Trumf sanace logo

Návod na aplikáciu injektáže muriva svojpomocne.

Injektážny krém AquaStop Cream®

Injektážny krém AquaStop Cream ® vyrábame v plastovom vedre s 1-litrovým, 5-litrovým, 10-litrovým, 30-litrovým obsahom v balení, v tzv. salámovom balení s obsahom 600 ml a balení tuba 580 ml.Systém AquaStop Cream ® je určený na svojpomocnú injektáž muriva, ale aj pre prácu profesionálnych firiem v oblasti sanácie vlhkého muriva injektážou. Injektážny krém AquaStop Cream ® s aplikačnou pištoľou alebo injektážnou pumpou s dvoma plnidlami s kompletným príslušenstvom si môžete objednať cez náš internetový predaj, pozri E-shop, alebo zakúpiť priamo na našej prevádzke, pozri Kontakt. Pred zahájením injektážnych prác je vhodné osekať omietky po oboch stranách muriva, a to cca 50 cm nad vlhkým horným okrajom máp a soľných výkvetov, za predpokladu, že omietky sú už zasolené, nepevné, a tým pádom nenávratne degradované. Vyvŕtanie otvorov s priemerom 14 mm vykonáme v osových vzdialenostiach (rozostupoch medzi vrtmi) po 100 mm do zvolenej maltovej škáry, to je najmä pri tehlovom murive. Hĺbka vrtom by mala byť skrátená, max. o 40 mm než je hrúbka muriva. Vŕtanie otvorov sa vykonáva kolmo k zvislej rovine muriva, nie je vhodné vŕtať šikmo nadol. Otvory vŕtame väčšinou vo vodorovnej línii, kolmo na zvislú rovinu muriva, pokiaľ možno súbežne a priamo do maltovej škáry (pri murive s priebežnou škárou) a, samozrejme, v správnej výške. Pri zmiešanom a kamennom murive vykonávame vodorovnú líniu vrtov pre injektáž taktiež kolmo na zvislú rovinu muriva, pretože naklonené vrty sú aj pri tomto druhu muriva kontraproduktívne. Tieto naklonené vrty sa zhotovovali pre tekuté injektáže z dôvodu využitia gravitácie na plnenie, ale pri krémovej injektáži je to skôr nevýhoda. Tým, že injektážny krém je pri vypĺňaní vrtov dostatočne hustý, nemá tendenciu sa v momente injektáže strácať v netesnostiach muriva. Vo vrte postupne znižuje svoju viskozitu (hustotu) a na rozdiel od všetkých druhov tekutých injektáží má „dostatok času“ na nasýtenie aj vysoko zvlhnutého materiálu aj s nižšou pórovitosťou, pretože je ľahko zlučiteľný so zvlhnutým prostredím murovacieho materiálu. Postupne vzniká v celej hĺbke a šírke vykonanej injektáže rovnomerne sa šíriaca clona. Pri naklonených vrtoch nevzniká rovnomerná clona a to z toho dôvodu, že tento vyššie opísaný proces sa síce nemení, ale tým, že vrt je naklonený, vzniká clona s postupujúcim časom po injektáži viac v druhej časti hrúbky muriva, t. j. pri dne vrtov ako pri ústí vrtov , keďže injektážny krém, respektíve vysoko koncentrovaná hydrofóbna látka sa postupne disperguje do muriva, čo je podstata tejto metódy, ale tým postupne klesá hladina výplne vo vrte a tzv. clonovanie (šírenie hydrofobizácie) bude postupne v hornej časti muriva slabšie a neskôr už žiadne, na rozdiel od rubovej strany muriva, to je na dne vrtu, kde bude prebiehať šírenie aktívnej látky až do úplného vyprázdnenia injektážneho krému. Preto naklonené vrty, ak ich je, napr. z výškových dôvodov, nutné zhotoviť, odporúčame tieto vrty zhotoviť v max. 15° sklone k zvislej rovine muriva. Výška línie vyvŕtaných otvorov by mala byť max. 100 mm nad vnútornou podlahou alebo vonkajšou pochôdznou plochou pri podpivničenom pôdoryse stavby. Krémovú injektáž možno vykonávať z vnútornej alebo vonkajšej strany stavebného dielca bez toho, aby to malo vplyv na požadovaný výsledok. Po vyvŕtaní otvorov vrtákom s priemerom 14 mm jednotlivé vrty vyčistíme od hrubých nečistôt a jemného prachu stlačeným vzduchom. Na tento účel dodávame vzduchovú pumpu. Injektážny krém dodávaný vo vedrách sa plní napr. špachtľou priamo do tubusu ručnej aplikačnej pištole na vedrové balenie. Do injektážnej pumpy sa emulzia nalieva cez