0
0

Dobrý deň všetkým čitateľom mojej poradne. Táto poradňa, zameraná na problematiku sanácie vlhkého muriva, sa rozrástla do značného objemu informácií a tak budem občas zjednocovať obdobné témy do jedného zhrňujúceho článku.

Poslednou dobou dostávam čoraz viac otázok na spôsob vykonania injektáže naším Systémom AquaStop Cream pri murive Porotherm, Heluz – u voštinového muriva. Je to pochopiteľné, že sa u tohto druhu muriva nedá postupovať rovnako ako u muriva z pálených plných tehál, zmiešaného muriva či u muriva kamenného. Voštinové tehly sú pri murovaní zvislo dierované a tým sú pre zhotovenie dodatočnej izolácie pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti špecifické.

 • You must to post comments
0
0

Najprv Vám popíšem dva spôsoby navŕtania a injektáže u tohto dierovaného muriva. Nazval som to variant č. 1 a variant č. 2. Pri variante č. 1 sa nikdy nesmie použiť PUR pena, pri variante č. 2. je naopak PUR pena dôležitá.

 

Variant č. 1: zvolíte si tú najvhodnejšiu škáru, ktorú chcete napustiť aktívnymi látkami injektážneho krému AquaStop Cream. Vrty však neurobíte v škáre, tak ako by ste postupovali např.u tehlového muriva vymurovaného z plných pálených i nepálených tehál, ale cca 30 mm nad touto škárou, ktorá má zamedziť vzlínajúcej vlhkosti. Tým si neotvoríte komôrky dierovaných tehál v tehlovom rade/šare pod škárou, čo by sa stalo pri vŕtaní v škáre, pri vŕtaní vrtákom s priemerom 14 mm (s obrusom vrtu 15 mm) a u maltovej špáry, ktorá býva nižšie. Ak je dierované murivo vymurované na základovej doske a prvý rad tehál je založený na prvom maltovom lôžku na doske, odpadá samozrejme problém pretečenia injektážneho krému o rad tehál nižšie. Ak dom nemá základovú dosku a nosné murivo bolo vymurované na svojom základe, v tomto prípade často vzniká ten možný problém nielen neúnosnej spotreby, ale ešte navyše aj riziko neúčinnosti, keďže injektážny krém pretečie o rad tehál nižšie, než potrebujeme. Bariéra pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti sa síce vytvorí, ale na škáre, ktorá je nižšie, a tým môže dochádzať z vnútorného alebo z vonkajšieho bočného smeru k premosteniu vlhkosti nad vzniknutú funkčnú hydrofóbnu bariéru. Postup navŕtania komôrkového muriva nad zvolenou horizontálnou škárou tomuto pretečeniu zabráni, pretože si škáru, respektíve tehlový rad dierovaného / komôrkového muriva pod škárou neotvoríte, a injektážny krém sa zastaví na tej vybranej maltovej škáre, do ktorej sa postupne a spoľahlivo bude injektážny krém vsakovať. Pri tomto postupe zhotovíte bariéru pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti v požadovanej výške, ale tento postup navŕtania nevyrieši možnú a častú nadlimitnú spotrebu. Vypočítaná spotreba sa dá relatívne “ustrážiť” a to rozpočítaním spotreby podľa výpočtu našej kalkulačky pre komôrkové tehly, ktorá vypočíta odporúčanú spotrebu na metre štvorcové priečneho rezu muriva a vydelením bežnými metrami zistíte, aká má byť dodržaná spotreba (litráž) na jeden bežný meter. K problematike spotreby u dierového muriva sa dostaneme v druhom odseku článku s názvom “Opakovaná injektáž vykonávaná v cykloch za použitia pištole Univerzál pre dodržanie odporúčanej spotreby u dierovaného muriva”.

 

