Trumf sanace logo

Sanácia vlhkého muriva svojpomocne

Systém AquaStop Cream®

Schematické znázornenie chybne a správne navŕtaného muriva

 

 

 

 

Injektáž vykonávaná z vnútornej strany obvodového muriva

Neuskutočnená injektáž rohu a miesta previazania s vnútornou stenou

vrtani

Stavebník sa rozhodol zhotoviť injektáž muriva z vnútornej strany objektu. Na požadovaný výsledok nemá vplyv, či sa vŕta z vnútornej alebo z vonkajšej strany obvod. muriva. Injektáž muriva z vnútornej strany má svoje výhody, ale aj nevýhody. Na tomto obrázku je vidieť, ako zhotoviteľ značne pochybil v mieste rohu a v mieste obvodového muriva s ohraničeným vnútorným murivom. Z vodorovného (priečneho) rezu muriva je vidieť, že tieto miesta nie sú zainjektované vôbec.

Nedostatočne vykonaná injektáž rohu a miesta previazania z vnútornej strany

vrty

Stavebník sa rozhodol zhotoviť injektáž muriva z vnútornej strany objektu. Na požadovaný výsledok nemá vplyv, či sa vŕta z vnútornej alebo z vonkajšej strany obvod. muriva. Injektáž muriva z vnútornej strany má svoje výhody, ale aj nevýhody. Na tomto obrázku je vidieť, ako zhotoviteľ značne pochybil v mieste rohu a v mieste obvodového muriva s ohraničeným vnútorným murivom. Z vodorovného (priečneho) rezu muriva je vidieť, že tieto miesta sú nedostatočne zainjektované.

Dostatočne vykonaná injektáž rohu a miesta previazania s vnútornou stenou maximálnym počtom vejárikových vrtov

vrty

Stavebník sa rozhodol zhotoviť injektáž muriva z vnútornej strany objektu. Na požadovaný výsledok nemá vplyv, či sa vŕta z vnútornej alebo z vonkajšej strany obvodového muriva. Injektáž muriva z vnútornej strany má svoje výhody, ale aj nevýhody. Na tomto obrázku je vidieť, ako zhotoviteľ správne vyriešil miesta rohov a miesto obvodového muriva s ohraničeným vnútorným murivom. Z vodorovného (priečneho) rezu muriva je vidieť, že tieto miesta sú dostatočne navŕtané tzv. vejárikovým prevedením. Odporúčanie: vejárikové navŕtanie rohu z vnútornej strany je jedinou možnosťou, ako priečny vodorovný rez rohu obvodového muriva dostatočne zainjektovať. Jeden problém ale predsa len môže nastať a to zhotovenie dostatočného počtu vrtov, dodržanie vzájomných uhlov a ich rozdielnych hĺbok. Toto by sa dalo vypočítať pre rôzne hrúbky muriva matematickým výpočtom – trigonometriou rovinnou. Avšak v praxi je aj pri správnom výpočte toto nemožné dodržať, pretože je neľahké nasadením vrtáka vo vnútornom rohu muriva udržať presné uhly atď. Preto v týchto prípadoch, kedy chceme získať istotu vzniku plne funkčnej hydroizolácie v priečnom reze rohu obvodového muriva pri vŕtaní z vnútornej strany , je dobré zhotoviť v dvoch výškach dva vejáriky nad sebou. Prvý je ten, ktorý je v rovnakej výške línie vrtov rovných múrov a druhý vejárik sa zhotoví pri murive s priebežnými škárami o jednu škáru vyššie a u muriva bez priebežných škár o 50 mm nad prvým vejárikom. Druhý vejárik poistí prípadnú nedostatočne vzniknutú hydroizoláciu prvého vejárika. Postup dvojvrstvového vejárika rieši problém rizika možného nedostatočného zaizolovania rohu, najmä pri murive s väčšou hrúbkou. Pre ľahšie navŕtanie je výhodné si vo vnútornom rohu zhotoviť vysekaním kapsu v tvare ,, misky ,,. V tejto vysekanej oblúkovej jamke sa Vám budú vrty lepšie navádzať do bočných smerov, než by tomu bolo z jedného miesta prvého vrtu. Len by som sa ešte zmienil o problematike navŕtania miesta obvodového muriva, ktoré je previazané s murivom vnútorným. Tam nastáva rovnaká situácia, ako je tomu u rohov obvodového muriva, ale v tomto prípade máte možnosť navŕtania z jednej a druhej strany, pretože vnútorné murivo s murivom obvodovým zvierajú uhly dva a tým by sa vejárovité otvory v murive mali pri správnych smeroch krížiť v miestach dĺžky obvodového muriva, čo je vždy dĺžka hrúbky vnútorného muriva. V tomto mieste sa nemusí, ale samozrejme môže, vykonať vejárovité navŕtanie v dvoch vrstvách.