horný lievik. Toto vedrové balenie a preň určená aplikačná pištoľ alebo injektážna pumpa (súprava) je výhodnejšie pre väčší rozsah injektážnych prác. Balenie v tzv. salámovom balení sa vkladá do aplikačnej pištole pre salámové balenie. Balenie v tzv. salámovom balení je vhodné pre malý rozsah injektážnych prác (salámové balenie je z výrobných dôvodov cenovo najmenej výhodné). Rúrkový nadstavec (plnidlo) aplikačných pištolí vsunieme až na dno vyvŕtaného otvoru a pomaly začneme krémom vypĺňať vyvŕtaný otvor. Rúrkový nadstavec pritom pomaly vyťahujeme z otvoru a dbáme na to, aby bolo do otvoru vtláčané dostatočné množstvo krému. Po vykonanej výplni cez trubičkové plnidlo odporúčame použiť krátke plnidlo s kónickou gumovou koncovkou na prípadné doplnenie vrtov, a to opačne cez ústie vrtov do zadnej časti vrtov, aby sme získali istotu úplného vyplnenia (dotlakovania) vrtov. Toto dotlakovanie je len odporúčanie pre prípad, že by ste si neboli istí dostatočným vyplnením trubičkovým plnidlom. Po uskutočnenej injekáži trubičkovým plnidlom a následným možným doplneným kratším plnidlom s gumovou kónickou koncovkou je vhodné toto prípadné dotlakovanie vykonať ešte v ten istý deň, nakoľko v prípade dotlakovania v ďalších dňoch po prevedení plnenia trubičkovým plnidlom bez kónickej koncovky by ste už nedoplnili prípadnú nedostatočnú výplň, ale úbytok injektážneho krému dispergovaného do muriva. Na dodržanie normy spotreby, a tým neznížením účinnosti krému AquaStop Cream ® je dôležité maximálne vyplniť obsah vrtov. Istotu stopercentnej výplne zaručuje práve pri hrubšom murive dvojfázová výplň opísaná vyššie. Pri murive, napr. priečkovom je možne uskutočniť injektáž, t. j. aplikovať injektážny krém rovno cez aplikačný nadstavec s gumovou kónickou koncovkou, čím dochádza k postupnému plneniu vrtov naopak, a to od ústia vrtu do zadnej časti dna vrtu. Ale tento postup je možné zvoliť do hr. muriva max. 150 mm a kvalitného utesnenia trubičkového plnidla s kónickou gumovou koncovkou s ústím vrtov. Orientačné spotreby injektážneho krému sú uvedené v Technickom liste v časti technické informácie. Spotrebu injektážneho krému si spočítate jednoducho na Kalkulačke pre výpočet spotreby, ktorá je umiestnená v stĺpci na pravej strane našich webových stránok. Výpočet spotreby je jednoduchý, rýchly a väčšinou spoľahlivý.
Po vykonanej injektáži muriva je potrebné utesniť otvory na zamedzenie možných výronov krému. Utesnenie vrtov po injektáži sa týka iba vodorovných vrtov. Na toto utesnenie dodávame zátky (valčeky s výškou 20 mm a priemerom 19 mm) vyrobené z extrudovaného polystyrénu, ktoré si môžete aj zakúpiť. Ďalej dodávame kvalitné vrtáky BOSCH s upínaním SDS plus s priemerom 14 mm v dĺžkach 450 mm pracovná hĺbka 400 mm, dĺžka 600 mm pracovná hĺbka 550 mm a dĺžka 1000 mm pracovná hĺbka 950 mm. Tento rad vrtákov postačí pre drvivú väčšinu hrúbok muriva. Správnu dĺžku vrtákov si zvolíte podľa hrúbky muriva. Tieto vrtáky si môžete tiež objednať cez e-shop alebo aj vyzdvihnúť na prevádzke. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom technologického postupu pre svojpomocnú injektáž muriva na náš Systém AquaStop Cream ® neváhajte napísať Vašu otázku do poradne a my Vám na ňu odpovieme v čo najkratšom čase (pozri Poradňa). V poskytovanej Poradni možno nájsť Vašu otázku, a tým aj odpoveď, keďže je tematický veľmi široká. Len treba trochu trpezlivosti pri hľadaní rovnakej alebo tematicky podobnej otázky. Taktiež môžete volať na tel. číslo 731 565 565. Túto urgentnú linku prevádzkuje konateľ spoločnosti Jiří Schwarz, a to od pondelka do soboty, v časoch Po – Pia od 9:00 do 15:00 hod. a v So od 10:00 do 12:00 hod. Keďže ju využíva veľmi veľa zákazníkov, na spojenie je treba trochu trpezlivosti.

