0
0

Dobrý deň, chcem sa opýtať na správnosť spôsobu vykonania injektáže. Injektáž som vykonával z vnútornej strany múru, keď bola vonkajšia teplota v tom čase okolo +10 stupňov. Zhruba za 5 dní sa výrazne ochladilo aj na -15-17 stupňov. Mrazy trvali približne 14 dní. Chcem sa opýtať, či nemohlo vplyvom mrazov dôjsť k znehodnoteniu injektážnej hmoty? Prípadne ak zmrzla tak sa zase roztopila a všetko bude fungovať ako má?
Vopred ďakujem za odpoveď.

 • You must to post comments
0
0

Dobrý deň.
Určite je Vaša otázka smerovaná na vykonanie injektáže v obvodovom murive nad úrovňou terénu. U obvodového muriva nad úrovňou terénu sa teplotné podmienky pre aplikáciu nijako nemení a to ani v závislosti od toho, či sa navŕtanie muriva vykoná z vnútornej strany alebo zo strany vonkajšej.
Krémová injektáž v obvodovom murive so zateplenou fasádou má určite iné teplotné hranice pre aplikáciu atď. Tiež ste sa asi nepýtal na injektáž pri murive pod úrovňou terénu/v pivniciach, kde sa teplota muriva mení s relatívne malými teplotnými rozdielmi v priebehu ročných období a v 1 NP napr. vnútorných priečok, kde sa môžu priestory v zimnom období temperovať. V týchto prípadoch asi nie je čo vysvetľovať a čoho sa obávať.
Možno pre Vás, ale aj ostatných čitateľov, bude má odpoveď trochu prekvapujúca.
Teploty pod bodom mrazu môžu spôsobiť premŕzanie muriva, a tým do určitej miery môžu znehodnotiť výsledok injektáže. Injektážny krém AquaStop Cream nie je ale tak náchylný na znehodnotenie mrazom, ako sa všeobecne predpokladá. V momente, keď klesne vonkajšia teplota pod 0 ° C, pod bod mrazu, sa voda začína meniť zo skupenstva kvapalného na skupenstvo tuhé, pevné, a tým začne meniť svoje mechanické vlastnosti. Toto ale platí pre H2O. U injektážnej emulzie na báze silanov a siloxánov, tj. u krému AquaStop Cream, začína bod mrazu, čiže bod tuhnutia, až od – 17 ° C, čo je samozrejme značný rozdiel. Tiež je potrebné si uvedomiť, že sa vhodná teplota pre výsledok injektáže neriadi teplotou vonkajšieho vzduchu, ale teplotou v murive, čo môže mať značnú diferenciu. Ale napriek tomu by sme sa mali v praxi riadiť teplotou vonkajšieho vzduchu, lebo tá skôr či neskôr ovplyvní teplotu v murive. Problém je ale niekde inde. Aj keby sa injektážny krém ocitol v murive s teplotou pod bodom tuhnutia H2O, k znehodnoteniu emulzie nedôjde. Toto tvrdenie mám podložené a preukázané vlastnou 3ročnou skúškou nášho výrobku, ktorú som pred mnohými rokmi vykonal. Po troch rokoch vystavenia injektážneho krému veľmi nízkym, ale aj vysokým teplotám, som vykonal ako skúšku v murive, tak aj laboratórnu skúšku a zistenie bolo zaujímavé, možno až prekvapivé. Na vlastnostiach injektážneho krému AquaStop Cream sa vôbec nič nezmenilo a svoju účinnosť si tato skúšobná vzorka zachovala. Ako štatutárny zástupca výrobnej spoločnosti by som Vás mal s Vaším dotazom odkázať na technický list pre náš výrobok, kde je všetko uvedené v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami pre udelenie certifikácie výrobku. Avšak mnou prevádzkovaná poradňa slúži najmä pre praktické rady a preto Vám odpoviem v praktickej rovine, ktorá ale nie je v rozpore s dokumentáciou, hoci sú niektoré formulácie zdanlivo iné. V prípade vyššej percentuálnej vlhkosti v murive sa zvyšuje jeho tepelná vodivosť, a tým sú vyššie aj tepelné straty, čo pri poklese vonkajšej teploty spôsobuje zrýchlené znižovanie teploty v murive, ale aj naopak. To je všeobecne známe. Pri vyššom a dlhodobom poklese vonkajšej teploty začne obvodové murivo nad úrovňou terénu postupne premŕzať. Voda/vlhkosť v murive sa začne (najmä od vonkajšej strany muriva) meniť v skupenstvo pevné. Vlhkosť obsiahnutá v murive, tj. vlhkosť obsiahnutá v póroch a kapilárach, sa začne meniť v kryštáliky ľadu. Tým skupenstvo pevné vytvorí