V prípade injektáže muriva svojpomocne ušetríte až 75% finančných prostriedkov pri porovnaní bežných cien účtovaných od injektážnej firiem z odboru sanácie vlhkého muriva. S našim kompletným servisom, tj s podrobným návodom, predajom všetkých potrebných materiálov a apllikačních zariadení, inštruktážnym videom, poradňou a telefonickú poradenskú službou to zvládne úplne každý!

Injektáž muriva svojpomocne injektážnym krémom AquaStop Cream® je určená nielen pre „domácich majstrov“, ale i pre profesionálne firmy v odbore sanácie muriva.

Pripravili sme pre vás kompletný servis na zhotovenie injektáže muriva svojpomocne (pozrite NÁVOD NA APLIKÁCIU) i predaj uceleného radu materiálov a aplikačných zariadení (pozrite E-SHOP). V prípade injektáže muriva svojpomocne ušetríte až 75 % finančných prostriedkov (pozrite si CENNÍK), pri porovnaní bežných cien, ktoré si účtujú za injektáže muriva profesionálne firmy! Krémová injektáž muriva svojpomocne, aj keď ju nevykonávajú profesionáli, je efektívnejšia a svojou účinnosťou predstihuje ostatné metódy injektáže muriva. Paradoxne nie sú potrebné profesionálne a drahé zariadenia a napriek tomu výsledky tejto metódy so spojením s vynikajúcimi vlastnosťami silanového krému AquaStop Cream® prevyšujú výsledky hociktorých profesionálnych firiem v oblasti sanácie vlhkého muriva. S naším kompletným servisom, t. j. s podrobným návodom na zhotovenie injektáže muriva svojpomocne, predajom všetkých potrebných materiálov a aplikačných zariadení, inštruktážnym videom, poradňou a telefonickou poradenskou službou, to zvládne každý!    Vďaka výnimočným, respektíve jedinečným vlastnostiam krémovej injektážnej hmoty AquaStop Cream® (pozrite popis výrobku) a jej jednoduchej a napriek tomu vysokoúčinnej aplikácii sa stala táto injektáž najúčinnejšou medzi beztlakovými, ale i tlakovými chemickými injektážami na zhotovenie hydroizolačnej clony v murive na zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti. Plnohodnotne a bez rizika statického narušenia stavby nahrádza podrezanie domu! Injektážny krém AquaStop Cream® s aplikačnou pištoľou a príslušenstvom si môžete kúpiť v našom E-shope alebo priamo v našej prevádzke. (pozrite Kontakt)  

Instrukážné video ako urobiť injektáž zdiva svojpomocne.

