V prípade injektáže muriva svojpomocne ušetríte až 75% finančných prostriedkov pri porovnaní bežných cien účtovaných od injektážnej firiem z odboru sanácie vlhkého muriva. S našim kompletným servisom, tj s podrobným návodom, predajom všetkých potrebných materiálov a apllikačních zariadení, inštruktážnym videom, poradňou a telefonickú poradenskú službou to zvládne úplne každý!

Injektáž muriva svojpomocne injektážnym krémom AquaStop Cream® je určená nielen pre „domácich majstrov“, ale i pre profesionálne firmy v odbore sanácie muriva.

Pripravili sme pre vás kompletný servis na zhotovenie injektáže muriva svojpomocne (pozrite NÁVOD NA APLIKÁCIU) i predaj uceleného radu materiálov a aplikačných zariadení (pozrite E-SHOP). V prípade injektáže muriva svojpomocne ušetríte až 75 % finančných prostriedkov (pozrite si CENNÍK), pri porovnaní bežných cien, ktoré si účtujú za injektáže muriva profesionálne firmy! Krémová injektáž muriva svojpomocne, aj keď ju nevykonávajú profesionáli, je efektívnejšia a svojou účinnosťou predstihuje ostatné metódy injektáže muriva. Paradoxne nie sú potrebné profesionálne a drahé zariadenia a napriek tomu výsledky tejto metódy so spojením s vynikajúcimi vlastnosťami silanového krému AquaStop Cream® prevyšujú výsledky hociktorých profesionálnych firiem v oblasti sanácie vlhkého muriva. S naším kompletným servisom, t. j. s podrobným návodom na zhotovenie injektáže muriva svojpomocne, predajom všetkých potrebných materiálov a aplikačných zariadení, inštruktážnym videom, poradňou a telefonickou poradenskou službou, to zvládne každý!    Vďaka výnimočným, respektíve jedinečným vlastnostiam krémovej injektážnej hmoty AquaStop Cream® (pozrite popis výrobku) a jej jednoduchej a napriek tomu vysokoúčinnej aplikácii sa stala táto injektáž najúčinnejšou medzi beztlakovými, ale i tlakovými chemickými injektážami na zhotovenie hydroizolačnej clony v murive na zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti. Plnohodnotne a bez rizika statického narušenia stavby nahrádza podrezanie domu! Injektážny krém AquaStop Cream® s aplikačnou pištoľou a príslušenstvom si môžete kúpiť v našom E-shope alebo priamo v našej prevádzke. (pozrite Kontakt)  

Instrukážné video ako urobiť injektáž zdiva svojpomocne.

