V prípade injektáže muriva svojpomocne ušetríte až 75% finančných prostriedkov pri porovnaní bežných cien účtovaných od injektážnej firiem z odboru sanácie vlhkého muriva. S našim kompletným servisom, tj s podrobným návodom, predajom všetkých potrebných materiálov a apllikačních zariadení, inštruktážnym videom, poradňou a telefonickú poradenskú službou to zvládne úplne každý!

Injektáž muriva svojpomocne injektážnym krémom AquaStop Cream® je určená nielen pre „domácich majstrov“, ale i pre profesionálne firmy v odbore sanácie muriva.

Pripravili sme pre vás kompletný servis na zhotovenie injektáže muriva svojpomocne (pozrite NÁVOD NA APLIKÁCIU) i predaj uceleného radu materiálov a aplikačných zariadení (pozrite E-SHOP). V prípade injektáže muriva svojpomocne ušetríte až 75 % finančných prostriedkov (pozrite si CENNÍK), pri porovnaní bežných cien, ktoré si účtujú za injektáže muriva profesionálne firmy! Krémová injektáž muriva svojpomocne, aj keď ju nevykonávajú profesionáli, je efektívnejšia a svojou účinnosťou predstihuje ostatné metódy injektáže muriva. Paradoxne nie sú potrebné profesionálne a drahé zariadenia a napriek tomu výsledky tejto metódy so spojením s vynikajúcimi vlastnosťami silanového krému AquaStop Cream® prevyšujú výsledky hociktorých profesionálnych firiem v oblasti sanácie vlhkého muriva. S naším kompletným servisom, t. j. s podrobným návodom na zhotovenie injektáže muriva svojpomocne, predajom všetkých potrebných materiálov a aplikačných zariadení, inštruktážnym videom, poradňou a telefonickou poradenskou službou, to zvládne každý!    Vďaka výnimočným, respektíve jedinečným vlastnostiam krémovej injektážnej hmoty AquaStop Cream® (pozrite popis výrobku) a jej jednoduchej a napriek tomu vysokoúčinnej aplikácii sa stala táto injektáž najúčinnejšou medzi beztlakovými, ale i tlakovými chemickými injektážami na zhotovenie hydroizolačnej clony v murive na zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti. Plnohodnotne a bez rizika statického narušenia stavby nahrádza podrezanie domu! Injektážny krém AquaStop Cream® s aplikačnou pištoľou a príslušenstvom si môžete kúpiť v našom E-shope alebo priamo v našej prevádzke. (pozrite Kontakt)  

Instrukážné video ako urobiť injektáž zdiva svojpomocne.