Variant č. 2: navŕtanie muriva naozaj urobíte v tej Vami zvolenej škáre vrtom 14 mm s malým pokrátením ako je hrúbka komôrkovej tehly, a to z dôvodu, aby sa komôrky tehly, najmä rad dierovaných tehál pod škárou, v mieste vrtov spoľahlivo otvorili. Teraz by sa mohlo zdať, že je to ten prípad, ktorý nechceme. Ale pri tomto spôsobe prevedenia injektáže dierovaného muriva je to naopak veľmi dôležité. Následne vrty vyplníte montážnou penou (PUR pena) s vysokou expanziou. Pena nielenže vyplní samotný obsah vrtu, ale aj už otvorené komory / dierovanie tehál a to je to podstatné. Po niekoľkohodinovej technologickej pauze sa vrty opäť v celej hĺbke prevŕtajú.  Tým sa odstráni montážna pena z vrtov, ale komôrky zostanú PUR penou trvalo vyplnené.  Čo je ale tiež dôležité, odporúčam vrty prevŕtať vrtákom o stupeň väčším, tj. s priemerom 16 mm, ale nie väčším! Tým získame istotu, že vo vrte na stenách, tj. hlavne v miestach maltovej špáry a skeletu komôrkového muriva, nevznikne separačná / nepriepustná povrchová vrstva zvyškového polyuretánu. Vlhkosť u tohto muriva kapilárne vzlína cez maltovú špáru, následne skeletom a priečkami tehlového muriva a odvŕtaním sa nám tieto miesta opäť porézne otvoria pre rozptýlenie aktívnych látok. Spotreba bude už daná iba obsahom vrtov a výsledok bude spoľahlivý. Ponúka sa možno aj úvaha, že sa predvŕtanie škáry vykoná menším vrtákom, následne sa vrty vyplnia montážnou penou a odvŕtanie sa vykoná doporučeným vrtákom s priemerom 14 mm. To by však nemuselo byť spoľahlivé riešenie. Mohlo by totiž nastať toto: vrtákom napr. s priemerom 10 mm by sa všetky komory v mieste vrtu neotvorili a po prevŕtaní nami doporučeným vrtákom s priemerom 14 mm by sa naopak komory otvorili a celý tento postup by bol zbytočný a nevyhovujúci. Rekapitulácia: vŕtame v škáre vrtákom, ktorý je v priemere väčší ako je výška škáry, vykonáme výplň vrtu PUR penou a po technologickej pauze odvŕtame PUR penu z vrtu o stupeň väčším vrtákom. Steny vrtu budú opäť nasiakavé, najmä maltová škára, ale injektážny krém už nemá kam sa prepadať. Potom už nasleduje injektáž.

 

 

 

 • You must to post comments
0
0

Návod ako dodržať spotrebu u voštinovej dierovanej tehly.

Injektáž v cykloch za použitia pištole Univerzál pre “ustráženie” odporúčanej spotreby u dierovanej tehly:

 

 • You must to post comments
0
0

U voštinovej tehly, dierovanej tehly, je problém ustrážiť spotrebu. Prečo tomu tak je nie je nutné vysvetľovať, pretože si to každý určite vie predstaviť. Vlastník nehnuteľnosti si injektáž nechce oklamať a tým, že nemá množstvo plnenia pod kontrolou, má tendenciu, ľudovo povedané, pritláčať, a výsledok je zvýšenie spotreby. Tento postup je určite lepší, ako keby sa odporúčaná výplň znížením spotreby nedodržala, ale rozhodne to má jediný nežiaduci negatívny dopad, a to na Vašu peňaženku, a to si naozaj neprajeme. Pri variante č. 2 tento problém odpadá, ale nie vždy je variant č. 2 možný.

Ako teda postupovať pri variante č. 1? Najprv si spočítame spotrebu podľa kalkulačky pre výpočet spotreby, tj. aká by mala byť dodržaná spotreba na danú hr. napr. Porothermu a dĺžku dierovaného muriva. Pre výplň tohto muriva je výhodnejšie pre dodržanie spotreby použiť injektážnu pištoľ Univerzál. Do každej diery/vrtu nadávkujeme injektážny krém napr. 2 x stlačením páčky v celom rozsahu celého jej pohybu a tým je posun piestu vždy rovnaký a vytlačená dávka krému tiež. Do zadnej časti vrtu zasunieme plniacu trubičku a vykonáme prvé stlačenie spúšte v celom rozsahu a následne potom povytiahnutím do prednej časti dierovanej hr. tehly toto jedno stlačenie páčky opakujeme a môžeme pri tomto jednom i druhom posunu piestu aj čiastočne povytiahnuť trubičku. Toto vykonáme pri každej dierovanej tehle. Nemusíme striktne dodržiavať odporúčané osové vzdialenosti 100 mm, skôr rovnomerne rozdeliť počet vrtov podľa povrchového tvaru skeletu tehly. Takto budeme pokračovať u každého vrtu, tj. od prvého až k tomu poslednému vrtu daného injektážneho úseku. Po prvom cykle plnenia zistíme, že sme z celkovej vypočítanej litráže injektážneho krému spotrebovali napr. 1/3. Je teda jasné, že tento proces vykonáme 3 krát. Druhý príklad: po vykonaní prvého plniaceho cyklu injektovanej dĺžky muriva zostala 1/2 vypočítanej litráže. Cykly plnenia budú teda dva, atď. Myslím, že princíp je každému jasný. U dierovanej tehly, kde sa vŕta cez komôrky, to nie je problém. Len je nutné ponechať aspoň jednohodinovú, ale skôr viachodinovú pauzu (podľa veľkosti dierovania) medzi prvou výplňou a ďalšiou výplňou, a to z dôvodu, aby hustý injektážny krém z prvej výplne už skĺzol otvorenými komôrkami, ktoré otvorila priamka vrtu nižšie, ako je vrt. Tiež by bolo výhodnejšie meniť pri každom plnení tohto dierovaného muriva hĺbku zasunutia trubičky (páskou si zhotovíme kontrolné miesto na trubičkovom plnidle) na dve iné miesta hĺbky voštinového muriva, než u predchádzajúcej výplne, keďže aj v druhom cykle plnenia (tento postup plnenia som nazval cyklom ) bude prebiehať rovnaké dávkovanie krému do rovnakého vrtu a to opäť dvoma stlačeními páčky pištole, ale v rozdielnych hĺbkach.