sanace zdiva
sanace zdiva
  Krémová injektáž má v oblasti chemických injektáží pre zhotovenie dodatočne vytvorenej hydroizolačnej clony v murive na zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti z podzákladov budov nenahraditeľné miesto. Krémová injektáž muriva je ideálna na murivo s priebežnou škárou, kde garantujeme 100 % výsledok, ale aj pri murive zmiešanom je percento úspešného zhotovenia hydroizolačnej clony takisto veľmi vysoké. Vďaka vynikajúcim a špecificky výnimočným vlastnostiam silanového krému AquaStop Cream® po porovnávaní výsledkov s inými druhmi chemických beztlakových, ale i tlakových injektáží, v podstate vo všetkých druhoch muriva je krémová injektáž absolútnou jednotkou, keďže výsledky tejto krémovej injektáže svojpomocne sú vždy vysoko spoľahlivé a pri murive s priebežnou škárou (väčšinou murivo tehlové) stopercentné. 100 % účinnosť je možné garantovať aj pri priemyselne vyrábaných materiáloch, ako je Ytong, rôznych druhoch plynosilikátových tvárnic, škvárobetónových tvárnic, ďalej pri už nevyrábanom nepálenom murive (bravčovica) a iných stavebných materiálov. Silanový krém AquaStop Cream® vďaka svojej ideálnej primárnej hustote nemá tendenciu pri plnení ručnou aplikačnou pištoľou a jej aplikačnými plnidlami nekontrolovateľne unikať netesnosťami škár v murive, ale po úplnom vyplnení obsahu vrtu sa postupne mení na veľmi jemný hydrofóbny gél, ktorý postupne, veľmi ľahko a rovnomerne preniká aj do tých najmenších pórov a kapilár stavebných materiálov. Jemný gél dokonca nepodlieha v určitej miere pri nasycovaní stavebného materiálu ani gravitácii, a tak sa na rozdiel od iných druhov injektážnych hmôt šíri v kruhovom, respektíve valcovom nasycovaní okolia vrtov. Toto je jedinečná vlastnosť šírenia hydroizolačnej clony v murive, ktorá neprebieha v žiadnej inej injektážnej hmote a ani metóde. Na základe nasiakavosti injektovaného materiálu a percentu zavlhnutia je len otázka času, kedy sa jednotlivé valcovito sa šíriace clony prepoja. Pri tehlovom murive je to otázka niekoľkých hodín až dní. Pri zmiešanom murive až niekoľkých týždňov. Ale princíp relatívne pomalého, ale istého a rovnomerného nasycovania okolia vrtov je práve zárukou pre vznik celistvej hydroizolačnej clony v murive medzi jednotlivými vrtmi. Jednotlivé osové vzdialenosti vrtov vo vodorovnom, ale niekedy i zvislom vyhotovení (tzv. zvislice, napr. na oddelenie dvoch kolmo previazaných, nadväzujúcich múrov), sa zhotovujú 100 mm od seba. Vzdialenosť ,,dobehu“ jednotlivých hydroizolačných clôn každého vyplneného vrtu je až 150 mm a tým je zaručená kompaktná, celistvá hydroizolačná clona v celej šírke a hĺbke injektovaného muriva na rozdiel od iných metód injektáže muriva. Ďalšou nespornou výhodou je, že silanový krém AquaStop Cream® nemá obmedzenie pre vhodnosť aplikácie v závislosti od percenta zavlhnutia postihnutého muriva na rozdiel od iných silanových konkurenčných krémov, ktoré neobsahujú 80 % aktívnej látky silan/siloxanu. Vždy je veľmi dôležité sa pri výbere značky injektážneho silanového krému pozrieť do Technického listu vystaveného výrobcom a porovnať obsah aktívnej látky, t. j. percento silan/siloxanu v obsahu ponúkaného výrobku, keďže niektorí výrobcovia ponúkajú krémy na silanovej báze s percentom aktívnej látky iba 15 %, 40 %, 60 % silan/siloxanu v obsahu. Tým sa môže len o niečo nižšia cena zdať výhodnejšia (samozrejme, pri porovnávaní rovnakého objemu) než cena nášho výrobku, ale je potrebné porovnávať porovnateľné. Keď vezmete do úvahy zníženie účinnosti, ktorá je tým pádom pri 15 % obsahu aktívnej látky pri konkurenčnom výrobku viac než 5-krát nižšia, je cena, ktorá je len o trochu nižšia oproti nami ponúkanému krému AquaStop Cream® s 80 % aktívnou látkou silan/siloxanu v obsahu vlastne mnohonásobne vyššia! Ďalej tieto krémy s nižším percentom aktívnej látky majú limitné použitie, a to v závislosti od percenta zavlhnutia muriva. Pri silne zavlhnutom murive nemusí tento krém vôbec vytvoriť stabilnú hydroizolačnú clonu práve z dôvodu nízkeho obsahu aktívnej látky. V neposlednom rade sa ,,doháňa“ nízka účinnosť týchto nízkokoncentrovaných krémov väčším množstvom spotreby, a tým je nakoniec pôvodne o niečo nižšia cena vo výsledku niekoľkonásobne vyššia. Toto sú poctivé prepočtové údaje a argumenty, ktoré nemôže nikto spochybniť! Krémová injektáž je vhodná okrem tehlového muriva aj do muriva zmiešaného, a dokonca do muriva s určitým percentom nenasiakavého kamenného materiálu. Vhodnosť použitia krémovej injektáže pri nasiakavých i menej nasiakavých materiáloch je pochopiteľná vzhľadom na výnimočnú penetračnú vlastnosť a vysokú koncentráciu aktívnej látky, i keď pri nenasiakavom druhu kamenného muriva