sanace zdiva
sanace zdiva
  Krémová injektáž má v oblasti chemických injektáží pre zhotovenie dodatočne vytvorenej hydroizolačnej clony v murive na zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti z podzákladov budov nenahraditeľné miesto. Krémová injektáž muriva je ideálna na murivo s priebežnou škárou, kde garantujeme 100 % výsledok, ale aj pri murive zmiešanom je percento úspešného zhotovenia hydroizolačnej clony takisto veľmi vysoké. Vďaka vynikajúcim a špecificky výnimočným vlastnostiam silanového krému AquaStop Cream® po porovnávaní výsledkov s inými druhmi chemických beztlakových, ale i tlakových injektáží, v podstate vo všetkých druhoch muriva je krémová injektáž absolútnou jednotkou, keďže výsledky tejto krémovej injektáže svojpomocne sú vždy vysoko spoľahlivé a pri murive s priebežnou škárou (väčšinou murivo tehlové) stopercentné. 100 % účinnosť je možné garantovať aj pri priemyselne vyrábaných materiáloch, ako je Ytong, rôznych druhoch plynosilikátových tvárnic, škvárobetónových tvárnic, ďalej pri už nevyrábanom nepálenom murive (bravčovica) a iných stavebných materiálov. Silanový krém AquaStop Cream® vďaka svojej ideálnej primárnej hustote nemá tendenciu pri plnení ručnou aplikačnou pištoľou a jej aplikačnými plnidlami nekontrolovateľne unikať netesnosťami škár v murive, ale po úplnom vyplnení obsahu vrtu sa postupne mení na veľmi jemný hydrofóbny gél, ktorý postupne, veľmi ľahko a rovnomerne preniká aj do tých najmenších pórov a kapilár stavebných materiálov. Jemný gél dokonca nepodlieha v určitej miere pri nasycovaní stavebného materiálu ani gravitácii, a tak sa na rozdiel od iných druhov injektážnych hmôt šíri v kruhovom, respektíve valcovom nasycovaní okolia vrtov. Toto je jedinečná vlastnosť šírenia hydroizolačnej clony v murive, ktorá neprebieha v žiadnej inej injektážnej hmote a ani metóde. Na základe nasiakavosti injektovaného materiálu a percentu zavlhnutia je len otázka času, kedy sa jednotlivé valcovito sa šíriace clony prepoja. Pri tehlovom murive je to otázka niekoľkých hodín až dní. Pri zmiešanom murive až niekoľkých týždňov. Ale princíp relatívne pomalého, ale istého a rovnomerného nasycovania okolia vrtov je práve zárukou pre vznik celistvej hydroizolačnej clony v murive medzi jednotlivými vrtmi. Jednotlivé osové vzdialenosti vrtov vo vodorovnom, ale niekedy i zvislom vyhotovení (tzv. zvislice, napr. na oddelenie dvoch kolmo previazaných, nadväzujúcich múrov), sa zhotovujú 100 mm od seba. Vzdialenosť ,,dobehu“ jednotlivých hydroizolačných clôn každého vyplneného vrtu je až 150 mm a tým je zaručená kompaktná, celistvá hydroizolačná clona v celej šírke a hĺbke injektovaného muriva na rozdiel od iných metód injektáže muriva. Ďalšou nespornou výhodou je, že silanový krém AquaStop Cream® nemá obmedzenie pre vhodnosť aplikácie v závislosti od percenta zavlhnutia postihnutého muriva na rozdiel od iných silanových konkurenčných krémov, ktoré neobsahujú 80 % aktívnej látky silan/siloxanu. Vždy je veľmi dôležité sa pri výbere značky injektážneho silanového krému pozrieť do Technického listu vystaveného výrobcom a porovnať obsah aktívnej látky, t. j. percento silan/siloxanu v obsahu ponúkaného výrobku, keďže niektorí výrobcovia ponúkajú krémy na silanovej báze s percentom aktívnej látky iba 15 %, 40 %, 60 % silan/siloxanu v obsahu. Tým sa môže len o niečo nižšia cena zdať výhodnejšia (samozrejme, pri porovnávaní rovnakého objemu) než cena nášho výrobku, ale je potrebné porovnávať porovnateľné. Keď vezmete do úvahy zníženie účinnosti, ktorá je tým pádom pri 15 % obsahu aktívnej látky pri konkurenčnom výrobku viac než 5-krát nižšia, je cena, ktorá je len o trochu nižšia oproti nami ponúkanému krému AquaStop Cream® s 80 % aktívnou látkou silan/siloxanu v obsahu vlastne mnohonásobne vyššia! Ďalej tieto krémy s nižším percentom aktívnej látky majú limitné použitie, a to v závislosti od percenta zavlhnutia muriva. Pri silne zavlhnutom murive nemusí tento krém vôbec vytvoriť stabilnú hydroizolačnú clonu práve z dôvodu nízkeho obsahu aktívnej látky. V neposlednom rade sa ,,doháňa“ nízka účinnosť týchto nízkokoncentrovaných krémov väčším množstvom spotreby, a tým je nakoniec pôvodne o niečo nižšia cena vo výsledku niekoľkonásobne vyššia. Toto sú poctivé prepočtové údaje a argumenty, ktoré nemôže nikto spochybniť! Krémová injektáž je vhodná okrem tehlového muriva aj do muriva zmiešaného, a dokonca do muriva s určitým percentom nenasiakavého kamenného materiálu. Vhodnosť použitia krémovej injektáže pri nasiakavých i menej nasiakavých materiáloch je pochopiteľná vzhľadom na výnimočnú penetračnú vlastnosť a vysokú koncentráciu aktívnej látky, i keď pri nenasiakavom druhu kamenného muriva sa môže zdať, že injektáž nemôže účinkovať. Ale pravý opak je pravdou. Pri murive zmiešanom, kde neprevláda nenasiakavý murovací materiál, ako je žula, rula, kremeň atď., avšak v murive sa napriek tomu nachádza, a za predpokladu, že je kamenný stavebný materiál v maltovom lôžku, je šírenie hydrofobizácie veľmi spoľahlivé. Tento nenasiakavý kamenný stavebný materiál, na rozdiel od nasiakavého spojovacieho materiálu (malty) sa síce nenasýti jemným kremičitým gélom, ale nasiakavý okolitý materiál postupne áno. Takže tam, kam neprenikne krémový jemný gél, neprenikne z dôvodu fyzikálnych zákonov ani vzlínajúca kapilárna vlhkosť. Ďalšie príklady vhodného menej nasiakavého muriva na aplikáciu krémovej injektáže, okrem už zmieňovaného tehlového muriva, je murivo z opuky, vápenca, pieskovca, a iných prírodných materiálov a priemyselne vyrábaných materiálov, ako je plynosilikát, Ytong, škvarobetón, pórobetón atď. V neposlednom rade sa táto krémová injektáž dá použiť na plnohodnotné zhotovenie vodorovnej hydroizolácie v murive pri všetkých druhoch dutých tehál, napr. Porotherme. Ani pri tomto druhu muriva nemá krémová injektáž plnohodnotného zástupcu. Ďalej je nenahraditeľná pre zhotovenie hydroizolačnej clony v tenkých priečkach (napr. 100 – 150 mm), pretože tieto hrúbky muriva sa nedajú plnohodnotne injektovať iným druhom injektáže pre nemožnosť dostatočného naplnenia muriva injektážnymi hmotami podľa noriem na prierez muriva. Krémová injektáž je v tomto prípade takisto absolútne jedinečne účinná, pretože vyvŕtané otvory v týchto tenkých priečkach sa dostatočne vyplnia silanovým krémom a tým je zaručená spotreba krému podľa normy a následná istota účinnosti. Po vykonanom vyplnení vrtov, t. j. po vykonanej injektáži, si krém postupným kruhovým, respektíve valcovým nasycovaním stavebného materiálu v okolí vrtov vo všetkých hrúbkach muriva vytvára hydrofóbnu clonu, ktorá sa v relatívne krátkom časovom úseku prepojí medzi jednotlivými vrtmi. Ak sa táto krémová injektáž krémom AquaStop Cream® urobí bezchybne, a to v akejkoľvek hrúbke muriva, niet pochýb o výsledku, keďže hydroizoláciu okolia vyplnených vrtov už nič nezastaví, pretože prebieha na základe fyzikálnych zákonov (obr. č. 1). V murive postupne vzniká pri reakcii s podkladom hydroizolačná polymérna silikónová živica, ktorá nie je ďalej rozpustná a dispergovateľná