Návod k aplikácii injektáže muriva svojpomocne.

Systém AquaStop Cream®

 

 

Injektážny krém AquaStop Cream® vyrábame:

 • v plastovom vedre s 1-litrovým, 5-litrovým, 10-litrovým, 30-litrovým obsahom
 • v balení, v tzv. salámovom balení s obsahom 600 ml
 • v balení tuba 500 ml.

Pri balení tuba nie je potreba žiadneho injektážneho zariadenia. Je ale určená k najmenším rozsahom prác.

Systém AquaStop Cream® je určený na svojpomocnú injektáž muriva, ale aj pre prácu profesionálnych firiem v oblasti sanácie vlhkého muriva injektážou. Injektážny krém AquaStop Cream® s aplikačnou pištoľou alebo injektážnou pumpou s dvoma plnidlami s kompletným príslušenstvom si môžete objednať cez náš internetový predaj, pozri E-shop, alebo zakúpiť priamo na našej prevádzke, pozri Kontakt.
Pred zahájením injektážnych prác je vhodné osekať omietky po oboch stranách muriva, a to cca 50 cm nad vlhkým horným okrajom máp a soľných výkvetov, za predpokladu, že omietky sú už zasolené, nepevné, a tým pádom nenávratne degradované.
Vyvŕtanie otvorov s priemerom 14 mm vykonáme v osových vzdialenostiach (rozostupoch medzi vrtmi) po 100 mm do zvolenej maltovej škáry, to je najmä pri tehlovom murive. Hĺbka vrtom by mala byť skrátená, max. o 40 mm než je hrúbka muriva. Línia vrtov by nemala byť vyššie, než 100 mm od podlahy. Táto výška je maximálne prípustná, ale nie určujúci. Ak líniu vrtov môžete ešte viac priblížiť k podlahe, než je max. Povolená výška, je to vždy výhodnejšie. Vyvŕtanie otvorov sa vykonáva kolmo k zvislej rovine muriva, tj. Vodorovne a určité súbežnosti, nie je vhodné vŕtať šikmo dole.
Vykonáva sa jedna línia vrtov (“chemická podrízka muriva”). U kamenného alebo zmiešaného muriva sa vykonáva maximálne 2 línie.
Otvory vŕtame priamo do maltovej škáry (pri murive s priebežnou škárou). U muriva zmiešaného a kamenného vykonávame vodorovnú líniu vrtov pre injektáž taktiež kolmo na zvislú rovinu muriva, pretože naklonené vrty sú aj u tohto druhu muriva kontraproduktívne. Tieto naklonené vrty sa zhotovovali pre tekuté injektáže z dôvodu využitia gravitácie pri plnení. Injektážny krém je pri výplni vrtov značne hustý a nemá tendenciu sa v momente plnení strácať v bežných netesnostiach muriva. Vo vrtu postupne znižuje svoju viskozitu (hustotu) a na rozdiel od všetkých druhov tekutých injektáží má “dostatok času” pre nasýtenie i vysoko zavlhnutého materiálu a to aj s nižšou pórovitosťou, pretože je ľahko zlučiteľný s vlhkým prostredím murovacieho materiálu. Postupne vzniká rovnomerne sa šíriaci clona v celej hĺbke a dĺžke vykonanej injektáže.

U naklonených vrtov nevzniká rovnomerná clona a to z dôvodu, že sa tento vyššie opísaný proces síce nemení, ale tým, že vrt je naklonený, vzniká clona s postupujúcim časom po injektáži viac v druhej časti hrúbky muriva, tj. viac na dne vrtov ako u ústia vrtov, keďže injektážny krém, respektíve vysoko koncentrovaná hydrofóbna látka sa postupne disperguje do muriva, čo je podstata tejto metódy, ale tým postupne klesá hladina výplne vo vrte a tzv. clonovanie (šírenie hydrofobizácie, migrácia aktívnej látky do okolia vrtov) bude postupne v hornej časti muriva slabšie a neskôr už žiadne, na rozdiel od rubovej strany muriva, tj. pri dne vrtu, kde bude prebiehať šírenie aktívnej látky až do úplného vyprázdnenia vrtu. Preto naklonené vrty, ak sú napr. z výškových dôvodov nevyhnutné, je prijateľné zhotoviť v max. 15 ° náklone k zvislej rovine muriva, ale to platí len pri murive kamennom či zmiešanom. U muriva s vodorovnou maltovou škárou je aj tento malý náklon už neprípustný. Stratili by sme značnú výhodu priebežnej škáry.