sa môže zdať, že injektáž nemôže účinkovať. Ale pravý opak je pravdou. Pri murive zmiešanom, kde neprevláda nenasiakavý murovací materiál, ako je žula, rula, kremeň atď., avšak v murive sa napriek tomu nachádza, a za predpokladu, že je kamenný stavebný materiál v maltovom lôžku, je šírenie hydrofobizácie veľmi spoľahlivé. Tento nenasiakavý kamenný stavebný materiál, na rozdiel od nasiakavého spojovacieho materiálu (malty) sa síce nenasýti jemným kremičitým gélom, ale nasiakavý okolitý materiál postupne áno. Takže tam, kam neprenikne krémový jemný gél, neprenikne z dôvodu fyzikálnych zákonov ani vzlínajúca kapilárna vlhkosť. Ďalšie príklady vhodného menej nasiakavého muriva na aplikáciu krémovej injektáže, okrem už zmieňovaného tehlového muriva, je murivo z opuky, vápenca, pieskovca, a iných prírodných materiálov a priemyselne vyrábaných materiálov, ako je plynosilikát, Ytong, škvarobetón, pórobetón atď. V neposlednom rade sa táto krémová injektáž dá použiť na plnohodnotné zhotovenie vodorovnej hydroizolácie v murive pri všetkých druhoch dutých tehál, napr. Porotherme. Ani pri tomto druhu muriva nemá krémová injektáž plnohodnotného zástupcu. Ďalej je nenahraditeľná pre zhotovenie hydroizolačnej clony v tenkých priečkach (napr. 100 – 150 mm), pretože tieto hrúbky muriva sa nedajú plnohodnotne injektovať iným druhom injektáže pre nemožnosť dostatočného naplnenia muriva injektážnymi hmotami podľa noriem na prierez muriva. Krémová injektáž je v tomto prípade takisto absolútne jedinečne účinná, pretože vyvŕtané otvory v týchto tenkých priečkach sa dostatočne vyplnia silanovým krémom a tým je zaručená spotreba krému podľa normy a následná istota účinnosti. Po vykonanom vyplnení vrtov, t. j. po vykonanej injektáži, si krém postupným kruhovým, respektíve valcovým nasycovaním stavebného materiálu v okolí vrtov vo všetkých hrúbkach muriva vytvára hydrofóbnu clonu, ktorá sa v relatívne krátkom časovom úseku prepojí medzi jednotlivými vrtmi. Ak sa táto krémová injektáž krémom AquaStop Cream® urobí bezchybne, a to v akejkoľvek hrúbke muriva, niet pochýb o výsledku, keďže hydroizoláciu okolia vyplnených vrtov už nič nezastaví, pretože prebieha na základe fyzikálnych zákonov (obr. č. 1). V murive postupne vzniká pri reakcii s podkladom hydroizolačná polymérna silikónová živica, ktorá nie je ďalej rozpustná a dispergovateľná vo vode. Vzniknutá polymérna živica vytvorí trvalú horizontálnu clonu, ktorá bráni ďalšiemu prenikaniu vlhkosti. Transport vody v kapilárnom systéme muriva je prerušený, čím dochádza k vysychaniu muriva v clone a, samozrejme, nad hydroizolačnou clonou vytvorenou injektážou. Materiál muriva si zachová pôvodné fyzikálno-mechanické parametre. Pre aplikáciou krémovej injektáže sa doposiaľ používa plniaca pištoľ (pozrite obr. č. 2) s aplikačným trubičkovým násadcom (pozrite obr. č. 3) pre plnenie od zadnej časti dna k ústiu vrtu. Táto aplikácia má však svoje úskalia, a tak sme ako prví vyvinuli dvojfázovú výplň vrtov. Odporúčame robiť injektáž takisto aplikačnou pištoľou, avšak s dvomi trubičkovými násadcami – plnidlami na jednofázové alebo dvojfázové plnenie vrtov v murive. K tomuto postupu novej aplikácie nás viedol tento dôvod: Nech je pracovník vykonávajúci túto injektáž akokoľvek šikovný, nemá plne pod kontrolou dané množstvo krému vtláčaného do vyvŕtaných otvorov. Pri tenších múroch (do 300 mm hrúbky) sa otvory dajú ako-tak kontrolovateľne vyplňovať, no pri hrubších múroch (od 450 mm hrúbky) je to už prakticky nemožné. Tým, že norma udáva vo výpočtovej tabuľke pre daný typ muriva spotrebu krému pri dodržaní daných priemerov vrtov (14 mm), osových vzdialeností vrtov (100 mm) a hĺbky vrtov (vždy skrátené maximálne o 40 mm, než je hrúbka muriva) sa zdá, že je všetko v najlepšom poriadku. No v praktickej aplikácii je to trochu inak. Zásadným problémom je to, že pri plnom zastrčení trubičky do vyvŕtaného otvoru v murive jej objemom zmenšíte obsah vyvŕtaného otvoru na minimum. Iba zadná časť vrtu, kam trubička nedosiahne alebo sa nezasunie, najmä pri hrubších múroch, je obsahovo nezmenšená. Postup aplikácie tohto silanového krému spočíva v tom, že sa trubička má zasunúť do zadnej časti vyvŕtaného otvoru a potom postupným stláčaním ručnej pumpy vyplňovať obsah vrtu. Tým, že je aplikačná trubička zasunutá, dochádza pri ručnom pumpovaní k vyplňovaniu otvoru krémom až za aplikačnou trubičkou. Až potiaľ je všetko v poriadku. V momente, keď dôjde k vyplneniu obsahu otvoru od zadnej časti dna vrtu k aplikačnej trubičke, okamžite dochádza vplyvom spätného tlaku k obtekaniu silanového krému prenikajúceho medzi trubičkou a vyvŕtaným otvorom. V tomto momente nastáva vo väčšine prípadov pochybenie ľudského odhadu