vo vode. Vzniknutá polymérna živica vytvorí trvalú horizontálnu clonu, ktorá bráni ďalšiemu prenikaniu vlhkosti. Transport vody v kapilárnom systéme muriva je prerušený, čím dochádza k vysychaniu muriva v clone a, samozrejme, nad hydroizolačnou clonou vytvorenou injektážou. Materiál muriva si zachová pôvodné fyzikálno-mechanické parametre. Pre aplikáciou krémovej injektáže sa doposiaľ používa plniaca pištoľ (pozrite obr. č. 2) s aplikačným trubičkovým násadcom (pozrite obr. č. 3) pre plnenie od zadnej časti dna k ústiu vrtu. Táto aplikácia má však svoje úskalia, a tak sme ako prví vyvinuli dvojfázovú výplň vrtov. Odporúčame robiť injektáž takisto aplikačnou pištoľou, avšak s dvomi trubičkovými násadcami – plnidlami na jednofázové alebo dvojfázové plnenie vrtov v murive. K tomuto postupu novej aplikácie nás viedol tento dôvod: Nech je pracovník vykonávajúci túto injektáž akokoľvek šikovný, nemá plne pod kontrolou dané množstvo krému vtláčaného do vyvŕtaných otvorov. Pri tenších múroch (do 300 mm hrúbky) sa otvory dajú ako-tak kontrolovateľne vyplňovať, no pri hrubších múroch (od 450 mm hrúbky) je to už prakticky nemožné. Tým, že norma udáva vo výpočtovej tabuľke pre daný typ muriva spotrebu krému pri dodržaní daných priemerov vrtov (14 mm), osových vzdialeností vrtov (100 mm) a hĺbky vrtov (vždy skrátené maximálne o 40 mm, než je hrúbka muriva) sa zdá, že je všetko v najlepšom poriadku. No v praktickej aplikácii je to trochu inak. Zásadným problémom je to, že pri plnom zastrčení trubičky do vyvŕtaného otvoru v murive jej objemom zmenšíte obsah vyvŕtaného otvoru na minimum. Iba zadná časť vrtu, kam trubička nedosiahne alebo sa nezasunie, najmä pri hrubších múroch, je obsahovo nezmenšená. Postup aplikácie tohto silanového krému spočíva v tom, že sa trubička má zasunúť do zadnej časti vyvŕtaného otvoru a potom postupným stláčaním ručnej pumpy vyplňovať obsah vrtu. Tým, že je aplikačná trubička zasunutá, dochádza pri ručnom pumpovaní k vyplňovaniu otvoru krémom až za aplikačnou trubičkou. Až potiaľ je všetko v poriadku. V momente, keď dôjde k vyplneniu obsahu otvoru od zadnej časti dna vrtu k aplikačnej trubičke, okamžite dochádza vplyvom spätného tlaku k obtekaniu silanového krému prenikajúceho medzi trubičkou a vyvŕtaným otvorom. V tomto momente nastáva vo väčšine prípadov pochybenie ľudského odhadu rýchlosti pre postupné spätné vyťahovanie plniacej trubičky ťahom ruky a zároveň dostatočného vyplňovania otvoru stláčaním ručnej pumpičky. Tieto dva úkony musia prebiehať v priamej úmere. Túto fázu by sme nazvali značne problémovou pre plnohodnotnú výplň, keďže spotreba je v zásade spočítaná na 100 % výplň obsahu 14 mm vyvŕtaného otvoru. Práve v tejto chvíli sa veľmi často stáva, že nedochádza k plnohodnotnému vyplňovaniu obsahu vyvŕtaného otvoru pri vyťahovaní trubičkového násadca. To má za následok nedostatočné vyplnenie vrtu a teda sa zákonite znižuje účinok (namiesto 100 % výplne obsahu vrtov vznikajú tzv. „húsenicové“ výplne). Preto ako prvú odporúčame aplikáciu – injektáž silanového krému robiť v jednofázovom alebo dvojfázovom plnení. Nami vyvinutá aplikácia je priemyselne ochránená Úžitkovým vzorom registrovaným na Úrade priemyselného vlastníctva v ČR. Prvá zmena v aplikácii krémovej injektáže je zatesnenie vpusti aplikačnej trubičky s obvodom vyvŕtaného otvoru, a to pružnou gumovou kónickou koncovkou. Postupným tlakom aplikačnej pištole a kratšieho násadca s gumovou kónickou koncovkou (pozrite obr. č. 4), zasunutou do ústia otvoru vrtu, dôjde ku kvalitnému zatesneniu medzi koncovkou a murivom, čo zamedzí spätnému výronu silanového krému pri injektáži. Pri vyplňovaní otvorov vrtov v murive tlakom aplikačnej pištole dochádza k postupnému vyplňovaniu vrtov na rozdiel od doposiaľ používaného spôsobu plnenia iba aplikačnou trubičkou, a to naopak od prednej časti vrtu do zadnej časti vrtu (dna vrtu) vyvŕtaného otvoru. Tento postup sa týka jednofázového vyplňovania silanovým krémom. Jednofázové plnenie odporúčame do maximálnej hrúbky muriva 300 mm. Princíp dvojfázového vyplňovania je opísaný nižšie. Vyplňovaný otvor by mal byť vo vodorovnom vyhotovení najlepšie v priebežnej škáre alebo v miernom sklone pri zmiešanom murive, max. však v 15° uhle k zvislej rovine injektovaného muriva. Posledným krokom k dokončeniu úspešnej krémovej „beztlakovej“ injektáže je po vytiahnutí kónickej koncovky zamedziť možnému výronu krému z otvoru vrtu. K tomuto výronu dochádza iba pri vodorovne urobenej injektáži do priebežnej škáry. Na zatesnenie vrtov po vykonanej injektáži vyrábame a dodávame polystyrénové zátky, ktoré majú ideálne rozmerové a mechanické parametre. Zistili sme, že nami urobená krémová injektáž svojpomocne silanovým krémom AquaStop Cream® je ideálna na všetky hrúbky muriva, no pri hr. muriva nad 300 mm, najčastejšie 450 mm až 600 mm, pri historických objektoch 800 až 1 000 mm je efektívnejšia metóda injektáže v dvojfázovom plnení. Pracovník, ktorý robí injektáž aplikačnou pištoľou, najprv použije v prvej fáze plnenia trubičkový násadec a maximálne vyplní vyvŕtané otvory. Tento trubičkový násadec je bez kónickej koncovky (pozrite obr. č. 3), ktorú dodávajú aj niektorí výrobcovia silanového krému. Avšak na rozdiel od ostatných výrobcov dodávame a odporúčame urobiť výplň ešte krátkym trubičkovým násadcom s kónickou gumovou koncovkou (pozrite obr. č. 4), pre druhú fázu výplne. Tým sa zamedzí výskytu už zmieňovaných a nami pomenovaných neplnohodnotných výplní vrtov, tzv. húsenicových výplní, keďže touto druhou fázou plnenia– (injektážou muriva) dôjde k 100 % vyplneniu otvorov od ich dna až po ústie vrtov aj pri týchto značne hrubých múroch. Ďalšou výhodou tohto postupu dvojfázovo urobenej beztlakovej injektáže AquaStop Cream® v týchto hrubších múroch je zníženie rizika, keď sa vnútri muriva nachádza kaverna, kapsa či značná netesnosť škáry a tým môže dôjsť k nekontrolovateľnému úniku väčšiny injektovanej hmoty. Tento problém nie je taký častý pri tehlovom murive, ale pri zmiešanom murive sa toto riziko zvyšuje. Nedostatočné vyplnenie vrtov z vyššie uvedených dôvodov je potenciálne pre všetky druhy tlakovej a beztlakovej chemické injektáže muriva. Avšak tým, že sa dvojfázovým injektovaním rozloží výplň vyvŕtaných otvorov na dve časti, t. j. zadná a predná injektážna výplň, výrazne sa znižuje riziko zásadného úniku do prípadných defektov v murive. Samozrejme, tento dvojfázový postup krémovej injektáže sa dá použiť aj pre murivá slabšie. Dovoľujeme si tvrdiť, že krémová injektáž muriva svojpomocne, i keď ju vždy nerobia profesionáli, je efektívnejšia a svojou účinnosťou prekoná ostatné metódy injektáže muriva. Paradoxne nie sú potrebné profesionálne a drahé zariadenia na aplikáciu, a napriek tomu garantujeme vytvorenie 100 % účinnej hydroizolačnej clony v murive na zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti. Svojou univerzálnosťou a výnimočnou účinnosťou plnohodnotne a bez rizika statického narušenia stavby nahradzuje napr. mechanické podrezanie muriva domov! Keď je naša profesia koníčkom.