bariéru pre dispergáciu aktívnych látok už vykonaných výplní injektážnym krémom vo vrtoch. K premrznutiu muriva dochádza postupne a je to ovplyvnené viacerými faktormi, ale myslím, že rozpisovať sa, akými a prečo, nie je nutné. Takže si vytvorme modelový príklad pre vysvetlenie. Injektáž zhotovíme v obvodovom murive, a to nezávisle od toho, či vrty boli vykonané z vonkajšej alebo vnútornej strany obvodového nadzemného muriva, ale v čase, keď k premŕzaniu muriva ešte nedochádzalo. Ale hydrofobizácia v murive, ktorá spoľahlivo zamedzí kapilárne vzlínajúcej vlhkosti, vzniká relatívne pomaly, a to v rádoch niekoľkých týždňov. Avšak tento spoľahlivý priebeh je v zimnom období zradný. Nemalo by sa vychádzať z teplôt v čase vykonanej injektáže, ale musíme počítať s teplotami, ktoré sa môžu v zimnom období razantne zmeniť v čase vznikajúcej clony proti vlhkosti, ktorá, ako som sa zmienil v predchádzajúcich vetách, vzniká v rádoch týždňov. Ak dispergácia aktívnych látok nebude ešte dokončená a murivo v tejto fáze začne premŕzať, môže sa dispergácia aktívnych látok zastaviť v hĺbke už premrznutého muriva, samozrejme opäť v závislosti na momentálnej percentuálnej vlhkosti v murive, poklesu teploty pod bod mrazu, časovej dĺžke tohto poklesu, druhu muriva a pod. Šírenie injektážneho krému vo vrte sa ale nezastaví. Injektážna emulzia sa bude šíriť v miestach nepremrznutej hĺbky muriva až do konečného svojho procesu. Murivo totiž veľmi pravdepodobne nepremrzne v celej svojej hrúbke a najmä okamžite. Aký je teda dôsledok postupného premŕzania muriva? Clony v hĺbke nepremrznutej hr. muriva budú o to intenzívnejšie, ale v hĺbke premrznutého muriva clona samozrejme nevznikne. Kryštáliky ľadu obsiahnuté v póroch a kapilárach muriva vytvorí prekážku pre rozptýlenie. Jedného dňa sa však roztopia a murivo bude priepustné pre kapilárne vzlínajúcu vlhkosť a tým aj pre šírenie aktívnych látok obsiahnutých v injektážnom kréme AquaStop Cream. Vrty ale môžu byť už prázdne, pretože, ako som vyššie popisoval, injektážny krém sa medzitým bude vsakovať do ešte nepremrznutej a teplotne vyššej hrúbky muriva. Tento výklad som napísal z dôvodu, aby sa táto problematika vysvetlila vo všetkých súvislostiach. Pokiaľ vo Vašom prípade budete mať istotu alebo skôr vieru, že murivo nezačne premŕzať, povedzme cca do 3 týždňov od dokončenej injektáže, všetko dopadne dobre. Ale môžeme veriť takto dlhej predpovedi počasia v zimných mesiacoch? Myslím, že som Vám poskytol všetky informácie pre Vaše rozhodnutie, či sa pustiť do injektáže v obvodovom murive v zimných mesiacoch. Teraz sme ale na konci októbra a do nadmorských výšok min. 600 m nad morom ešte nie je zďaleka obdobie rizikové, čo prakticky platí aj pre mesiac november. Kde je ale hranica rizika poklesu teplôt si musí zhotoviteľ rozhodnúť sám. To nie je môj alibizmus, ale fakty, ktoré sa napr. do technických listov nedajú vkladať. A preto sú v týchto dokumentoch striktne dané teploty a iné podmienky pre aplikácie, ale aj odporúčané teploty pre skladovanie, aby zákazník mal jasné informácie a mantinely a tými sa riadil.
Ale sú v praxi tieto uvedené hodnoty vždy tak absolútne? Kde je hranica skutočného rizika a tým ešte správneho rozhodnutia zhotoviteľa? Asi naozaj v technickom liste, vrátane nášho TL pre naše výrobky. Ale myslím si, že táto odpoveď môže napomôcť sa v niektorých prípadoch “upokojiť” alebo naopak túto záležitosť brať s väčšou obozretnosťou. Všeobecné dve pravidlá:
1 / Krátkodobý pokles teploty pod bod mrazu väčšinou nespôsobí premŕzanie muriva. Príklad: v noci klesne teplota na – 3 ° C (býva to na niekoľko hodín) a cez deň teplota vystúpi na plus 8 ° C. Tento výkyv nespôsobuje premŕzanie muriva.
2 / Čím viac však pôjdeme do zimných mesiacov, riziká vyššie uvedené sa zvyšujú.