rýchlosti pre postupné spätné vyťahovanie plniacej trubičky ťahom ruky a zároveň dostatočného vyplňovania otvoru stláčaním ručnej pumpičky. Tieto dva úkony musia prebiehať v priamej úmere. Túto fázu by sme nazvali značne problémovou pre plnohodnotnú výplň, keďže spotreba je v zásade spočítaná na 100 % výplň obsahu 14 mm vyvŕtaného otvoru. Práve v tejto chvíli sa veľmi často stáva, že nedochádza k plnohodnotnému vyplňovaniu obsahu vyvŕtaného otvoru pri vyťahovaní trubičkového násadca. To má za následok nedostatočné vyplnenie vrtu a teda sa zákonite znižuje účinok (namiesto 100 % výplne obsahu vrtov vznikajú tzv. „húsenicové“ výplne). Preto ako prvú odporúčame aplikáciu – injektáž silanového krému robiť v jednofázovom alebo dvojfázovom plnení. Nami vyvinutá aplikácia je priemyselne ochránená Úžitkovým vzorom registrovaným na Úrade priemyselného vlastníctva v ČR. Prvá zmena v aplikácii krémovej injektáže je zatesnenie vpusti aplikačnej trubičky s obvodom vyvŕtaného otvoru, a to pružnou gumovou kónickou koncovkou. Postupným tlakom aplikačnej pištole a kratšieho násadca s gumovou kónickou koncovkou (pozrite obr. č. 4), zasunutou do ústia otvoru vrtu, dôjde ku kvalitnému zatesneniu medzi koncovkou a murivom, čo zamedzí spätnému výronu silanového krému pri injektáži. Pri vyplňovaní otvorov vrtov v murive tlakom aplikačnej pištole dochádza k postupnému vyplňovaniu vrtov na rozdiel od doposiaľ používaného spôsobu plnenia iba aplikačnou trubičkou, a to naopak od prednej časti vrtu do zadnej časti vrtu (dna vrtu) vyvŕtaného otvoru. Tento postup sa týka jednofázového vyplňovania silanovým krémom. Jednofázové plnenie odporúčame do maximálnej hrúbky muriva 300 mm. Princíp dvojfázového vyplňovania je opísaný nižšie. Vyplňovaný otvor by mal byť vo vodorovnom vyhotovení najlepšie v priebežnej škáre alebo v miernom sklone pri zmiešanom murive, max. však v 15° uhle k zvislej rovine injektovaného muriva. Posledným krokom k dokončeniu úspešnej krémovej „beztlakovej“ injektáže je po vytiahnutí kónickej koncovky zamedziť možnému výronu krému z otvoru vrtu. K tomuto výronu dochádza iba pri vodorovne urobenej injektáži do priebežnej škáry. Na zatesnenie vrtov po vykonanej injektáži vyrábame a dodávame polystyrénové zátky, ktoré majú ideálne rozmerové a mechanické parametre. Zistili sme, že nami urobená krémová injektáž svojpomocne silanovým krémom AquaStop Cream® je ideálna na všetky hrúbky muriva, no pri hr. muriva nad 300 mm, najčastejšie 450 mm až 600 mm, pri historických objektoch 800 až 1 000 mm je efektívnejšia metóda injektáže v dvojfázovom plnení. Pracovník, ktorý robí injektáž aplikačnou pištoľou, najprv použije v prvej fáze plnenia trubičkový násadec a maximálne vyplní vyvŕtané otvory. Tento trubičkový násadec je bez kónickej koncovky (pozrite obr. č. 3), ktorú dodávajú aj niektorí výrobcovia silanového krému. Avšak na rozdiel od ostatných výrobcov dodávame a odporúčame urobiť výplň ešte krátkym trubičkovým násadcom s kónickou gumovou koncovkou (pozrite obr. č. 4), pre druhú fázu výplne. Tým sa zamedzí výskytu už zmieňovaných a nami pomenovaných neplnohodnotných výplní vrtov, tzv. húsenicových výplní, keďže touto druhou fázou plnenia– (injektážou muriva) dôjde k 100 % vyplneniu otvorov od ich dna až po ústie vrtov aj pri týchto značne hrubých múroch. Ďalšou výhodou tohto postupu dvojfázovo urobenej beztlakovej injektáže AquaStop Cream® v týchto hrubších múroch je zníženie rizika, keď sa vnútri muriva nachádza kaverna, kapsa či značná netesnosť škáry a tým môže dôjsť k nekontrolovateľnému úniku väčšiny injektovanej hmoty. Tento problém nie je taký častý pri tehlovom murive, ale pri zmiešanom murive sa toto riziko zvyšuje. Nedostatočné vyplnenie vrtov z vyššie uvedených dôvodov je potenciálne pre všetky druhy tlakovej a beztlakovej chemické injektáže muriva. Avšak tým, že sa dvojfázovým injektovaním rozloží výplň vyvŕtaných otvorov na dve časti, t. j. zadná a predná injektážna výplň, výrazne sa znižuje riziko zásadného úniku do prípadných defektov v murive. Samozrejme, tento dvojfázový postup krémovej injektáže sa dá použiť aj pre murivá slabšie. Dovoľujeme si tvrdiť, že krémová injektáž muriva svojpomocne, i keď ju vždy nerobia profesionáli, je efektívnejšia a svojou účinnosťou prekoná ostatné metódy injektáže muriva. Paradoxne nie sú potrebné profesionálne a drahé zariadenia na aplikáciu, a napriek tomu garantujeme vytvorenie 100 % účinnej hydroizolačnej clony v murive na zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti. Svojou univerzálnosťou a výnimočnou účinnosťou plnohodnotne a bez rizika statického narušenia stavby nahradzuje napr. mechanické podrezanie muriva domov! Keď je naša profesia koníčkom.