Tu nájdete 20 najnovších otázok z našej poradne. Kompletný zoznam otázok a odpovede na ne nájdete v našej poradni, pozri poradňa.

 
Dobrý deň pán Schwarz, chcel by som sa Vás opýtať ohľadom priemeru aplikačnej hadičky na Aqua Stop Cream. V svojich materiáloch odporúčate vŕtať otvory na priemer 14mm. Tento priemer je však neštandard. Pokiaľ je vonkajší priemer aplikačnej hadičky menší ako 11-12mm tak by som chcel vŕtať otvory vrtákom 12mm (ktoré mám k dispozícii v rôznych dĺžkach), s tým, že by som aj zmenšil vzdialenosť medzi týmito otvormi. V podstate aj konkurenčné prípravky na tejto istej báze tiež aplikujú emulziu do 12mm otvorov. Ďakujem za odpoveď J.Majkút

Dobrý deň pán Majkút. Pre systém AquaStop Cream sa používa aplikačná kovová trubička pre kbelíkové balenie, ktorá má vonkajší priemer 10 mm a pre salámové balenie má 8 mm. Tá je plastová. To, že konkurencia má vo svojom technologickom postupe priemer vrtov 12 mm neznamená, že je to štandardné a náš priemer vrtov je neštandardný. Je to skôr naopak. AquaStop Cream je vysoko účinný, prechádza každé 3 roky novou dôkladnou certifikáciou výrobku, podléhá prísnej kontrole výroby a suroviny na výrobu pochádzajú z Nemecka. Všetko je koncipované systémovo pre najúčinnejší výsledok. Zmenšovanie priemeru vrtov, a vzďaľovanie osových vzdialeností vrtov je kontraproduktívne. Spotreba je síce o niečo málo nižšia, ale aj výsledok je tým pádom v priamej úmere menej spoľahlivý. Injektážny krém AquaStop Cream je minimálne rovnako účinný ako konkurenčné krémy, ale náš systémový technologický postup je spoľahlivejší.
S pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130

 

Dobrý deň, chcel by som injektáž urobiť na chalupe, ktorá je s kotovice 350mm tl.Chtěl by som sa opýtať po akej dobe po vykonaní injektáže je vhodné múr opäť omietnuť a aká omietka sa doporučuje.Zvládne túto prácu aj laik bez predchádzajúcich skúseností? Jedná sa o 15 m místnost.Děkuji Buš

Dobrý deň pán Buš. Po aplikácii systému AquaStop Cream je vhodné zachovať technologickú pauzu cca 14 dní a potom je vhodné aplikovať sanačnú omietku, ktorú bežne ponúkajú akékoľvek stavebniny. Samozrejme sú dodávatelia rôznych sanačných omietok pod rôznymi obchodnými názvami, ale to už nie je pre výsledok tak rozhodujúce. Primárne je nutné murivo dodatočne odizolovať od vzlínajúcej vlhkosti, čo v prípade Vášho druhu muriva je jednoduché a výsledok bude veľmi spoľahlivý. Na našom webe nájdete dostatok informácií o technologickom postupe pre náš systém AquaStop Cream. Zvládne to úplne každý.

S pozdravom

Jiří Schwarz – konateľ spol.

TRUMF sanace s.r.o.