sanace zdiva
sanace zdiva
  Krémová injektáž má v oblasti chemických injektáží pre zhotovenie dodatočne vytvorenej hydroizolačnej clony v murive na zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti z podzákladov budov nenahraditeľné miesto. Krémová injektáž muriva je ideálna na murivo s priebežnou škárou, kde garantujeme 100 % výsledok, ale aj pri murive zmiešanom je percento úspešného zhotovenia hydroizolačnej clony takisto veľmi vysoké. Vďaka vynikajúcim a špecificky výnimočným vlastnostiam silanového krému AquaStop Cream® po porovnávaní výsledkov s inými druhmi chemických beztlakových, ale i tlakových injektáží, v podstate vo všetkých druhoch muriva je krémová injektáž absolútnou jednotkou, keďže výsledky tejto krémovej injektáže svojpomocne sú vždy vysoko spoľahlivé a pri murive s priebežnou škárou (väčšinou murivo tehlové) stopercentné. 100 % účinnosť je možné garantovať aj pri priemyselne vyrábaných materiáloch, ako je Ytong, rôznych druhoch plynosilikátových tvárnic, škvárobetónových tvárnic, ďalej pri už nevyrábanom nepálenom murive (bravčovica) a iných stavebných materiálov. Silanový krém AquaStop Cream® vďaka svojej ideálnej primárnej hustote nemá tendenciu pri plnení ručnou aplikačnou pištoľou a jej aplikačnými plnidlami nekontrolovateľne unikať netesnosťami škár v murive, ale po úplnom vyplnení obsahu vrtu sa postupne mení na veľmi jemný hydrofóbny gél, ktorý postupne, veľmi ľahko a rovnomerne preniká aj do tých najmenších pórov a kapilár stavebných materiálov. Jemný gél dokonca nepodlieha v určitej miere pri nasycovaní stavebného materiálu ani gravitácii, a tak sa na rozdiel od iných druhov injektážnych hmôt šíri v kruhovom, respektíve valcovom nasycovaní okolia vrtov. Toto je jedinečná vlastnosť šírenia hydroizolačnej clony v murive, ktorá neprebieha v žiadnej inej injektážnej hmote a ani metóde. Na základe nasiakavosti injektovaného materiálu a percentu zavlhnutia je len otázka času, kedy sa jednotlivé valcovito sa šíriace clony prepoja. Pri tehlovom murive je to otázka niekoľkých hodín až dní. Pri zmiešanom murive až niekoľkých týždňov. Ale princíp relatívne pomalého, ale istého a rovnomerného nasycovania okolia vrtov je práve zárukou pre vznik celistvej hydroizolačnej clony v murive medzi jednotlivými vrtmi. Jednotlivé osové vzdialenosti vrtov vo vodorovnom, ale niekedy i zvislom vyhotovení (tzv. zvislice, napr. na oddelenie dvoch kolmo previazaných, nadväzujúcich múrov), sa zhotovujú 100 mm od seba. Vzdialenosť ,,dobehu“ jednotlivých hydroizolačných clôn každého vyplneného vrtu je až 150 mm a tým je zaručená kompaktná, celistvá hydroizolačná clona v celej šírke a hĺbke injektovaného muriva na rozdiel od iných metód injektáže muriva. Ďalšou nespornou výhodou je, že silanový krém AquaStop Cream® nemá obmedzenie pre vhodnosť aplikácie v závislosti od percenta zavlhnutia postihnutého muriva na rozdiel od iných silanových konkurenčných krémov, ktoré neobsahujú 80 % aktívnej látky silan/siloxanu. Vždy je veľmi dôležité sa pri výbere značky injektážneho silanového krému pozrieť do Technického listu vystaveného výrobcom a porovnať obsah aktívnej látky, t. j. percento silan/siloxanu v obsahu ponúkaného výrobku, keďže niektorí výrobcovia ponúkajú krémy na silanovej báze s percentom aktívnej látky iba 15 %, 40 %, 60 % silan/siloxanu v obsahu. Tým sa môže len o niečo nižšia cena zdať výhodnejšia (samozrejme, pri porovnávaní rovnakého objemu) než cena nášho výrobku, ale je potrebné porovnávať porovnateľné. Keď vezmete do úvahy zníženie účinnosti, ktorá je tým pádom pri 15 % obsahu aktívnej látky pri konkurenčnom výrobku viac než 5-krát nižšia, je cena, ktorá je len o trochu nižšia oproti nami ponúkanému krému AquaStop Cream® s 80 % aktívnou látkou silan/siloxanu v obsahu vlastne mnohonásobne vyššia! Ďalej tieto krémy s nižším percentom aktívnej látky majú limitné použitie, a to v závislosti od percenta zavlhnutia muriva. Pri silne zavlhnutom murive nemusí tento krém vôbec vytvoriť stabilnú hydroizolačnú clonu práve z dôvodu nízkeho obsahu aktívnej látky. V neposlednom rade sa ,,doháňa“ nízka účinnosť týchto nízkokoncentrovaných krémov väčším množstvom spotreby, a tým je nakoniec pôvodne o niečo nižšia cena vo výsledku niekoľkonásobne vyššia. Toto sú poctivé prepočtové údaje a argumenty, ktoré nemôže nikto spochybniť! Krémová injektáž je vhodná okrem tehlového muriva aj do muriva zmiešaného, a dokonca do muriva s určitým percentom nenasiakavého kamenného materiálu. Vhodnosť použitia krémovej injektáže pri nasiakavých i menej nasiakavých materiáloch je pochopiteľná vzhľadom na výnimočnú penetračnú vlastnosť a vysokú koncentráciu aktívnej látky, i keď pri nenasiakavom druhu kamenného muriva sa môže zdať, že injektáž nemôže účinkovať. Ale pravý opak je pravdou. Pri murive zmiešanom, kde neprevláda nenasiakavý murovací materiál, ako je žula, rula, kremeň atď., avšak v murive sa napriek tomu nachádza, a za predpokladu, že je kamenný stavebný materiál v maltovom lôžku, je šírenie hydrofobizácie veľmi spoľahlivé. Tento nenasiakavý kamenný stavebný materiál, na rozdiel od nasiakavého spojovacieho materiálu (malty) sa síce nenasýti jemným kremičitým gélom, ale nasiakavý okolitý materiál postupne áno. Takže tam, kam neprenikne krémový jemný gél, neprenikne z dôvodu fyzikálnych zákonov ani vzlínajúca kapilárna vlhkosť. Ďalšie príklady vhodného menej nasiakavého muriva na aplikáciu krémovej injektáže, okrem už zmieňovaného tehlového muriva, je murivo z opuky, vápenca, pieskovca, a iných prírodných materiálov a priemyselne vyrábaných materiálov, ako je plynosilikát, Ytong, škvarobetón, pórobetón atď. V neposlednom rade sa táto krémová injektáž dá použiť na plnohodnotné zhotovenie vodorovnej hydroizolácie v murive pri všetkých druhoch dutých tehál, napr. Porotherme. Ani pri tomto druhu muriva nemá krémová injektáž plnohodnotného zástupcu. Ďalej je nenahraditeľná pre zhotovenie hydroizolačnej clony v tenkých priečkach (napr. 100 – 150 mm), pretože tieto hrúbky muriva sa nedajú plnohodnotne injektovať iným druhom injektáže pre nemožnosť dostatočného naplnenia muriva injektážnymi hmotami podľa noriem na prierez muriva. Krémová injektáž je v tomto prípade takisto absolútne jedinečne účinná, pretože vyvŕtané otvory v týchto tenkých priečkach sa dostatočne vyplnia silanovým krémom a tým je zaručená spotreba krému podľa normy a následná istota účinnosti. Po vykonanom vyplnení vrtov, t. j. po vykonanej injektáži, si krém postupným kruhovým, respektíve valcovým nasycovaním stavebného materiálu v okolí vrtov vo všetkých hrúbkach muriva vytvára hydrofóbnu clonu, ktorá sa v relatívne krátkom časovom úseku prepojí medzi jednotlivými vrtmi. Ak sa táto krémová injektáž krémom AquaStop Cream® urobí bezchybne, a to v akejkoľvek hrúbke muriva, niet pochýb o výsledku, keďže hydroizoláciu okolia vyplnených vrtov už nič nezastaví, pretože prebieha na základe fyzikálnych zákonov (obr. č. 1). V murive postupne vzniká pri reakcii s podkladom hydroizolačná polymérna silikónová živica, ktorá nie je ďalej rozpustná a dispergovateľná