 • Príklady správneho a nesprávneho navŕtanie sú uvedené nižšie.
Krémovú injektáž možno vykonávať z vnútornej alebo vonkajšej strany stavebného dielca, nezávisle na hr. muriva bez toho, aby to malo vplyv na požadovaný výsledok. Po vyvŕtaní otvorov vrtákom s priemerom 14 mm prečistíme jednotlivé vrty od hrubých nečistôt a jemného prachu stlačeným vzduchom. K tomuto účelu dodávame vzduchovú pumpu.
Injektážny krém dodávaný vo vedrách sa plní napr. špachtľou priamo do tubusu ručnej aplikačnej pištole pre kbelíkové balenie. Do injektážnej pumpy sa emulzia nalieva cez lievik. Kbelíkové balenie a na to určená injektážna pištole alebo injektážna pumpa je výhodnejšie pre väčší rozsah injektážnych prác. Balenie v tzv. salámy sa vkladá do aplikačnej pištole pre salámovej balenie. Balenie v tzv. Salámach alebo v balení tuba je vhodné pre malý rozsah injektážnych prác (tieto balenia sú cenovo z výrobných dôvodov najmenej výhodné).
Trubičkový nástavec (plnidlo) aplikačných zariadení vsunieme až na dno vyvŕtaného otvoru a pomaly začneme vypĺňať vyvŕtaný otvor krémom. Trubičkový nástavec pritom pomaly vyťahujeme z otvoru a dbáme na to, aby bolo do otvoru vrtu vtlačované dostatočné množstvo krému. Po vykonanej výplni cez rúrkové plnidlo je možné použiť krátke plnidlo s kónickou gumovou koncovkou pre prípadné doplnenie vrtov a to opačne, cez ústie vrtov do zadnej časti vrtov, aby sme získali istotu úplného vyplnenia (dotlakovania) vrtov.
Dotlakovanie (s pomocou kónickej gumovej koncovky) sa odporúča iba v prípade, že by ste si neboli istí dostatočnou výplňou trubičkovým plnidlom a za predpokladu, že bude dostatočne tesniť gumová koncovka vo vrte. Ak túto skúšku doplnenia kratším plnidlom s gumovou kónickou koncovkou budete vykonávať, je nutné ju vykonať v ten istý deň, pretože v prípade dotlakovania v ďalších dňoch po vykonanom plnení trubičkovým plnidlom bez kónickej koncovky by ste už nedoplnili prípadnú nedostatočnú výplň, ale úbytok injektážneho krému už vsáknutého do muriva .
Pre nezníženie účinnosti krému AquaStop Cream®AquaStop Cream® je dôležité obsah vrtu dostatočne vyplniť. Spotrebu injektážneho krému si ľahko spočítate na Kalkulačke pre výpočet spotreby, ktorá je umiestnená na pravej strane stĺpca našich webových stránok alebo v hornej lište úvodnej stránky, viď Cenník-výpočet spotreby
 
Výpočet spotreby je jednoduchý, rýchly a väčšinou spoľahlivý. Po vykonanej injektáži muriva je potrebné otvory zatesniť z dôvodu zamedzenia možných výronov krému. K tomuto zatesneniu vrtov dodávame zátky (valčeky s výškou 20 mm a priemerom 19 mm) vyrobené z extrudovaného polystyrénu, ktoré si môžete tiež u nás zakúpiť.