Dobrý deň, potreboval by som odizolovať tehlový základ. Jedná sa o starší dom, izolácia obvodového múra je papierová lepenka, ktorá je nad úrovňov terénu – dvora, vo výške 80cm. Od úrovne terénu po lepenkovú izoláciu dochádza k vlhnutiu muriva a opadávaniu omietky, nakoľko tehlový základ intenzívne nasáva spodnú vlhkosť a preto by som ho chcel odizolovať pomocou Aqua Stop Cream. Izolovať by som chcel zvonka na úrovni vonkajšieho terénu, v špáre tehlového základu. Otázka znie, či sa nemusím báť narušenia statiky, prípadných trhlín nad injektážou… ? Preto sa pýtam – po vytvorení hydroizolačnej clony sa všetok gél vsiakne do muríva ?…….diery ostávajú voľné, bez výplne ? ……netreba ich kôli statike dodatočne niečím zaplniť? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Sloboda

Dobrý deň pán Sloboda. Odpovede na Vaše otázky sú tieto. V prípade systému AquaStop Cream a jeho technologického postupu v žiadnom prípade k narušeniu statiky domu nedôjde. Systém AquaStop Cream bol úspešne aplikovaný na tisícoch stavbách v rôznych druhoch murovacích materiálov a rôznych typov stavieb. Nikdy k narušeniu statiky nedošlo a nedochádza. Po vykonanej výplni vrtov injektážnym krémom AquaStop Cream dochádza k prenikaniu (šíreniu) aktívnej látky do pórov a aj tých najjemnejších kapilár injektovaného muriva a tým sa vrty postupne vyprázdnia. Po ich vyprázdnení nie je potreba vrty akokoľvek vyplňovať, napr. akúsi maltovou zálievkou. Tieto zálievkovej výplne sa zhotovujú u vrtov v prípade iných technológií a najmä iných, podstatne väčších priemerov vrtov. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa tieto vrty v podobných priemeroch a osových vzdialenostiach pre injektáž muriva z dôvodu zamedzenia vzlínajúcej vlhkosti všeobecne nazývali mikroinjektáž, čo vlastne bolo v stavebníctve presnejšie pomenovanie, ale postupne sa zažilo všeobecné pomenovanie injektáž muriva. Už to pôvodné pomenovanie všeličo napovedá. Na jednu okolnosť by som radšej upozornil. Ak by pod podlahou bola zemina či zásyp, nebolo by to plnohodnotné riešenie. Líniová clona v murive by Vám síce vznikla tesne nad úrovňou terénu, ale zo zavlhnutého zásypu pod podlahou by Vám vlhkosť z vnútornej strany stavebného dielca překonávala zhotovenú clonu a výsledok by nemusel byť stopercentný. Síce zo spodného smeru, tj. od základov by vzlínajúca vlhkosť nad dodatočne zhotovenú izoláciu v úrovni terénu už nezasiahla, ale stále je tam veľká pravdepodobnosť, že sa vlhkosť bude z bočného smeru infiltrovať do muriva zo zásypu medzi dodatočne zhotovenou izoláciou v úrovni terénu do výšky podlahy, respektíve existujúcej vodorovnej izolácie. Nepoznám skladbu podlahy a jej podložia a tak je toto iba upozornenie.
S pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Poradňa pre urgentné otázky na čísle: +420 731 565 565


Dobrý deň, pán Schwarz.
Áno, uvedomujem si na čo upozorňujete. Najskôr sme daný problém riešili odkopaním základu a použitím mopovej fólie. Toto pomohlo len čiastočne. Chcem pokračovať pridaním izolačnej clony AquaStop Cream na úrovni terénu. Vnútorný zásyp – piesok-  a vnútorné podlahy nie sú izolované. Našťastie steny nad úrovňou lepenkovej izolácie máme suché – zvonka aj zvnútra. Predpokladám, že by sa stav po injektáži mal zlepšiť. Tá otázka týkajúca sa vplyvu tejto injektáže na statiku domu bola naša reakcia na rozhovor s jedným pánom, ktorý vykonáva podrezávanie domov. Ten tvrdil, že do základov sa nemá zasahovať. Chceli sme si to overiť. Ďakujem Vám za ochotu a informácie .Váš systém AquaStop Cream sme rozhodnutí použiť.
S pozdravom Sloboda
 

Dobrý deň, Vašu technológiu som už zakúpil, všetko pripravil a v najbližšej dobe plánujem aplikovať. Teraz ma trápi otázka, keď budem aplikovať na priečku len z jednej strany (na druhej strane je kúpeľňa a teda obklad) Dieru vyvŕtam cca 3cm od obkladu. nebude gél na obkladačkách, respektíve v ich škárach robiť nejaké mapy alebo akékoľvek iné estetické vady? Čo keď na druhej strane nechám omietku? budú sa na nej tvoriť mapy? Ďakujem za odpoveď Ondráček

Dobrý deň pán Ondráček. Najprv k tomu příčkovému murivu. To zatmavenie v škárach obkladov na druhej strane muriva je možné, ale záleží na kvalite použitej škárovacej hmoty a tiež do značnej miery jej starobe. Ale ak injektážny krém zatmaví škárovaciu hmotu v miestach vykonanej injektáže, nebolo by to vôbec na závadu. Zatmavenie je po vykonanej krémovej injektáži systémom AquaStop Cream len dočasné. Po nejakej dobe dôjde k ukončeniu dispergácie silanového krému a v tom momente sa viditeľné zatmanenie pomaly začne strácať. Na omietkach to prebieha rovnako. Len je zatmavenie logicky viditeľnejšie, ale tiež len po nejakú dobu. Potom vznikne pevná väzba v póroch a aj tých najjemnejších kapilárach muriva s aktívnou látkou a clona je už nerozpustná.
S pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
————————————–
Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Chcel som sa ešte opýtať – zostalo mi ešte trochu krému, môžem po nejakom čase ešte diery doplniť? Ak áno tak po akej dobe je to najvhodnejší? ďakujem za odpoveď Ondráček
—————————————-

Dobrý deň pán Ondráček. Dopĺňať vrty nie je nutné, samozrejme za predpokladu, že ste už výplň vykonali riadne, ale rozumiem Vášmu dotazu. V prípade, že Vám po predchádzajúcej plnohodnotnej injektáži nejaké množstvo krému zostalo a nemáte už potrebu zhotoviť injektáž na ďalších miestach, čo z vašej otázky vyplýva, doplniť vrty môžete, nie je to nič proti ničomu, naopak clonu tým ešte o ten prebytočný krém zosilníte. Dobu spotrebovaní prebytočného krému AquaStop Cream od prvého vyplnenia odporúčam tak od jedného do dvoch týždňov. Obsahy vrtov po tejto dobe budú už dostatočne vyprázdnené a tým vznikne dostatok obsahového priestoru na spotrebovanie prebytočného krému.