Odporúčanie – následné opatrenie sanácie vlhkého muriva: V prípade, že omietky sú už značne znehodnotené (zasolené, nepevné atď.), je potrebné obnoviť omietky, t. j. odstrániť starú omietku, riadne očistiť murivo od zvyškov starej omietky a preškrabať škáry muriva do hĺbky cca 20 mm, a aplikovať novú, najlepšie sanačnú omietku s podporou protisoľného podnáteru. Murivo injektované Systémom AquaStop Cream ® sa odporúča ponechať min. 14 dní od aplikácie bez ďalšej povrchovej úpravy.
Druhý krok: Zhotovenie sanačných omietok po zhotovenej injektáži muriva s podporou protisoľnej ochrany výrobkom AquaSalt Stop® . Omietky sa odstránia v dostatočnej výške od horného okraja viditeľného znehodnotenia omietky. Odstránenie omietok je nutné vždy, ak sú omietky už nenávratné znehodnotené, ako napr. v prípade ich vysokého zasolenia, nepevnosti a. i.! Dôležitou praktickou zásadou je, že znehodnotené omietky sa odstránia minimálne 50 cm nad horným okrajom ich degradácie vrátane odstránenia prípadných keramických soklov a iných nepriedušných materiálov na omietkach. Následne sa aplikujú sanačné omietky s protisoľným podnáterom AquaSalt Stop®, pozri Charakteristika výrobku. Tento protisoľný podnáter určený pod sanačnú jadrovú omietku značne sanačnú omietku ochraňuje už pri jej dozrievaní a následnom vysychaní zostatkovej vlhkosti z vlhkého muriva po zhotovení dodatočnej hydroizolačnej clony na zabránenie vzlínajúcej vlhkosti muriva krémovou injektážou. Omietnutá sanačná omietka totiž potrebuje na svoju karbonizáciu (vyzrievanie) vodu, ktorú však pri omietnutí najskôr „púšťa“ do muriva a následne ju do seba absorbuje, a keďže je murivo väčšinou už zasolené, s vodou prenikajú do novo zhotovenej omietky aj soli, a tým ju do veľkej miery znehodnocujú už po jej aplikácii. Protisoľný náter pod sanačnú omietku AquaSaltStop® ,samozrejme, ochraňuje tieto novo zhotovené omietky aj naďalej. Tento hydrofóbny podnáter nezabraňuje priedušnosti muriva a nových omietok. Zvyškovú vlhkosť v murive prepúšťa cez svoju štruktúru v podobe pary, ale soli už nepreniknú do úložiska nových omietok. Aplikácia je jednoduchá, účinnosť pred zasolením je spoľahlivá a účinná a náklady vzhľadom na ostatné náklady relatívne veľmi nízke. Obsah kanistra 10 l AquaSalt Stop® vystačí pri 2 náterových či nástrekových vrstvách na cca 20 – 25 m2 plochy muriva v závislosti od nasiakavosti podkladov. Dodávame aj 5 litrové balenie. AquaSalt Stop® možno zakúpiť v našom e-shope alebo priamo na našej prevádzke.
Systém sanačných omietok odporúčame zhotoviť podľa tohto postupu:
• Po odstránení poškodených omietok sa vyškrabú škáry cca 20 mm do hĺbky muriva a následne sa podklad vyrovná sanačným postrekom na 100 % plochy muriva
• Po vyschnutí postreku (špricu) sa nanesie 1x protisoľný, hydrofobizačný náter AquaSalt Stop®
• Následne, najlepšie po uschnutí, sa nanesie druhý náter AquaSaltStop® a do vlhkého náteru sa omietne jadrová sanačná omietka.
• Pri dostatočnej pevnosti jadrovej sanačnej omietky (nie je ideálne nechať omietku vyschnúť) sa zhotoví sanačná štuková omietka
Keď je naša profesia koníčkom.