vo vode. Vzniknutá polymérna živica vytvorí trvalú horizontálnu clonu, ktorá bráni ďalšiemu prenikaniu vlhkosti. Transport vody v kapilárnom systéme muriva je prerušený, čím dochádza k vysychaniu muriva v clone a, samozrejme, nad hydroizolačnou clonou vytvorenou injektážou. Materiál muriva si zachová pôvodné fyzikálno-mechanické parametre. Pre aplikáciou krémovej injektáže sa doposiaľ používa plniaca pištoľ (pozrite obr. č. 2) s aplikačným trubičkovým násadcom (pozrite obr. č. 3) pre plnenie od zadnej časti dna k ústiu vrtu. Táto aplikácia má však svoje úskalia, a tak sme ako prví vyvinuli dvojfázovú výplň vrtov. Odporúčame robiť injektáž takisto aplikačnou pištoľou, avšak s dvomi trubičkovými násadcami – plnidlami na jednofázové alebo dvojfázové plnenie vrtov v murive. K tomuto postupu novej aplikácie nás viedol tento dôvod: Nech je pracovník vykonávajúci túto injektáž akokoľvek šikovný, nemá plne pod kontrolou dané množstvo krému vtláčaného do vyvŕtaných otvorov. Pri tenších múroch (do 300 mm hrúbky) sa otvory dajú ako-tak kontrolovateľne vyplňovať, no pri hrubších múroch (od 450 mm hrúbky) je to už prakticky nemožné. Tým, že norma udáva vo výpočtovej tabuľke pre daný typ muriva spotrebu krému pri dodržaní daných priemerov vrtov (14 mm), osových vzdialeností vrtov (100 mm) a hĺbky vrtov (vždy skrátené maximálne o 40 mm, než je hrúbka muriva) sa zdá, že je všetko v najlepšom poriadku. No v praktickej aplikácii je to trochu inak. Zásadným problémom je to, že pri plnom zastrčení trubičky do vyvŕtaného otvoru v murive jej objemom zmenšíte obsah vyvŕtaného otvoru na minimum. Iba zadná časť vrtu, kam trubička nedosiahne alebo sa nezasunie, najmä pri hrubších múroch, je obsahovo nezmenšená. Postup aplikácie tohto silanového krému spočíva v tom, že sa trubička má zasunúť do zadnej časti vyvŕtaného otvoru a potom postupným stláčaním ručnej pumpy vyplňovať obsah vrtu. Tým, že je aplikačná trubička zasunutá, dochádza pri ručnom pumpovaní k vyplňovaniu otvoru krémom až za aplikačnou trubičkou. Až potiaľ je všetko v poriadku. V momente, keď dôjde k vyplneniu obsahu otvoru od zadnej časti dna vrtu k aplikačnej trubičke, okamžite dochádza vplyvom spätného tlaku k obtekaniu silanového krému prenikajúceho medzi trubičkou a vyvŕtaným otvorom. V tomto momente nastáva vo väčšine prípadov pochybenie ľudského odhadu rýchlosti pre postupné spätné vyťahovanie plniacej trubičky ťahom ruky a zároveň dostatočného vyplňovania otvoru stláčaním ručnej pumpičky. Tieto dva úkony musia prebiehať v priamej úmere. Túto fázu by sme nazvali značne problémovou pre plnohodnotnú výplň, keďže spotreba je v zásade spočítaná na 100 % výplň obsahu 14 mm vyvŕtaného otvoru. Práve v tejto chvíli sa veľmi často stáva, že nedochádza k plnohodnotnému vyplňovaniu obsahu vyvŕtaného otvoru pri vyťahovaní trubičkového násadca. To má za následok nedostatočné vyplnenie vrtu a teda sa zákonite znižuje účinok (namiesto 100 % výplne obsahu vrtov vznikajú tzv. „húsenicové“ výplne). Preto ako prvú odporúčame aplikáciu – injektáž silanového krému robiť v jednofázovom alebo dvojfázovom plnení. Nami vyvinutá aplikácia je priemyselne ochránená Úžitkovým vzorom registrovaným na Úrade priemyselného vlastníctva v ČR. Prvá zmena v aplikácii krémovej injektáže je zatesnenie vpusti aplikačnej trubičky s obvodom vyvŕtaného otvoru, a to pružnou gumovou kónickou koncovkou. Postupným tlakom aplikačnej pištole a kratšieho násadca s gumovou kónickou koncovkou (pozrite obr. č. 4), zasunutou do ústia otvoru vrtu, dôjde ku kvalitnému zatesneniu medzi koncovkou a murivom, čo zamedzí spätnému výronu silanového krému pri injektáži. Pri vyplňovaní otvorov vrtov v murive tlakom aplikačnej pištole dochádza k postupnému vyplňovaniu vrtov na rozdiel od doposiaľ používaného spôsobu plnenia iba aplikačnou trubičkou, a to naopak od prednej časti vrtu do zadnej časti vrtu (dna vrtu) vyvŕtaného otvoru. Tento postup sa týka jednofázového vyplňovania silanovým krémom. Jednofázové plnenie odporúčame do maximálnej hrúbky muriva 300 mm. Princíp dvojfázového vyplňovania je opísaný nižšie. Vyplňovaný otvor by mal byť vo vodorovnom vyhotovení najlepšie v priebežnej škáre alebo v miernom sklone pri zmiešanom murive, max. však v 15° uhle k zvislej rovine injektovaného muriva. Posledným krokom k dokončeniu úspešnej krémovej „beztlakovej“ injektáže je po vytiahnutí kónickej koncovky zamedziť možnému výronu krému z otvoru vrtu. K tomuto výronu dochádza iba pri vodorovne urobenej injektáži do priebežnej škáry. Na zatesnenie vrtov po vykonanej injektáži vyrábame a dodávame polystyrénové zátky, ktoré majú ideálne rozmerové a mechanické parametre. Zistili sme, že nami urobená krémová injektáž svojpomocne silanovým krémom AquaStop Cream® je ideálna na všetky hrúbky muriva, no pri hr. muriva nad 300 mm, najčastejšie 450 mm až 600 mm, pri historických objektoch 800 až 1 000 mm je efektívnejšia metóda injektáže v dvojfázovom plnení. Pracovník, ktorý robí injektáž aplikačnou pištoľou, najprv použije v prvej fáze plnenia trubičkový násadec a maximálne vyplní vyvŕtané otvory. Tento trubičkový násadec je bez kónickej koncovky (pozrite obr. č. 3), ktorú dodávajú aj niektorí výrobcovia silanového krému. Avšak na rozdiel od ostatných výrobcov dodávame a odporúčame urobiť výplň ešte krátkym trubičkovým násadcom s kónickou gumovou koncovkou (pozrite obr. č. 4), pre druhú fázu výplne. Tým sa zamedzí výskytu už zmieňovaných a nami pomenovaných neplnohodnotných výplní vrtov, tzv. húsenicových výplní, keďže touto druhou fázou plnenia– (injektážou muriva) dôjde k 100 % vyplneniu otvorov od ich dna až po ústie vrtov aj pri týchto značne hrubých múroch. Ďalšou výhodou tohto postupu dvojfázovo urobenej beztlakovej injektáže AquaStop Cream® v týchto hrubších múroch je zníženie rizika, keď sa vnútri muriva nachádza kaverna, kapsa či značná netesnosť škáry a tým môže dôjsť k nekontrolovateľnému úniku väčšiny injektovanej hmoty. Tento problém nie je taký častý pri tehlovom murive, ale pri zmiešanom murive sa toto riziko zvyšuje. Nedostatočné vyplnenie vrtov z vyššie uvedených dôvodov je potenciálne pre všetky druhy tlakovej a beztlakovej chemické injektáže muriva. Avšak tým, že sa dvojfázovým injektovaním rozloží výplň vyvŕtaných otvorov na dve časti, t. j. zadná a predná injektážna výplň, výrazne sa znižuje riziko zásadného úniku do prípadných defektov v murive. Samozrejme, tento dvojfázový postup krémovej injektáže sa dá použiť aj pre murivá slabšie. Dovoľujeme si tvrdiť, že krémová injektáž muriva svojpomocne, i keď ju vždy nerobia profesionáli, je efektívnejšia a svojou účinnosťou prekoná ostatné metódy injektáže muriva. Paradoxne nie sú potrebné profesionálne a drahé zariadenia na aplikáciu, a napriek tomu garantujeme vytvorenie 100 % účinnej hydroizolačnej clony v murive na zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti. Svojou univerzálnosťou a výnimočnou účinnosťou plnohodnotne a bez rizika statického narušenia stavby nahradzuje napr. mechanické podrezanie muriva domov! Keď je naša profesia koníčkom.