S pozdravom

Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš špecialista na sanácie a izolácie

Dobrý deň, môžem vykonať injektáž muriva na objekte aj keď mám 2 roky nainštalovaný prístroj Drypol na princípe bezdrôtové elektroosmóze? Nebude princíp elektroosmózy blokovať rozpúšťanie krému v murive? Ďakujem. J.T.

Dobrý deň. Injektáž muriva systémom AquaStop Cream aj v prípade už nainštalované bezdrôtové elektroosmózy zhotoviť môžete. Rozhodne na výsledok krémovej injektáže to žiadny vplyv mať nebude. To Vám garantujem!
S pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Vás špecialista na stavebnú chémiu

————————————————————–

Dobrý deň, ďakujem za pohotovú odpoveď. Mimochodom, myslite že bezdrôtová elektroosmóza sú len vyhodené peniaze? Vyzerá to že zavlhnutie domu sa predsa len zmiernilo ale posledné roky moc neprší tak neviem. AquaStop Cream od Vás som práve aplikoval v prvej časti domu a zdá sa, že čoskoro budem pokračovať. Vďaka, pekný deň. Taraba Jan

—————————————————————

Dobrý deň pán Taraba. To, že nainštalovaná krabička vysiela elektromagnetické vlny, ktoré majú obrátiť polarizáciu molekúl vody a tým sa má vlhkosť doslova vtlačiť späť do podložia domu, to je myslím všeobecne známe, ale ako to naozaj funguje, to nedokážem zhodnotiť. Len mi nie je jasný značne malý príkon elektrickej energie (24 Voltov) do vysielacej škatuľky s nepriamou úmerou výkonu, respektíve účinku. Nie som fyzik, ale stavbár, fyzikou som ale prešiel ako každý študent a tým aj základnými teóriami, ako je akcia a reakcia, zákon o zachovaní energie a najmä percentuálna účinnosť výkonu v pomere s príkonom a tu tomu práve nerozumiem, respektíve ide to mimo moje chápanie. Takže, ak by som Vám mal zodpovedne dať odpoveď, musel by som získať viac informácií o tejto metóde alebo skôr o jednotkách SI používané v elektromagnetizmu u tejto metódy. Títo výrobcovia a dodávatelia týchto zariadení v súčasnej dobe v platených reklamách na internete hlásajú tieto heslá: Bezpečná injektáž nie je – riešte svoj problém bez chémie, zdravotne nezávadné odvlhčenie (tým myslí svoje), miesto zdĺhavé nákladné injektáže elektroosmóza, atď., Z dôvodu týchto súčasne nimi nastavených reklamných kampaní som sa zamyslel nad celou problematikou. A tým som došiel k týmto mojim úvahám. Po prvé, celá stavba je jeden chemický proces, už od aplikácie obyčajných omietok, betonáže, až po lepidlá, nátery atď atď,. Je však jasné, že všetky výrobky v stavebníctve(Samozrejme nielen v stavebníctve) musia byť hygienicky nezávadné, ľudskému organizmu nesmú byť škodlivé v určitom časovom horizonte od ich aplikácie či ich výroby. To je jedna z mnohých podmienok udelenia Certifikácie výrobku udeľované štátnou skúšobňou a pokiaľ toto dodávatelia tejto metódy, bezdrôtovej elektroosmózy, hlásajú, musia vedieť, že svojím spôsobom nehovorí pravdu. Áno, ak vypijem injektážny krém, asi mi to dobre neurobí,  alebo keď si vystreknite farbu do očí, tiež to asi nie je nič príjemné, ale to sa bavíme o úplne niečom inom. Každý chemický proces v stavebníctve je v určitom časovom intervale ukončený a potom už nesmie mať akýkoľvek negatívny vplyv na ľudský organizmus. Dám jeden taký príklad. Farba na vodnej báze je už v okamihu jej aplikácie v podstate neškodlivá, ale farba napríklad na báze acetónu má určitý časový horizont, kedy už nebude škodlivá ľudskému organizmu. Krémová injektáž AquaStop Cream je tiež na vodnej báze bez akýchkoľvek rozpúšťadiel s vysoko obsiahnutou aktívnou látkou silán / siloxan, ktorá sa však neodparuje. Iba zložka vody z obsahu krému. Aktívna látka silán / siloxan sa vo veľmi krátkom časovom horizonte pevne naviaže na póry a aj tie najjemnejšie kapiláry muriva a je už nedisperzná. Ale aj v tomto chemickom procese, ako som sa zmienil, sa postupne odparuje iba voda z obsahu injektážneho krému a zvyšková vlhkosť vo clone a samozrejme nad clonou. Ak by sme zašli ešte ďalej, je predsa všeobecne známe, že elektromagnetické vlnenie je prakticky všetkému živému organizmu škodlivé, takže, buď tam nie je ten dostatočný výkon a alebo z logiky veci to musí byť organizmu škodlivé. Nechcem si ani domýšľať predstavu, že keby tieto vysielané elektromagnetické vlny mali takú intenzitu, že celý objekt so silnými obvodovými a vnútornými múrmi bez akejkoľvek zhotovenej izolácie pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti trpiaci touto príčinou by vyschol, aký negatívny vplyv by to muselo mať na ľudský organizmus. Veď u ľudského organizmu napr. u novorodenca, tvorí voda takmer 80% jeho hmotnosti. Čo to teda musí robiť s polarizáciou vody v ľudskom organizme, to neviem. A tým by som celú moju ,, filozofickú “úvahu ukončil. Vráťme sa radšej do reality, nie mojich hypotéz.

S pozdravom

Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Keď je naša profesia koníčkom

————————————————————-

Ďakujem veľmi pekne za Váš čas a veľmi rozumný názor. Veľa úspechov vo Vašej činnosti a pekný zvyšok dňa. Taraba Jan

————————————————————–

Ja tiež ďakujem za Vaše priania pán Taraba.