 

 

Inštruktážne videá pre prácu s nami dodávanými injektážnym zariadeniami

Tieto videá slúžia ako inštruktáž obsluhy a práce s nami dodávanými injektážnymi zariadeniami, ale aj ako ukážka prebiehajúcej výplne vo vrte. Pre pozeranie jednotlivých videí kliknite na stredové tlačidlo obrázku daného injektážneho zariadenia a v prípade, že by ste chceli zhliadnuť video vo väčšej veľkosti, po spustení videa kliknete dvakrát ľavým tlačidlom myši na bežiaci obraz videa.

Práca s injektážnou pumpou pre Systém AquaStop Cream®

Práca s injektážnou pištoľou Univerzál pre systém AquaStop Cream®

Práca s injektážnou pištoľou pre salámové balenie AquaStop Cream®

Práca s tubovým balením AquaStop Cream®

Nákupný košík

Kompletný sortiment vždy skladom. Tovar dovezieme na Vašu adresu do dvoch prac.dní

pro-rychly-nakupSK

Inštruktážne a animačné videa pre odvlhčenie muriva

 • Animačné video AquaStop Cream

  Animačné video AquaStop Cream

 • Časozberné video AquaStop Cream

  Časozberné video AquaStop Cream

 • ČT - relácia Polopate 2018

  ČT - relácia Polopate 2018

 • TV Prima - Receptár prima nápadov

  TV Prima - Receptár prima nápadov

 • ČT - relácia Polopate 2020

  ČT - relácia Polopate 2020

 • Čo sa deje v murive po injektáži

  Čo sa deje v murive po injektáži

 • Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

  Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

 • Sanační omítka svépomocí

  Sanační omítka svépomocí

 • Rubová gelová injektáž

  Rubová gelová injektáž

Aquasan Porosity

KALKULAČKA PRE RÝCHLY VÝPOČET SPOTREBY A NAVRHOVANÉHO BALENIA VRÁTANE CELKOVEJ CENY

spotreba

VODOROVNÉ REZY PRE BEZCHYBNÉ NAVRTANIE MURIVA

pro-shlednuti

REZ DOMU PRE DOPLNENIE hydroizolácií k trvalému odvlhčeniu

schema aqs

POZRITE, AKO sa obsluhujú nami dodávané APLIKAČNÉ ZARIADENIA

UKÁŽKA účinnosť systému AQUASTOP CREAM v extrémnych podmienkach

murik

Tu si môžete prezrieť sídlo a prevádzkareň našej spoločnosti

galerie

Napísali o nás v časopise Moje bývania

MOJE BYDLENI

posudok súdneho znalca

vyjadreni-znalce

K dnešnému dňu evidujeme TENTO POČET OBJEDNÁVOK zo SR a ČR, ale aj iných krajín EU. NIE sú započítané OSOBNÉ ODBERY.


Z každej objednávky ukladáme 10 Kč na sociálne projekty.

Systém AquaStop Cream® v praxi

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.


Všetky údaje, najmä texty a fotografie uvedené na týchto webových stránkach sú výtvorom a vlastníctvom spoločnosti TRUMF sanace s.r.o., predstavujú jej know-how a ako také požívajú ochranu rovnako podľa autorských predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo.

Kontakty na našej prevádzkareň

Dvorská 1163/2,
252 19 Rudná u Prahy
Po-Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 16:30

+420 235 312 000
+420 606 187 916

Kontakty na sídlo spoločnosti

Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
IČ DPH: SK4120141938
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982