Pri tomto modelovom príklade by sme celý proces/cyklus opakovali s technologickou pauzou naposledy, tj. tretíkrát. Technologická pauza s pribúdajúcimi cyklami plnenia by sa mala asi predlžovať. Injektážny krém sa potom, čo pomaly stečie komôrkami dole, bude vsakovať cez povrch maltového lôžka do šírky, hĺbky a dĺžky tohto maltového lôžka a rovnomernosť sa zaistí samotným chemicko-fyzikálnym procesom vsakovania injektážneho krému do savej štruktúry maltového lôžka. Jednoducho povedané, rovnomernosť rozloženia dávok injektážneho krému, ktorý skončí na maltovom lôžku, je výhodnejšia, a preto tá navrhovaná zmena hĺbok zasunutia injektážnej trubičky pri jednotlivých cykloch. Tento postup má svoj vlastný priebeh, iný ako prebieha u muriva bez komôrok, a je to z toho dôvodu, aby sa dodržala výdatnosť odporúčanej spotreby a injektáž sa nechtiac neoklamala, čo u koncových zákazníkov väčšinou nehrozí, ale skôr preto, aby sa neúmerne nenavýšila . Ak by môjmu výkladu v niektorých pasážach čitateľ neporozumel, môže mi volať v pracovných dňoch od 9-15.50 hod na poradenskú linku 00420 731 565 565. Budúca téma: Výšky injektážnych línií.

S pozdravom všetkým čitateľom tejto poradne

Jiří Schwarz

 

 

 • You must to post comments
Zobrazuji 3 záznamů
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, nižšie uvedené kolónky aby mohol byť Vaš dotaz zaradený do našej Poradne. Váš email nebude zverejnený.
Jméno*
E-mail*
Obrázok
Názov súboru Velikost
There are currently no files uploaded.
Maximálny počet súborov 6, maximálna veľkosť súboru 3MB.
Podporované formáty súborov: gif jpeg jpg png

Nákupný košík

Kompletný sortiment vždy skladom. Tovar dovezieme na Vašu adresu do dvoch pracovných dní.

pro-rychly-nakupSK

Inštruktážne a animačné videa pre odvlhčenie muriva

 • Animačné video AquaStop Cream

  Animačné video AquaStop Cream

 • Časozberné video AquaStop Cream

  Časozberné video AquaStop Cream

 • ČT - relácia Polopate 2018

  ČT - relácia Polopate 2018

 • TV Prima - Receptár prima nápadov

  TV Prima - Receptár prima nápadov

 • ČT - relácia Polopate 2020

  ČT - relácia Polopate 2020

 • Čo sa deje v murive po injektáži

  Čo sa deje v murive po injektáži

 • Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

  Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

 • Sanační omítka svépomocí

  Sanační omítka svépomocí

 • Rubová gelová injektáž

  Rubová gelová injektáž

Aquasan Porosity

KALKULAČKA PRE RÝCHLY VÝPOČET SPOTREBY A NAVRHOVANÉHO BALENIA VRÁTANE CELKOVEJ CENY

spotreba

VODOROVNÉ REZY PRE BEZCHYBNÉ NAVRTANIE MURIVA

pro-shlednuti

REZ DOMU PRE DOPLNENIE hydroizolácií k trvalému odvlhčeniu

schema aqs

POZRITE, AKO sa obsluhujú nami dodávané APLIKAČNÉ ZARIADENIA

UKÁŽKA účinnosť systému AQUASTOP CREAM v extrémnych podmienkach

murik

Dokumentácia k našim výrobkom

Tu si môžete prezrieť sídlo a prevádzkareň našej spoločnosti

galerie

Napísali o nás v časopise Moje bývania

MOJE BYDLENI

posudok súdneho znalca

vyjadreni-znalce

K dnešnému dňu evidujeme TENTO POČET OBJEDNÁVOK zo SR a ČR, ale aj iných krajín EU. NIE sú započítané osobné odbery.


Z každej objednávky ukladáme 10 Kč na sociálne projekty.

Systém AquaStop Cream® v praxi

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.


Všetky údaje, najmä texty a fotografie uvedené na týchto webových stránkach sú výtvorom a vlastníctvom spoločnosti TRUMF sanace s.r.o., predstavujú jej know-how a ako také požívajú ochranu rovnako podľa autorských predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo.

Kontakty na našej prevádzkareň

Dvorská 1163/2,
252 19 Rudná u Prahy
Po-Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 16:30

+420 235 312 000
+420 606 187 916

Kontakty na sídlo spoločnosti

Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
IČ DPH: SK4120141938
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982