S pozdravom J. Schwarz

 
Dobrý deň, potreboval by som vedieť, či je možné vykonať injektáž a následne nechať múr bez omietky. Všetko by sa omítlo podľa možností a priebehu rekonštrukcie treba až za niekoľko týždňov či mesiacov. Vopred vďaka za odpoveď D.Městka

Dobrý deň pán Mestka. Je to možné, ale vo Vašom prípade zamýšľanej pauzy by som skôr postupoval takto. Najprv odstrániť omietky, zhotoviť injektáž muriva a potom s časovým Vami zamýšľaným odstupom finalizovať murivo omietkami. Ten časový odstup pre vnútornú stranu muriva nie je v podstate obmedzený, vonkajšie bežné murivo ale nie je dobré nechať dlhodobo bez omietok, pretože omietka je ochrana muriva pred poveternostnými vplyvmi, ale aj tak to môže byť ako zamýšľate s pauzou niekoľkých mesiacov. V interiéri je pauza, nazveme ju technologická pauza, len na Vás, tj. doba od zhotovené injektáže muriva systémom AquaStop Cream do doby aplikácie nových omietok.
S pozdravom
Jiří Schwarz konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Keď je naša profesia koníčkom

Dobry den prosim o radu mame 50 rocny dom pivnice pod urovnou terenu 1.20m pred rokmi urobeny odkop drenazna rura nopova folia zasypane strkom pivnice nam vlhnu preto chceme urobit injektaz z vnutra treba injektovat nad podlahou (ta je sucha) alebo nad urovnou terenu dakujem Zuzana

Dobrý deň. Keď ste si istí, že vonkajšia zvislá izolácia (nopová fólia) plnia svoju funkciu, to je, že do podúrovňového muriva nepreniká zemná vlhkosť z bočného smeru, je samozrejme výhodnejšie zhotoviť dodatočnú izoláciu pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti v murive technologickým postupom pre systém AquaStop Cream u podlahy suterénnych miestností. Tým murivo bude vysychať už od podlahy suteréna a nie od prípadnej línie vrtov (injektáže) od úrovne terénu. Týmto Vám v postate odpovedám na Vašu otázku, či zhotoviť injektáž u podlahy suterénu alebo tesne nad úrovňou terénu. Len by som chcel poznamenať, že zvislá vonkajšia hydroizolácia za použitia nopovej fólie s výškou nopov 8 mm nie je kvalitná hydroizolácia. Samozrejme neviem akú nopovú fóliu ste použili, ale vo väčšine prípadov sa táto fólia používa pre zhotovenie zvislej izolácie podúrovňového muriva, ale pre tieto účely je to úplne nevhodná izolácia. Je relatívne krehká, spoje sú netesné s jednoduchým prekladaním. Takže je to všetko na Vašom rozhodnutí, či tejto zvislej izolácii budete ,, dôverovať “. Časté pochybenie tiež býva pri týchto výkopoch a následným vložením nopovej hydrizolácie, že výkop nie je dostatočne hlboký, to je až pod podlahu založenej stavby, správne až na základovú škáru. Ak nopová fólia nie je aspoň v hĺbke pod úrovňou podlahy suterénu, bolo by to zásadné pochybenie, ale predpokladám, že ste to odkontrolovali, než sa zhotovil spätný zásyp. Toto sú všetky aspekty pre rozhodnutie, kde zhotoviť injektáž. Očakávali ste asi jednoznačné stanovisko, ale iste chápete, že Vám jednoznačné stanovisko za týchto okolností poskytnúť nemôžem. ale myslím si, že teraz máte dostatok informácií pre správne rozhodnutie.
S priateľským pozdravom
Jiří Schwarz -konatel spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Dobrý deň, či môžem poprosiť o radu pre injektáž. Dom má kamenný základ a na ňom je stavané z plných tehál, šírka muriva 50 cm. Z vonkajšej strany som dom kompletne okopal, až pod základ. Dole drenážna rúrka, nopová fólia a štrk. Z vnútornej strany domu sú kompletne vykopané podlahy až pod kamenný základ. V prvej škáre nad kamenným základom je len papierová lepenka. V dome bude použité podlahové vykurovanie. Ak som dobre pochopil, tak vrty robiť 10 cm nad čistou podlahou, alebo niekde pri 1 vrstvy betónu, na ktorom potom bude ešte polystyrén, vykurovací rošt a zálievka finálnu vrstvu podlahy. Ďalšia otázka je, vrty robiť 10 cm od seba, potom naplniť, zazátkovať a nechať 14 dní. Potom ešte okopané murivo napenetrova sanačným roztokom a kompletne murivo a zátky zahodiť sanačnou omietkou Je takto postup prác správny, alebo ešte prosím o upresnenie. Mockrát ďakujem za radu a pomoc Sládek Pavel

Dobrý deň. Vami popísaný postup je v podstate správny, až na tú výšku 100 mm nad čistou podlahou. Nie je to síce tiež zle, ale tým je myslená maximálna výška. Je ale vždy lepšie línii vrtov zhotoviť čo najbližšie k povrchu finálnej vrstvy pochôdej podlahy a alebo pri rekonštrukcii podlahy môžete zhotoviť línii vrtov nad podkladovým betónom, kde predpokladám budete pred zhotovením ďalších vrstiev podlahy zhotovovať hydroizolačnú vaňu. Potom vodorovnú líniu vrtov môžete znížiť aj k podkladovému betónu (samozrejme už pod tento podkladový betón nie) a hydroizolačnú vaňu pretiahnete na zvislú konštrukciu cez zhotovenú injektáž. Samozrejme nepoznám výškové pomery a tak je potrebné dbať na to, aby sa využila priebežná špára tehlového muriva, nie zhotoviť injektáž do kamenného základu. Tiež pri znížení línie vrtov je potrebné skontrolovať, aby ste sa nedostal pod úroveň vonkajšieho terénu. Inak si myslím, že Váš postup je v súlade s technologickým postupom pre krémovú injektáž systému AquaStop Cream.
S pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Špecialisti na Sanácia a Izolácia
Mob: +420 603 589 130
———————————————-
Dobrý deň,

veľmi pekne ďakujem za odpoveď a v prípade realizácie je možné diery navŕtať sám a Váš technik by prišiel strojovo doplniť vrty roztokem.Samozřejmě, že roztok by bol zakúpený u Vás.Kolik treba cca roztoku na aplikáciu obvodového muriva hrúbky 45 cm- 34 metrov a priečok 20 cm- 15 metrov muriva. Aká je prosím cena aplikácie technikom a cena roztoku.