Tu nájdete 20 najnovších otázok z našej poradne. Kompletný zoznam otázok a odpovede na ne nájdete v našej poradni, pozri poradňa.

 
Dobrý deň, rád by som vedel, aký spôsobom (aké materiály môžu byť aplikované) a v akej časovej osi môžem dokončiť vonkajšie fasádu domu po injektáži samotnej. Jedná sa o murivo zmiešané tehla-kameň u 120letou starého domu, zatepľovať nehodlám. Ďakujem.

Dobrý deň. Presne nerozumiem vete,, aké materiály môžu byť aplikované,, ale ak myslíte na cementovú hmotu AquaStop Cream, tak tu mi dodávame na silanovej báze s max. možnou koncentráciou (80%) aktívnej látky silán / siloxanu vo svojom obsahu. V súčasnej dobe je to najúčinnejšia injektážna metóda pre zamedzenie kapilárne vzlínajúcej vlhkosti a to vo všetkých druhoch murovacích materiálov. Dostatok informácií nájdete na našom webe www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz a alebo www.kremova-injektaz-zdiva.cz. Inak k tej druhej otázke. Ak budete zhotovovať nové omietky, technologická pauza od zhotovenej injektáže po začatí omietania, najlepšie sanačných omietok či termoizolačných omietok, ktoré sú paropriepustné a hydrofóne, je cca 14 dní.
S pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš špecialista na sanačné technológie


Dobrý deň,
ďakujem za odpoveď, v podstate ste mi odpovedal odpoveďou na druhú otázku aj na otázku prvú. Čo sa týka injektáže samotnej, v tom mám jasno, preto píšem Vám. Ešte jeden dotaz a to či majú byť zátky po dvojfázovej injektáži ponechané, dajme tomu po dobu zmienených14dní, či musia zostať aplikované nastálo? Ešte raz vďaka.
S pozdravom
filip pivný


Dobrý deň.
Zátky sú vyrobené z vysoko kvalitného extrudovaného polystyrénu a tak po dispergácii krému sa zátky môžu prípadne o trochu viac do prázdneho vrtu zasunúť a ponechať ich v murive. V budúcnosti rozhodne k žiadnej akejsi nežiaduce jreakcii, procesu či ako to nazvať v murive, u tohto polystyrénu nehrozí. U obvodového muriva, kde sa injektáž zhotovila nad úrovňou terénu, plní ale hneď dve funkcie. Po prvé zatěsňujú možný výron injektážneho krému z ústia vrtov, ale čo sa moc nikde neuvádza, hoci je to ďalšia nesporná výhoda tohto druhu zatesnenia a to, že sa murivo, ktoré sa určite staticky nenaruší, ale tepelne čiastočne áno, tak tieto zátky toto tepelné oslabenie úplne eliminujú. Kedysi dávno som vykonal kontrolné meranie termokamerou v zimnom období, keď cez deň bolo okolo 0 stupňov Celzia a v noci mínus 3 stupne, takže žiadne veľké mrazy. V miestach linie vrtov, kde sa po injektáži tieto zátky nepoužili, hoci bolo murivo po injektáži obojstranne novo omietnuté sanačnou omietkou, presne som našiel miesta vrtov. Teplota na povrchu omietok v temperovanej miestnosti bola pri tomto období na miestach vrtov iba 14 stupňov a v okolí vrtov 21 stupňov. Toto mám zdokumentované. Takže pri obvodovom murive dokonca si myslím, respektíve je jasné, že zátky po ukončení dispergácie injektážneho krému, by bolo škoda je odstrániť. Toto samozrejme ale platí iba pri obvodovom murive nad úrovňou terénu. Pri murive vnútornom či murive pod úrovňou terénu je to v podstate len ten dôvod zatesnenia po vykonanom plnení a tak či zátky po ukončenej dispergácii odstránite či zasuniete a tým je ponecháte, je iba na Vás. Ale ja si myslím, že je jednoduchšie tento nami vyrábaný a dodávaný druh zátok skôr v murive ponechať. Nič sa tým nepokazí a pri obvodovom murive, ako som vyššie vysvetlil, je to dokonca veľmi výhodné.

S pozdravom

Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Keď je naša profesia koníčkom

Dobrý deň mám opornú stenu asi 4 metre vysokú je asi 100 rokov stará je z plných tehál nie je vôbec nijak zaizolované z druhej strany je zemina keď budem aplikovať vaše produkty po celej ploche steny bude to fungovať ako izolácia múr je asi meter zoširoka. Ako ďaleko musia od seba byť vrty.dekuji za odpoveď