Ďalej dodávame kvalitné vrtáky HELLER s upínaním SDS plus s priemerom 14 mm v dĺžkach:

 • 300 mm – pracovná hĺbka 250 mm
 • 450 mm – pracovná hĺbka 400 mm
 • 600 mm – pracovná hĺbka 550 mm
 • 1000 mm – pracovná hĺbka 950 mm

Tento rad vrtákov postačí pre naprostú väčšinu hrúbok muriva. Podľa hrúbky muriva si zvolíte správnu dĺžku vrtáka. V prípade akýchkoľvek Vašich otázok ohľadom technologického postupu pre injektáž a sanácie muriva nám môžete napísať otázku do poradne a my Vám odpovieme, viď. Poradňa.

V poskytovanej Poradni sa dajú nájsť otázky a tým aj odpovede, ktoré budú tematicky rovnaké k Vášmu dotazu, pretože je Poradňa za dobu prevádzkovania značne rozsiahla. Len je potreba trocha trpezlivosti pri hľadaní rovnakého alebo tematicky podobného dotazu. Na rýchle vyhľadanie požadovanej odpovede použite vyhľadávacie štítky, ktoré sú tematicky priradené k otázkam, ktoré už boli vznesené a na ktorej bolo odpovedané.

Tiež môžete volať na tel. Číslo +420 731 565 565. Túto poradenskú linku prevádzkuje konateľ spoločnosti Jiří Schwarz a to:

 • Po – Pia od 9.00 h – do 15.00 hod
 • So od 10.00 hod – do 12 hod.

Tým, že je veľmi často zákazníkmi využívaná, je niekedy potrebné trochu trpezlivosti na spojenie.

Odporúčania – následné opatrenia sanácie vlhkého muriva:

 • Murivo zainjektované Systémom AquaStop Cream ® sa odporúča min. 14 dní po aplikácii ponechať bez ďalšej povrchovej úpravy.
 • V prípade, že omietky sú už značne znehodnotené (zasolené, nepevné atď.), Je potrebné omietky obnoviť, tj. odstrániť staré omietky, ak už neboli odstránené pred injektážou, riadne očistiť murivo od zvyškov nepevných častíc a vyškrabať škáry muriva do hĺbky cca 20 mm.
 • Omietky by sa tiež mali odstrániť v dostatočnej výške od horného okraja viditeľného poškodenia. Odstránenie omietok je nutné, ak sú už omietky nenávratne znehodnotené, ako napr. V prípade ich vysokého zasolenie, nepevnosti k podkladu a ich rozpor!
 • Dôležitou zásadou je, že sa majú znehodnotené omietky odstrániť minimálne 500 mm nad viditeľným horným okrajom ich degradácie, vrátane miest prípadných nepriedušných povrchov, ako sú keramické sokle, obklady a iné nepriedušné materiály. Na takto pripravenom podklade môžeme začať murárske práce.
 • Murivo omietneme novú, najlepšie sanačná omietkou s podporou protisolného náteru.

Postup:

 • Po vykonanej krémové injektáži muriva a jej odporúčané technologické pauze 14tich dní, sa na pripravený podklad aplikuje sanačná omietka, napr. AquaSan Porosity®, s podporou protisolné ochrany výrobkom AquaSalt Stop®, pozri charakteristika výrobku. Tento protisolný náter, ktorý sa aplikuje náterom čí postrekom najlepšie na zavädnutý špric, značne ochraňuje sanačnú omietku už pri jej vyzrievanie a následne pri odsychání zvyškovej vlhkosti (zostatková vlhkosť je vlhkosť v murive, ktorá nie je už dotovaná). Obsah kanistra 10l AquaSalt Stop® vystačí pri 2 náterových či postrekových vrstvách na cca 20 – 30 m2 plochy muriva v závislosti na nasiakavosti podkladov. Dodávame aj 5 litrové balenie.

