa deje v murive po injektáži

 • Injektážní krém

  Injektážní krém

 • ČT - relácia Polopate 2018

  ČT - relácia Polopate 2018

 • ČT - relácia Polopate 2020

  ČT - relácia Polopate 2020

 • Použitie injektážnej pumpy

  Použitie injektážnej pumpy

 • Práca s univerzálnou injektážnou pištoľou

  Práca s univerzálnou injektážnou pištoľou

 • Použitie pistole pre salámové bal.

  Použitie pistole pre salámové bal.

 • Použitie tubového balenia

  Použitie tubového balenia

 • TV Prima - Receptár prima nápadov

  TV Prima - Receptár prima nápadov

 • Sanační omítka svépomocí

  Sanační omítka svépomocí

 • Aquastop Protect®

  Aquastop Protect®

 • Aquastop Protect®

  Aquastop Protect®

 • Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

  Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

 • Rubová gelová injektáž

  Rubová gelová injektáž

Aquasan Porosity

KALKULAČKA PRE RÝCHLY VÝPOČET SPOTREBY A NAVRHOVANÉHO BALENIA VRÁTANE CELKOVEJ CENY

spotreba

VODOROVNÉ REZY PRE BEZCHYBNÉ NAVRTANIE MURIVA

pro-shlednuti

REZ DOMU PRE DOPLNENIE hydroizolácií k trvalému odvlhčeniu

schema aqs

POZRITE, AKO sa obsluhujú nami dodávané APLIKAČNÉ ZARIADENIA

UKÁŽKA účinnosť systému AQUASTOP CREAM v extrémnych podmienkach

murik

Dokumentácia k našim výrobkom

Tu si môžete prezrieť sídlo a prevádzkareň našej spoločnosti

galerie

Napísali o nás v časopise Moje bývania

MOJE BYDLENI

posudok súdneho znalca

vyjadreni-znalce

K dnešnému dňu evidujeme TENTO POČET OBJEDNÁVOK zo SR a ČR, ale aj iných krajín EU. NIE sú započítané osobné odbery.


Z každej objednávky ukladáme 10 Kč na sociálne projekty.

Systém AquaStop Cream® v praxi

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.


Všetky údaje, najmä texty a fotografie uvedené na týchto webových stránkach sú výtvorom a vlastníctvom spoločnosti TRUMF sanace s.r.o., predstavujú jej know-how a ako také požívajú ochranu rovnako podľa autorských predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo.

Kontakty na našej prevádzkareň

Dvorská 1163/2,
252 19 Rudná u Prahy
Po-Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 16:30

+420 235 312 000
+420 606 187 916

Kontakty na sídlo spoločnosti

Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
IČ DPH: SK4120141938
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982