Dobrý deň. Plošnú injektáž do podúrovňového muriva neodporúčam. Aj keď je krémová injektáž zo všetkých injektážnych metód úplne najspoľahlivejšie, v plošnom prevedení ani táto metóda nemusí byť 100% ne spoľahlivá. Ale ani nemôžem vylúčiť, že pri dodržaní vrtov 100 mm v osových vzdialenostiach v horizontálnom i vertikálnom a tzv. Šachovnicovom prevedenie výsledok bude plne funkčný. Záleží na ďalších faktoroch, do akej miery je Podpodlahový murivo namáhané napr. Tlakovou vodou atď. Na plošné dodatočné izolácie podúrovňového muriva je ďaleko spoľahlivejšie metóda tlaková rubová gélová injektáž pre zamedzenie infiltrácie vlhkosti z priľahlej zeminy do podúrovňového muriva, tzv. Bezvýkopová izolácie. Rubová chemická tlaková gélová injektáž sa vykonáva pre zhotovenie vonkajšej zvislej hydroizolačnej clony – membrány – k zamedzeniu prenikaniu vlhkosti alebo tlakovej vody do podúrovňového muriva z priľahlého terénu, najmä tam, kde nie je možné vykonať odkop pre zhotovenie nové zvislé izolácie z rubovej, tj. Vonkajšej strany podúrovňového muriva. Gélová injektáž a jej podstata technologického postupu je tá, že sa murivo plošne prevŕta v šachovnicovom prevedení a následne sa vykoná injektáž nie do muriva, ale skrz stavebný dielec podúrovňového muriva z vnútornej prístupovej strany. Tým sa napúšťa nielen priľahlá zemina, ale aj na rubovej strane podúrovňového muriva vzniká celistvá plošná elastická hydroizolácie a tým sa celoplošne akrylgelem utesnenie Podpodlahový murivo z vonkajšej strany, čím sa zabráni infiltráciu (prenosu) vlhkosti z priľahlého terénu, ale aj prípadné tlakovej vody pozri : http://www.sanace-injektaz-zdiva.cz/tlakova-gelova-injektaz/. Druhá možnosť ako postupovať vo Vašom prípade je, že Podpodlahový murivo tzv. Obvrtáte a zhotovíte krémovú injektáž vo vodorovnom a zvislom líniovom prevedenie a plochu, ktorá bude medzi zhotovenou hydroizolačnej clonou vzniknutú injektážou uzavrite kryštalickú či bitúmenovou plošnú izoláciou z vnútornej strany (napr. AquaStop Bitumen 2K). Tým murivo síce zostane zavlhnuté, ale u podúrovňového muriva to nie je zas až taký problém, ale do vnútorných priestorov sa vlhkosť nedostane a vodorovnou injektážou zhotovenou pri podlahe a v naklonenej rovine kopírujúci úroveň terénu sa spojením vtláčacích zvislíc vlhkosť nebude môcť presunúť do bočného, ale najmä do vertikálneho smeru (vyššie). Táto druhá metóda je menej nákladná. U tej prvej metódy je ešte nutné zhotoviť krémovú injektáž pri podlahe, pretože gélová rubová injektáž síce spoľahlivo nahradí vonkajšie plošnú hydroizoláciu, ale ešte je jeden smer odkiaľ sa vlhkosť dostáva do muriva a to od základov. Tým sa tieto dve izolácie doplní, tj. Vonkajší plošná hydroizolácia pre zamedzenie infiltrácie z priľahlého terénu a hydroizolačná clona pre zamedzenie kapilárne vzlínajúcej vlhkosti od základu. Ešte je tretia varianta, ktorá je taktiež spoľahlivá. Ak nebude funkčné vonkajšie zvislá hydroizolácia je potreba zhotoviť odkop obvodového muriva do hĺbky na základovú škáru (pod úroveň podlahy pivnice), zhotovíte novú plne funkčnú zvislú vonkajšiu hydroizoláciu a pri podlahe pivničné miestnosti zhotovíte z vnútornej strany krémovú injektáž. Samozrejme ak by ste zvolil tento postup sanácie vlhkého muriva je možné ešte zvážiť položenie na dne výkopu drenážne odvodnenie za predpokladu, že gravitačne toto drenážne teleso pôjde vhodne zaústiť, ďalej môžete zvážiť prípadné zateplenia obvodového muriva extrudovaným polystyrénom. Všetko ale záleží na miestnych podmienkach možností, nutnosťou a samozrejme zvolenej varianty sanácie vlhkého muriva.

S priateľským pozdravom

Jiří Schwarz -konaťel spoločnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Keď je naša profesia koníčkom

 

 

Dobry den, aka zaruka neprepustenia vody je pri vasom kreme? Dakujem, Petras Peter

Dobrý deň. Doba životnosti dodatočne zhotovenej izolácie pre zamedzenie
kapilárne vzlínajúcej vlhkosti v murive systémom AquaStop Cream záleží na
mnohých faktoroch. V akom murive bola injektáž zhotovená, ako kvalitne, do
akej miery je neustále namáhaná, atď. Ale minimálna doba životnosti je 25
rokov.
S pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sance s.r.o.

Dobry den. Chcem sa spytat ci by som mohol vrtat diery pre sanaciu menej ako 10 cm od povrchu. Dovod je ze mame problem s vlhkostou vo vnutornych stenach ale len na jar a v lete lebo pocas vykurovacieho obdobia kurim krbom a vlhkost v dome je minimalna(prerobeny starsi dom) a chcel by som to vrtat tak aby som to schoval listou pre plavajuce podlahy. A este by ma zaujimalo ked narazim na kvader ktory je dieravy mam vyplnit celu dieru? Dakujem za info. Velmi sa mi paci vas produkt. Šimek Tomáš

Dobrý deň. Myslíte zhotoviť hĺbku vrtov 10 cm? Aká je hrúbka muriva?

S priateľským pozdravom

Jiří Schwarz -konaťel spoločnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Keď je naša profesia koníčkom.


Dobry den. Nemyslel som hlbku. To viem z videa. Potrebujem vediet vysku ci moze byt menej ako 10 cm ako je uvadzane vo videu pretoze vyvrtane diery potrebujem skryt do uz spominanej listy.