Sanačné omietku odporúčame zhotoviť podľa tohto postupu:

 • Po odstránení poškodených omietok sa zhotoví sanačný postrek na 100% plochy muriva.
 • Po zavädnutí postreku (špricu) sa vykoná 1x protisolný, hydrofobizačný náter (postrek) AquaSalt Stop®
 • Po 24 hodinovej pauze sa vykoná druhý náter (postrek) AquaSalt Stop® a ešte do vlhkého náteru (postreku) sa omietne sanačná omietka.
 • Pri dostatočnej pevnosti sanačné omietky napr. AquaSan Porosity® (nie je vhodné nechať omietku preschnúť) sa zhotoví sanačné štuková vrstva.
 • Po vyschnutí povrchu omietok sa vykoná náter fasádnou silikátovou, alebo špeciálnou vápennou farbou (v prípade exteriéri). Vo vnútorných priestoroch nie je nutné použiť “nákladnou” fasádnu silikátovú farbu. V interiéri použijeme paropriepustnú interiérovú farbu, tj. Farbu s nízkym difúznym odporom. Tieto interiérové farby určené pre náter sanačných omietok dodávajú napr. Výrobcovia HET, Jupol, Mistral atď. Tieto farby neobsahujú akrylátové a latexové disperzie a povrch muriva neuzatvárajú. Na balenie by malo byť vždy uvedené toto, alebo podobné znenie: farba vhodná pre náter sanačných omietok.

 

Schematické znázornenie chybne a správne navrtaného muriva

 1. Injektáž vykonávaná z vnútornej strany obvodového muriva

Neuskutočnené injektáž rohu a miesta previazanie s vnútornou stenou

injektaz
Stavebník sa rozhodol zhotoviť injektáž muriva z vnútornej strany objektu. Na požadovaný výsledok nemá vplyv, či sa vŕta z vnútornej alebo z vonkajšej strany obvod. muriva. Injektáž muriva z vnútornej strany má svoje výhody, ale aj nevýhody. Na tomto obrázku je vidieť, ako zhotoviteľ značne pochybil v mieste rohu a v mieste obvodového muriva s ohraničeným vnútorným murivom. Z vodorovného (priečneho) rezu muriva je vidieť, že tieto miesta nie sú zainjektovaná vôbec.

 

Nedostatočne vykonaná injektáž rohu a miesta previazanie s vnútornou stenou

injketaz
Stavebník sa rozhodol zhotoviť injektáž muriva z vnútornej strany objektu. Na požadovaný výsledok nemá vplyv, či sa vŕta z vnútornej alebo z vonkajšej strany obvod. muriva. Injektáž muriva z vnútornej strany má svoje výhody, ale aj nevýhody. Na tomto obrázku je vidieť, ako zhotoviteľ značne pochybil v mieste rohu a v mieste obvodového muriva s ohraničeným vnútorným murivom. Z vodorovného (priečneho) rezu muriva je vidieť, že tieto miesta sú nedostatočne zainjektovaná.

 

Dostatočne vykonaná injektáž rohu a miesta previazanie s vnútornou stenou maximálnym počtom vejárových vrtov