Cena za km je podľa cenníka 6  Kč / km, je to správne?

Ešte raz veľmi pekne ďakujemSládek Pavel

Striebro

—————————————————-
Dobrý deň. Nie je vôbec zač. Posielam Vám odkaz na elektronickú kalkulačku, kde si ľahko a veľmi rýchlo vypočítate spotrebu. Stačí zadať jednotlivé parametre. Keďže sa jedná o dve hrúbky muriva, tak na tieto dve muriva si spotrebu spočítate samostatne, ale vypočítané litre už samozrejme môžete sčítať dohromady. Inak akcia ,, Injektážník k čerpadlu zadarmo “stále platí, len je potrebné si túto službu treba telefonicky dohovoriť cca 10-14 dní dopredu. Tu je odkaz na elektronickú kalkulačku, stačí kliknúť: http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/spocitejte-si-sami-spotrebu-injektazniho-kremu/. Dopravné je správne a plnenie Vás vyjde 1.200 Kč + 15% DPH za jeden pracovný deň. Tento skúsený pracovník Vám nainjektuje 30 litrov za deň. Ak by to vychádzalo na viac litrov, môžem Vám tam poslať injektážníky dva s dvoma čerpadlami, ale je to 2 x 1.200 Kč, ale na druhú stranu, iba jedno dopravné. Tak uvidíte koľko litrov Vám vyjde spotreba po výpočte elektronickou kalkulačkou a podľa toho sa môžete rozhodnúť.

S pozdravom

Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Dobrý deň, chcel som sa opýtať, ako je to s výdržou chemickej injektáže v kamennom (zmiešanom) murive? Bohužiaľ som v technickom liste ani inde nenašiel, aká je skutočná trvanlivosť hydroizolačnej vrstvy. vďaka, s pozdravom Daniel Píša

Dobrý deň pán Píša. Životnosť hydroizolačnej clony pre zamedzenie kapilárne vzlínajúcej vlhkosti v murive je okolo 30 rokov. Všetko záleží ale na mnohých faktoroch, ktoré do istej miery dĺžku životnosti, respektíve jej funkčnosti ovplyvňujú. Ich viacero, ale tie najvýznamnejšie sú, do akej miery je vzniknutá clona neustále namáhaná vlhkosťou (samozrejme sa bavíme o vlhkosti vzlínajúcej od spodu do tejto bariéry), ďalej teplotné zaťaženie, samotný stavebný materiál, v ktorom bola injektáž zhotovená, a v neposlednom rade, ako bola táto clona kvalitne zhotovená, tj. kvalita aplikácie, atď. Ale vyššie uvedená životnosť platí pre silné namáhanie. V podstate by sa dalo povedať, že tieto kritériá platia v stavebníctve u drvivej väčšiny stavebnej chémie a stavebných materiálov. Ale je mi jasné, že ste potreboval informáciu o minimálnom limite jej životnosti. Ale podotýkam, že je to skôr jej spodná hranica.

S pozdravom

Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Dobrý deň. Chcel som sa opýtať či sa dá injektážou od izolovať na bytovom dome jedno poschodie od druhého na obvodovej steny, lebo sused o poschodie nižšie stále aj v zime ma otvorené okno a mne vlhne a plesnivie stena. A aký produkt by ste my odporučili. Ďakujem S pozdravom Martin Liday

Dobrý deň pán Liday. Ak ste už v druhom nadzemnom podlaží (na prvom poschodí), je veľmi nepravdepodobné, že sa jedná o vzlínajúcu vlhkosť, ktorá by mala takúto intenzitu výšky navzlínania. Samozrejme je možné oddeliť jednotlivé poschodia dodatočne zhotovenou izolačnou clonou pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti systémom AquaStop Cream, ale podľa Vášho popisu sa skôr jedná o príčinu vzniku plesní tým, že obvodové murivo tepelne nevyhovuje. To ochladzovanie, ako opisujete od suseda bývajúceho po Vami, to ešte umocňuje. Najprv je potrebné zistit a tým vylúčiť, či sa naozaj nejedná o kapilárne vzlínajúcu vlhkosť a to tak, že suseda jednoducho pod Vami návštívite a zistíte stav jeho obvodového muriva. V prípade, že sa potvrdí môj predpoklad, je potreba túto Vašu stenu zatepliť. Keď to nepôjde z vonku, čo u bytových domov s viacerými bytovými jednotkami je v prípade zateplenia iba nejakých častí na fasáde v podstate nemožné, možno plnohodnotne zatepliť Vaše obvodové murivo z vnútornej strany termoizolačnou omietkou. Na trhu je v súčasnej dobe už dostatok výrobcov týchto paropriepustných, ale napriek tomu tepelnoizolačných omietok. Na internete si zadajte vo vyhľadávačoch napr. Termoizolačná omietka vnútorná. To by Vám malo vyriešiť váš problém. Najlepšie riešenie by bolo sa dohodnúť so spoluvlastníkmi domu o zateplení fasády ako celku, prípadne v etapách jednotlivých strán domu, ale vždy je to o hlasovaniu o vynaložení investícií z fondu opráv, ale to je Vám určite známe.
S pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Keď je naša profesia koníčkom
Mob: +420 603 589 130
www.injektaz-muriva.svojpomocne.sk

Nákupný košík

Spočítajte si sami spotrebu injektážneho krému

kalkulacka

Nakupujte v našom E-shope

AquaStop Cream®

AquaStop

Krémová Injektáž muriva

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.

Úžitkový vzor

Úžitkový vzor

Stavebná výstava ForArch 2013

ForArch 2013