Dobrý deň pán Šimek. Ak murivo je tehlové, je potrebné vždy vŕtať do priebežnej vodorovnej škáry medzi radmi tehál v osových vzdialenostiach 100 mm, priemerom vrtov vrtákom 14 mm, hĺbku vrtov na skutočnú hrúbku muriva (mínus cca 30 mm) a maximálnej výšky línie vrtov od podlahy 100 mm. Takže zníženie línie vrtov nie je na závadu, ale max. výškový limit je stanovený. Ak je murivo zmiešané, bez priebežnej špáry, môžete líniu vrtov zhotoviť pod miernym náklonom a výšku línie vrtov môžete nastaviť cca 20 mm nad podlahou. Pokiaľ máte tehlové murivo, využite prvú priebežnú škáru od podlahy, do ktorej sa ale dostanete v kolmom prevedení k zvislej rovine muriva. V praxi to znamená, že do škáry, ktorá je napr. 20 mm nad podlahou sa ale nedostanete, respektíve dostanete, ale vrt sa nedá vo vodorovnom prevedení vzhľadom k hrúbke vŕtačky zhotoviť, čo nie je ideálne. Ale to za predpokladu, že vŕtate z interiéru. Ak by ste vŕtal u obvodového muriva z vonku a terén je nižšie kým povrch podlahy, nie ste výškovo limitovaný a vŕtať môžete do škáry v tesnej blízkosti podlahy. Ale z Vášho dotazu sa jedná o vnútorné murivo, takže platí všetko vyššie uvedené. Pokiaľ sa jedná o tehly či tvárnice s komorami je plnenie a aj zhotovenie výšky línie vrtov trochu komplikovanejšie. Podrobný návod ako toto komôrkové murivo vŕtať a plniť nájdete v našej Poradni, kde už tento dotaz bol viackrát vznesený. Prosím o trochu trpezlivosti, bude to trochu starší dotaz, ale otázky a odpovede na injektáž rôznych druhov dutých a komôrkových tehál a tvárnic nájdete. Ďakujem za pochopenie.

S priateľským pozdravom


Jiří Schwarz -konaťel spoločnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Keď je naša profesia koníčkom.

 

Dobrý deň pán Schwarz, chcel by som sa Vás opýtať ohľadom priemeru aplikačnej hadičky na Aqua Stop Cream. V svojich materiáloch odporúčate vŕtať otvory na priemer 14mm. Tento priemer je však neštandard. Pokiaľ je vonkajší priemer aplikačnej hadičky menší ako 11-12mm tak by som chcel vŕtať otvory vrtákom 12mm (ktoré mám k dispozícii v rôznych dĺžkach), s tým, že by som aj zmenšil vzdialenosť medzi týmito otvormi. V podstate aj konkurenčné prípravky na tejto istej báze tiež aplikujú emulziu do 12mm otvorov. Ďakujem za odpoveď J.Majkút

Dobrý deň pán Majkút. Pre systém AquaStop Cream sa používa aplikačná kovová trubička pre kbelíkové balenie, ktorá má vonkajší priemer 10 mm a pre salámové balenie má 8 mm. Tá je plastová. To, že konkurencia má vo svojom technologickom postupe priemer vrtov 12 mm neznamená, že je to štandardné a náš priemer vrtov je neštandardný. Je to skôr naopak. AquaStop Cream je vysoko účinný, prechádza každé 3 roky novou dôkladnou certifikáciou výrobku, podléhá prísnej kontrole výroby a suroviny na výrobu pochádzajú z Nemecka. Všetko je koncipované systémovo pre najúčinnejší výsledok. Zmenšovanie priemeru vrtov, a vzďaľovanie osových vzdialeností vrtov je kontraproduktívne. Spotreba je síce o niečo málo nižšia, ale aj výsledok je tým pádom v priamej úmere menej spoľahlivý. Injektážny krém AquaStop Cream je minimálne rovnako účinný ako konkurenčné krémy, ale náš systémový technologický postup je spoľahlivejší.
S pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130

 

Dobrý deň, chcel by som injektáž urobiť na chalupe, ktorá je s kotovice 350mm tl.Chtěl by som sa opýtať po akej dobe po vykonaní injektáže je vhodné múr opäť omietnuť a aká omietka sa doporučuje.Zvládne túto prácu aj laik bez predchádzajúcich skúseností? Jedná sa o 15 m místnost.Děkuji Buš

Dobrý deň pán Buš. Po aplikácii systému AquaStop Cream je vhodné zachovať technologickú pauzu cca 14 dní a potom je vhodné aplikovať sanačnú omietku, ktorú bežne ponúkajú akékoľvek stavebniny. Samozrejme sú dodávatelia rôznych sanačných omietok pod rôznymi obchodnými názvami, ale to už nie je pre výsledok tak rozhodujúce. Primárne je nutné murivo dodatočne odizolovať od vzlínajúcej vlhkosti, čo v prípade Vášho druhu muriva je jednoduché a výsledok bude veľmi spoľahlivý. Na našom webe nájdete dostatok informácií o technologickom postupe pre náš systém AquaStop Cream. Zvládne to úplne každý.

S pozdravom

Jiří Schwarz – konateľ spol.

TRUMF sanace s.r.o.

Dobrý deň, potreboval by som odizolovať tehlový základ. Jedná sa o starší dom, izolácia obvodového múra je papierová lepenka, ktorá je nad úrovňov terénu – dvora, vo výške 80cm. Od úrovne terénu po lepenkovú izoláciu dochádza k vlhnutiu muriva a opadávaniu omietky, nakoľko tehlový základ intenzívne nasáva spodnú vlhkosť a preto by som ho chcel odizolovať pomocou Aqua Stop Cream. Izolovať by som chcel zvonka na úrovni vonkajšieho terénu, v špáre tehlového základu. Otázka znie, či sa nemusím báť narušenia statiky, prípadných trhlín nad injektážou… ? Preto sa pýtam – po vytvorení hydroizolačnej clony sa všetok gél vsiakne do muríva ?…….diery ostávajú voľné, bez výplne ? ……netreba ich kôli statike dodatočne niečím zaplniť? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Sloboda