Na záver, aj keď nerád, musím konštatovať, že injektáž ste vykonali v nevhodných teplotných podmienkach a tak Vám budem držať palce, aby sa dispergácia v murive veľmi nízkymi teplotami zásadne neovplyvnila.

S priateľským pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130

 • You must to post comments
Zobrazuji 1 záznam
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, nižšie uvedené kolónky aby mohol byť Vaš dotaz zaradený do našej Poradne. Váš email nebude zverejnený.
Jméno*
E-mail*
Obrázok
Názov súboru Velikost
There are currently no files uploaded.
Maximálny počet súborov 6, maximálna veľkosť súboru 3MB.
Podporované formáty súborov: gif jpeg jpg png

Nákupný košík

Kompletný sortiment vždy skladom. Tovar dovezieme na Vašu adresu do dvoch pracovných dní.

pro-rychly-nakupSK

Inštruktážne a animačné videa pre odvlhčenie muriva

 • Animačné video AquaStop Cream

  Animačné video AquaStop Cream

 • Časozberné video AquaStop Cream

  Časozberné video AquaStop Cream

 • Čo sa deje v murive po injektáži

  Čo sa deje v murive po injektáži

 • Injektážní krém

  Injektážní krém

 • ČT - relácia Polopate 2018

  ČT - relácia Polopate 2018

 • ČT - relácia Polopate 2020

  ČT - relácia Polopate 2020

 • Použitie injektážnej pumpy

  Použitie injektážnej pumpy

 • Práca s univerzálnou injektážnou pištoľou

  Práca s univerzálnou injektážnou pištoľou

 • Použitie pistole pre salámové bal.

  Použitie pistole pre salámové bal.

 • Použitie tubového balenia

  Použitie tubového balenia

 • TV Prima - Receptár prima nápadov

  TV Prima - Receptár prima nápadov

 • Sanační omítka svépomocí

  Sanační omítka svépomocí

 • Aquastop Protect®

  Aquastop Protect®

 • Aquastop Protect®

  Aquastop Protect®

 • Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

  Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

 • Rubová gelová injektáž

  Rubová gelová injektáž

Aquasan Porosity

KALKULAČKA PRE RÝCHLY VÝPOČET SPOTREBY A NAVRHOVANÉHO BALENIA VRÁTANE CELKOVEJ CENY

spotreba

VODOROVNÉ REZY PRE BEZCHYBNÉ NAVRTANIE MURIVA

pro-shlednuti

REZ DOMU PRE DOPLNENIE hydroizolácií k trvalému odvlhčeniu

schema aqs

POZRITE, AKO sa obsluhujú nami dodávané APLIKAČNÉ ZARIADENIA

UKÁŽKA účinnosť systému AQUASTOP CREAM v extrémnych podmienkach

murik

Dokumentácia k našim výrobkom

Tu si môžete prezrieť sídlo a prevádzkareň našej spoločnosti

galerie

Napísali o nás v časopise Moje bývania

MOJE BYDLENI

posudok súdneho znalca

vyjadreni-znalce

K dnešnému dňu evidujeme TENTO POČET OBJEDNÁVOK zo SR a ČR, ale aj iných krajín EU. NIE sú započítané osobné odbery.


Z každej objednávky ukladáme 10 Kč na sociálne projekty.

Systém AquaStop Cream® v praxi

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.


Všetky údaje, najmä texty a fotografie uvedené na týchto webových stránkach sú výtvorom a vlastníctvom spoločnosti TRUMF sanace s.r.o., predstavujú jej know-how a ako také požívajú ochranu rovnako podľa autorských predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo.

Kontakty na našej prevádzkareň

Dvorská 1163/2,
252 19 Rudná u Prahy
Po-Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 16:30

+420 235 312 000
+420 606 187 916

Kontakty na sídlo spoločnosti

Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
IČ DPH: SK4120141938
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982