injketaz
Stavebník sa rozhodol zhotoviť injektáž muriva z vnútornej strany objektu. Na požadovaný výsledok nemá vplyv, či sa vŕta z vnútornej alebo z vonkajšej strany obvodového muriva. Injektáž muriva z vnútornej strany má svoje výhody, ale aj nevýhody. Na tomto obrázku je vidieť, ako zhotoviteľ správne vyriešil miesta rohov a miesto obvodového muriva s ohraničeným vnútorným murivom.
Z vodorovného (priečneho) rezu muriva je vidieť, že tieto miesta sú dostatočne navŕtanie tzv. vejárovým prevedením. Odporúčanie: vejárové navŕtanie rohu z vnútornej strany je jedinou možnosťou, ako priečny vodorovný rez rohu obvodového muriva dostatočne zainjektovat. Jeden problém ale predsa len môže nastať a to zhotovenie dostatočného počtu vrtov, dodržanie vzájomných uhlov a ich rozdielnych hĺbok. Toto by sa dalo vypočítať pre rôzne hrúbky muriva matematickým výpočtom – trigonometria rovinnou. Avšak v praxi je aj pri správnom výpočte toto nemožné dodržať, pretože je neľahké nasadením vrtáka vo vnútornom rohu muriva udržať presné uhly atď. Preto v týchto prípadoch, kedy chceme získať istotu vzniku plne funkčné hydroizolácie v priečnom reze rohu obvodového muriva pri vŕtaní z vnútornej strany , je dobré zhotoviť v dvoch výškach dva vejára nad sebou. Prvý je ten, ktorý je v rovnakej výške línie vrtov rovných múrov a druhý vejár sa zhotoví pri murive s priebežnými škárami o jednu škáru vyššie a u muriva bez priebežných škár o 50 mm nad prvým vejárom. Druhý vejár poistí prípadnú nedostatočne vzniknutú hydroizoláciu prvého vejáre. Postup dvojvrstvového vejáre rieši problém rizika možného nedostatočného zaizolovanie rohu, najmä pri murive s väčšou hrúbkou. Iné riešenie pri vŕtaní z vnútornej strany sa naozaj neponúka.

 

2. Injektáž vykonaná z vonkajšej strany obvodového muriva

Injektáž z vonkajšej strany rohu s odskokom. Konce vrtov nesmie byť vzdialenejšie než 100 mm od kolmo nadväzujúceho prvého vrtu druhého muriva.

injektaz
Stavebník sa rozhodol zhotoviť injektáž muriva z vonkajšej strany objektu. Pre požadovaný výsledok nemá vplyv, či sa vŕta z vnútornej alebo z vonkajšej strany obvod. muriva. Injektáž muriva z vonkajšej strany má svoje výhody, ale aj nevýhody. Na tomto obrázku je vidieť, že odpadá problematika injektáže v mieste rohov a v mieste obvod. muriva s ohraničeným vnútorným murivom. Z vodorovného (priečneho) rezu muriva je vidieť, že tieto miesta sa vlastne nemusí riešiť zložitejším navŕtaním. Viď obr. č. 3.

 

Injektáž z vonkajšej strany rohu do kríža - dôkladnejšie prevedenie zainjektovaného rohu (oboje je ale správne)

injektaz
Stavebník sa rozhodol zhotoviť injektáž muriva z vonkajšej strany objektu. Pre požadovaný výsledok nemá vplyv, či sa vŕta z vnútornej alebo z vonkajšej strany obvodového muriva. Injektáž muriva z vonkajšej strany má svoje výhody, ale aj nevýhody. Na tomto obrázku je vidieť, že odpadá problematika injektáže v mieste rohov a v mieste obvod. muriva s ohraničeným vnútorným murivom. Z vodorovného (priečneho) rezu muriva je vidieť, že tieto miesta sa vlastne nemusí riešiť zložitejším navŕtaním. Viď obr. Č. 3.

 

3. Injektáž obvodového muriva z vnútornej strany a z vonkajšej strany

Kombinovaná injektáž

injektaz
Stavebník sa rozhodol zhotoviť väčšinu rozsahu injektáže muriva z vnútornej strán domu. Avšak z dôvodu problematiku rohov a miest styku obvodového muriva s vnútorným murivom sa rozhodol táto komplikovaná miesta navŕtať z vonkajšej strany. Na tomto obrázku je vidieť, že vnútorné a vonkajšie navŕtanie na seba osovo a vzdialenostne nadväzuje a tým je toto riešenie tiež bezchybné.