Dobrý deň pán Sloboda. Odpovede na Vaše otázky sú tieto. V prípade systému AquaStop Cream a jeho technologického postupu v žiadnom prípade k narušeniu statiky domu nedôjde. Systém AquaStop Cream bol úspešne aplikovaný na tisícoch stavbách v rôznych druhoch murovacích materiálov a rôznych typov stavieb. Nikdy k narušeniu statiky nedošlo a nedochádza. Po vykonanej výplni vrtov injektážnym krémom AquaStop Cream dochádza k prenikaniu (šíreniu) aktívnej látky do pórov a aj tých najjemnejších kapilár injektovaného muriva a tým sa vrty postupne vyprázdnia. Po ich vyprázdnení nie je potreba vrty akokoľvek vyplňovať, napr. akúsi maltovou zálievkou. Tieto zálievkovej výplne sa zhotovujú u vrtov v prípade iných technológií a najmä iných, podstatne väčších priemerov vrtov. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa tieto vrty v podobných priemeroch a osových vzdialenostiach pre injektáž muriva z dôvodu zamedzenia vzlínajúcej vlhkosti všeobecne nazývali mikroinjektáž, čo vlastne bolo v stavebníctve presnejšie pomenovanie, ale postupne sa zažilo všeobecné pomenovanie injektáž muriva. Už to pôvodné pomenovanie všeličo napovedá. Na jednu okolnosť by som radšej upozornil. Ak by pod podlahou bola zemina či zásyp, nebolo by to plnohodnotné riešenie. Líniová clona v murive by Vám síce vznikla tesne nad úrovňou terénu, ale zo zavlhnutého zásypu pod podlahou by Vám vlhkosť z vnútornej strany stavebného dielca překonávala zhotovenú clonu a výsledok by nemusel byť stopercentný. Síce zo spodného smeru, tj. od základov by vzlínajúca vlhkosť nad dodatočne zhotovenú izoláciu v úrovni terénu už nezasiahla, ale stále je tam veľká pravdepodobnosť, že sa vlhkosť bude z bočného smeru infiltrovať do muriva zo zásypu medzi dodatočne zhotovenou izoláciou v úrovni terénu do výšky podlahy, respektíve existujúcej vodorovnej izolácie. Nepoznám skladbu podlahy a jej podložia a tak je toto iba upozornenie.
S pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Poradňa pre urgentné otázky na čísle: +420 731 565 565


Dobrý deň, pán Schwarz.
Áno, uvedomujem si na čo upozorňujete. Najskôr sme daný problém riešili odkopaním základu a použitím mopovej fólie. Toto pomohlo len čiastočne. Chcem pokračovať pridaním izolačnej clony AquaStop Cream na úrovni terénu. Vnútorný zásyp – piesok-  a vnútorné podlahy nie sú izolované. Našťastie steny nad úrovňou lepenkovej izolácie máme suché – zvonka aj zvnútra. Predpokladám, že by sa stav po injektáži mal zlepšiť. Tá otázka týkajúca sa vplyvu tejto injektáže na statiku domu bola naša reakcia na rozhovor s jedným pánom, ktorý vykonáva podrezávanie domov. Ten tvrdil, že do základov sa nemá zasahovať. Chceli sme si to overiť. Ďakujem Vám za ochotu a informácie .Váš systém AquaStop Cream sme rozhodnutí použiť.
S pozdravom Sloboda
 

Dobrý deň, Vašu technológiu som už zakúpil, všetko pripravil a v najbližšej dobe plánujem aplikovať. Teraz ma trápi otázka, keď budem aplikovať na priečku len z jednej strany (na druhej strane je kúpeľňa a teda obklad) Dieru vyvŕtam cca 3cm od obkladu. nebude gél na obkladačkách, respektíve v ich škárach robiť nejaké mapy alebo akékoľvek iné estetické vady? Čo keď na druhej strane nechám omietku? budú sa na nej tvoriť mapy? Ďakujem za odpoveď Ondráček

Dobrý deň pán Ondráček. Najprv k tomu příčkovému murivu. To zatmavenie v škárach obkladov na druhej strane muriva je možné, ale záleží na kvalite použitej škárovacej hmoty a tiež do značnej miery jej starobe. Ale ak injektážny krém zatmaví škárovaciu hmotu v miestach vykonanej injektáže, nebolo by to vôbec na závadu. Zatmavenie je po vykonanej krémovej injektáži systémom AquaStop Cream len dočasné. Po nejakej dobe dôjde k ukončeniu dispergácie silanového krému a v tom momente sa viditeľné zatmanenie pomaly začne strácať. Na omietkach to prebieha rovnako. Len je zatmavenie logicky viditeľnejšie, ale tiež len po nejakú dobu. Potom vznikne pevná väzba v póroch a aj tých najjemnejších kapilárach muriva s aktívnou látkou a clona je už nerozpustná.
S pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
————————————–
Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Chcel som sa ešte opýtať – zostalo mi ešte trochu krému, môžem po nejakom čase ešte diery doplniť? Ak áno tak po akej dobe je to najvhodnejší? ďakujem za odpoveď Ondráček
—————————————-

Dobrý deň pán Ondráček. Dopĺňať vrty nie je nutné, samozrejme za predpokladu, že ste už výplň vykonali riadne, ale rozumiem Vášmu dotazu. V prípade, že Vám po predchádzajúcej plnohodnotnej injektáži nejaké množstvo krému zostalo a nemáte už potrebu zhotoviť injektáž na ďalších miestach, čo z vašej otázky vyplýva, doplniť vrty môžete, nie je to nič proti ničomu, naopak clonu tým ešte o ten prebytočný krém zosilníte. Dobu spotrebovaní prebytočného krému AquaStop Cream od prvého vyplnenia odporúčam tak od jedného do dvoch týždňov. Obsahy vrtov po tejto dobe budú už dostatočne vyprázdnené a tým vznikne dostatok obsahového priestoru na spotrebovanie prebytočného krému.

S pozdravom

Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš špecialista na sanácie a izolácie

Dobrý deň, môžem vykonať injektáž muriva na objekte aj keď mám 2 roky nainštalovaný prístroj Drypol na princípe bezdrôtové elektroosmóze? Nebude princíp elektroosmózy blokovať rozpúšťanie krému v murive? Ďakujem. J.T.