 

Injektáž vykonaná z vonkajšej strany obvodového muriva

Injektáž z vonkajšej strany rohu s odskokom. Konce vrtov nesmia byť vzdialenejšie než 100 mm od kolmo nadväzujúceho prvého vrtu druhého muriva

vrty

Stavebník sa rozhodol zhotoviť injektáž muriva z vonkajšej strany objektu. Pre požadovaný výsledok nemá vplyv, či sa vŕta z vnútornej alebo z vonkajšej strany obvod. muriva. Injektáž muriva z vonkajšej strany má svoje výhody, ale aj nevýhody. Na tomto obrázku je vidieť, že odpadá problematika injektáže v mieste rohov a v mieste obvod. muriva s ohraničeným vnútorným murivom. Z vodorovného (priečneho) rezu muriva je vidieť, že tieto miesta sa vlastne nemusia riešiť zložitejším navŕtaním. Viď obr. č. 3.

Injektáž z vonkajšej strany rohu muriva do kríža - dôkladnejšie prevedenie zainjektovaného rohu (oboje je ale správne) ______________________

vrty

Stavebník sa rozhodol zhotoviť injektáž muriva z vonkajšej strany objektu. Pre požadovaný výsledok nemá vplyv, či sa vŕta z vnútornej alebo z vonkajšej strany obvodového muriva. Injektáž muriva z vonkajšej strany má svoje výhody, ale aj nevýhody. Na tomto obrázku je vidieť, že odpadá problematika injektáže v mieste rohov a v mieste obvod. muriva s ohraničeným vnútorným murivom. Z vodorovného (priečneho) rezu muriva je vidieť, že tieto miesta sa vlastne nemusia riešiť zložitejším navŕtaním. Viď obr. č. 3.

Injektáž obvodového muriva z vnútornej strany a z vonkajšej strany

Kombinovaná injektáž

vrty

Stavebník sa rozhodol zhotoviť väčšinu rozsahu injektáže muriva z vnútornych strán domu. Avšak z dôvodu problematiky rohov a miest styku obvodového muriva s vnútorným murivom sa rozhodol tieto komplikované miesta navŕtať z vonkajšej strany. Na tomto obrázku je vidieť, že vnútorné a vonkajšie navŕtanie na seba osovo a vzdialenostne nadväzuje a tým je toto riešenie tiež bezchybné.

Nákupný košík

Kompletný sortiment vždy skladom. Tovar dovezieme na Vašu adresu do dvoch prac.dní

pro-rychly-nakupSK

Inštruktážne a animačné videa pre odvlhčenie muriva

 • Animačné video AquaStop Cream

  Animačné video AquaStop Cream

 • Časozberné video AquaStop Cream

  Časozberné video AquaStop Cream

 • ČT - relácia Polopate 2018

  ČT - relácia Polopate 2018

 • TV Prima - Receptár prima nápadov

  TV Prima - Receptár prima nápadov

 • ČT - relácia Polopate 2020

  ČT - relácia Polopate 2020

 • Čo sa deje v murive po injektáži

  Čo sa deje v murive po injektáži

 • Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

  Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

 • Sanační omítka svépomocí

  Sanační omítka svépomocí

 • Rubová gelová injektáž

  Rubová gelová injektáž

Aquasan Porosity

KALKULAČKA PRE RÝCHLY VÝPOČET SPOTREBY A NAVRHOVANÉHO BALENIA VRÁTANE CELKOVEJ CENY

spotreba

VODOROVNÉ REZY PRE BEZCHYBNÉ NAVRTANIE MURIVA

pro-shlednuti

REZ DOMU PRE DOPLNENIE hydroizolácií k trvalému odvlhčeniu

schema aqs

POZRITE, AKO sa obsluhujú nami dodávané APLIKAČNÉ ZARIADENIA

UKÁŽKA účinnosť systému AQUASTOP CREAM v extrémnych podmienkach

murik

Tu si môžete prezrieť sídlo a prevádzkareň našej spoločnosti

galerie

Napísali o nás v časopise Moje bývania

MOJE BYDLENI

posudok súdneho znalca

vyjadreni-znalce

K dnešnému dňu evidujeme TENTO POČET OBJEDNÁVOK zo SR a ČR, ale aj iných krajín EU. NIE sú započítané OSOBNÉ ODBERY.


Z každej objednávky ukladáme 10 Kč na sociálne projekty.

Systém AquaStop Cream® v praxi

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.


Všetky údaje, najmä texty a fotografie uvedené na týchto webových stránkach sú výtvorom a vlastníctvom spoločnosti TRUMF sanace s.r.o., predstavujú jej know-how a ako také požívajú ochranu rovnako podľa autorských predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo.

Kontakty na našej prevádzkareň

Dvorská 1163/2,
252 19 Rudná u Prahy
Po-Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 16:30

+420 235 312 000
+420 606 187 916

Kontakty na sídlo spoločnosti

Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
IČ DPH: SK4120141938
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982