 

Inštruktážne videá pre prácu s nami dodávanými injektážnym zariadeniami

Tieto videá slúžia ako inštruktáž obsluhy a práce s nami dodávanými injektážnymi zariadeniami, ale aj ako ukážka prebiehajúcej výplne vo vrte. Pre pozeranie jednotlivých videí kliknite na stredové tlačidlo obrázku daného injektážneho zariadenia a v prípade, že by ste chceli zhliadnuť video vo väčšej veľkosti, po spustení videa kliknete dvakrát ľavým tlačidlom myši na bežiaci obraz videa.

 

Práca s injektážnou pumpou pre Systém AquaStop Cream®

Práca s injektážnou pištoľou Univerzál pre systém AquaStop Cream®

Práca s injektážnou pištoľou pre salámové balenie AquaStop Cream®

Práca s tubovým balením AquaStop Cream®

Keď je naša profesia koníčkom

 

 

Nákupný košík

Kompletný sortiment vždy skladom. Tovar dovezieme na Vašu adresu do dvoch pracovných dní.

pro-rychly-nakupSK

Inštruktážne a animačné videa pre odvlhčenie muriva

 • Animačné video AquaStop Cream

  Animačné video AquaStop Cream

 • Časozberné video AquaStop Cream

  Časozberné video AquaStop Cream

 • Čo sa deje v murive po injektáži

  Čo sa deje v murive po injektáži

 • Injektážní krém

  Injektážní krém

 • ČT - relácia Polopate 2018

  ČT - relácia Polopate 2018

 • ČT - relácia Polopate 2020

  ČT - relácia Polopate 2020

 • Použitie injektážnej pumpy

  Použitie injektážnej pumpy

 • Práca s univerzálnou injektážnou pištoľou

  Práca s univerzálnou injektážnou pištoľou

 • Použitie pistole pre salámové bal.

  Použitie pistole pre salámové bal.

 • Použitie tubového balenia

  Použitie tubového balenia

 • TV Prima - Receptár prima nápadov

  TV Prima - Receptár prima nápadov

 • Sanační omítka svépomocí

  Sanační omítka svépomocí

 • Aquastop Protect®

  Aquastop Protect®

 • Aquastop Protect®

  Aquastop Protect®

 • Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

  Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

 • Rubová gelová injektáž

  Rubová gelová injektáž

Aquasan Porosity

KALKULAČKA PRE RÝCHLY VÝPOČET SPOTREBY A NAVRHOVANÉHO BALENIA VRÁTANE CELKOVEJ CENY

spotreba

VODOROVNÉ REZY PRE BEZCHYBNÉ NAVRTANIE MURIVA

pro-shlednuti

REZ DOMU PRE DOPLNENIE hydroizolácií k trvalému odvlhčeniu

schema aqs

POZRITE, AKO sa obsluhujú nami dodávané APLIKAČNÉ ZARIADENIA

UKÁŽKA účinnosť systému AQUASTOP CREAM v extrémnych podmienkach

murik

Dokumentácia k našim výrobkom

Tu si môžete prezrieť sídlo a prevádzkareň našej spoločnosti

galerie

Napísali o nás v časopise Moje bývania

MOJE BYDLENI

posudok súdneho znalca

vyjadreni-znalce

K dnešnému dňu evidujeme TENTO POČET OBJEDNÁVOK zo SR a ČR, ale aj iných krajín EU. NIE sú započítané osobné odbery.


Z každej objednávky ukladáme 10 Kč na sociálne projekty.

Systém AquaStop Cream® v praxi

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.


Všetky údaje, najmä texty a fotografie uvedené na týchto webových stránkach sú výtvorom a vlastníctvom spoločnosti TRUMF sanace s.r.o., predstavujú jej know-how a ako také požívajú ochranu rovnako podľa autorských predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo.

Kontakty na našej prevádzkareň

Dvorská 1163/2,
252 19 Rudná u Prahy
Po-Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 16:30

+420 235 312 000
+420 606 187 916

Kontakty na sídlo spoločnosti

Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
IČ DPH: SK4120141938
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982