Dobrý deň. Injektáž muriva systémom AquaStop Cream aj v prípade už nainštalované bezdrôtové elektroosmózy zhotoviť môžete. Rozhodne na výsledok krémovej injektáže to žiadny vplyv mať nebude. To Vám garantujem!
S pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Vás špecialista na stavebnú chémiu

————————————————————–

Dobrý deň, ďakujem za pohotovú odpoveď. Mimochodom, myslite že bezdrôtová elektroosmóza sú len vyhodené peniaze? Vyzerá to že zavlhnutie domu sa predsa len zmiernilo ale posledné roky moc neprší tak neviem. AquaStop Cream od Vás som práve aplikoval v prvej časti domu a zdá sa, že čoskoro budem pokračovať. Vďaka, pekný deň. Taraba Jan

—————————————————————

Dobrý deň pán Taraba. To, že nainštalovaná krabička vysiela elektromagnetické vlny, ktoré majú obrátiť polarizáciu molekúl vody a tým sa má vlhkosť doslova vtlačiť späť do podložia domu, to je myslím všeobecne známe, ale ako to naozaj funguje, to nedokážem zhodnotiť. Len mi nie je jasný značne malý príkon elektrickej energie (24 Voltov) do vysielacej škatuľky s nepriamou úmerou výkonu, respektíve účinku. Nie som fyzik, ale stavbár, fyzikou som ale prešiel ako každý študent a tým aj základnými teóriami, ako je akcia a reakcia, zákon o zachovaní energie a najmä percentuálna účinnosť výkonu v pomere s príkonom a tu tomu práve nerozumiem, respektíve ide to mimo moje chápanie. Takže, ak by som Vám mal zodpovedne dať odpoveď, musel by som získať viac informácií o tejto metóde alebo skôr o jednotkách SI používané v elektromagnetizmu u tejto metódy. Títo výrobcovia a dodávatelia týchto zariadení v súčasnej dobe v platených reklamách na internete hlásajú tieto heslá: Bezpečná injektáž nie je – riešte svoj problém bez chémie, zdravotne nezávadné odvlhčenie (tým myslí svoje), miesto zdĺhavé nákladné injektáže elektroosmóza, atď., Z dôvodu týchto súčasne nimi nastavených reklamných kampaní som sa zamyslel nad celou problematikou. A tým som došiel k týmto mojim úvahám. Po prvé, celá stavba je jeden chemický proces, už od aplikácie obyčajných omietok, betonáže, až po lepidlá, nátery atď atď,. Je však jasné, že všetky výrobky v stavebníctve(Samozrejme nielen v stavebníctve) musia byť hygienicky nezávadné, ľudskému organizmu nesmú byť škodlivé v určitom časovom horizonte od ich aplikácie či ich výroby. To je jedna z mnohých podmienok udelenia Certifikácie výrobku udeľované štátnou skúšobňou a pokiaľ toto dodávatelia tejto metódy, bezdrôtovej elektroosmózy, hlásajú, musia vedieť, že svojím spôsobom nehovorí pravdu. Áno, ak vypijem injektážny krém, asi mi to dobre neurobí,  alebo keď si vystreknite farbu do očí, tiež to asi nie je nič príjemné, ale to sa bavíme o úplne niečom inom. Každý chemický proces v stavebníctve je v určitom časovom intervale ukončený a potom už nesmie mať akýkoľvek negatívny vplyv na ľudský organizmus. Dám jeden taký príklad. Farba na vodnej báze je už v okamihu jej aplikácie v podstate neškodlivá, ale farba napríklad na báze acetónu má určitý časový horizont, kedy už nebude škodlivá ľudskému organizmu. Krémová injektáž AquaStop Cream je tiež na vodnej báze bez akýchkoľvek rozpúšťadiel s vysoko obsiahnutou aktívnou látkou silán / siloxan, ktorá sa však neodparuje. Iba zložka vody z obsahu krému. Aktívna látka silán / siloxan sa vo veľmi krátkom časovom horizonte pevne naviaže na póry a aj tie najjemnejšie kapiláry muriva a je už nedisperzná. Ale aj v tomto chemickom procese, ako som sa zmienil, sa postupne odparuje iba voda z obsahu injektážneho krému a zvyšková vlhkosť vo clone a samozrejme nad clonou. Ak by sme zašli ešte ďalej, je predsa všeobecne známe, že elektromagnetické vlnenie je prakticky všetkému živému organizmu škodlivé, takže, buď tam nie je ten dostatočný výkon a alebo z logiky veci to musí byť organizmu škodlivé. Nechcem si ani domýšľať predstavu, že keby tieto vysielané elektromagnetické vlny mali takú intenzitu, že celý objekt so silnými obvodovými a vnútornými múrmi bez akejkoľvek zhotovenej izolácie pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti trpiaci touto príčinou by vyschol, aký negatívny vplyv by to muselo mať na ľudský organizmus. Veď u ľudského organizmu napr. u novorodenca, tvorí voda takmer 80% jeho hmotnosti. Čo to teda musí robiť s polarizáciou vody v ľudskom organizme, to neviem. A tým by som celú moju ,, filozofickú “úvahu ukončil. Vráťme sa radšej do reality, nie mojich hypotéz.

S pozdravom

Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Keď je naša profesia koníčkom

————————————————————-

Ďakujem veľmi pekne za Váš čas a veľmi rozumný názor. Veľa úspechov vo Vašej činnosti a pekný zvyšok dňa. Taraba Jan

————————————————————–

Ja tiež ďakujem za Vaše priania pán Taraba.

S pozdravom J. Schwarz

 
Dobrý deň, potreboval by som vedieť, či je možné vykonať injektáž a následne nechať múr bez omietky. Všetko by sa omítlo podľa možností a priebehu rekonštrukcie treba až za niekoľko týždňov či mesiacov. Vopred vďaka za odpoveď D.Městka

Dobrý deň pán Mestka. Je to možné, ale vo Vašom prípade zamýšľanej pauzy by som skôr postupoval takto. Najprv odstrániť omietky, zhotoviť injektáž muriva a potom s časovým Vami zamýšľaným odstupom finalizovať murivo omietkami. Ten časový odstup pre vnútornú stranu muriva nie je v podstate obmedzený, vonkajšie bežné murivo ale nie je dobré nechať dlhodobo bez omietok, pretože omietka je ochrana muriva pred poveternostnými vplyvmi, ale aj tak to môže byť ako zamýšľate s pauzou niekoľkých mesiacov. V interiéri je pauza, nazveme ju technologická pauza, len na Vás, tj. doba od zhotovené injektáže muriva systémom AquaStop Cream do doby aplikácie nových omietok.
S pozdravom
Jiří Schwarz konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Keď je naša profesia koníčkom

Nákupný košík

Spočítajte si sami spotrebu injektážneho krému

kalkulacka

Nakupujte v našom E-shope

AquaStop Cream®

AquaStop

Krémová Injektáž muriva

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.

Úžitkový vzor

Úžitkový vzor

Stavebná výstava ForArch 2013

ForArch 2013