Tu nájdete 20 najnovších otázok z našej poradne. Kompletný zoznam otázok a odpovede na ne nájdete v našej poradni, pozri poradňa.

 
Dobrý deň. Potrebujem urobiť kremovú injektáž steny na ktorej je z vonka izolácia 8cm polystyrén plus samozrejme natiahnutá farba. Otázka znie aké bude mať za následky ak z vonka ponecháme stenu ako je iba znútra ju očistíme do tehly? Lebo píšete že obidve strany steny treba očistiť do tehly.Ďakujem

Dobrý deň. Po vykonanej krémovej injektáži systémom AquaStop Cream postačí, že jedna strana steny nebude uzavretá, to je vo Vašom prípade vnútorná. Vonkajší fasádu si neničte, ak nie je predmetom opráv.
S priateľským pozdravom
Jiří Schwarz -konaťel Spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.


Ďakujem za rýchlu odpoveď.

S pozdravom. Skoupý

 

Dobrý deň, je možné napojiť vodorovnú hydroizoláciu muriva vykonanú systémom AquaStop Cream® na hydroizolačnú vaňu podlahy zhotovenou tekutou lepenkou alebo AquaStop Bitumen 2K® podobným spôsobom ako uvádzate napojenie na hydroizolačnú vaňu podlahy zhotovenú z asfaltových pásov natavených nad úroveň vodorovnej izolácie na zvislú stenu, predpokladám že nebude dochádzať k nahriatiu AquaStop Cream® aplikovaného v stene a tim možnosť jeho znehodnotenia a tiež dôjde k dokonalejšiemu priľnutiu tekutej lepenky ku stěně.Do akej výšky odporúčate pretiahnuť vaňu nad vodorovnú hydroizoláciu. Ďakujem J Marek

Dobrý deň pán Marek. Je to presne tak, ako ste to v podstate uviedol. Napojenie hydroizolačné vane a vodorovnej izolácie v murive sa vykonáva rovnako ako u modifikovaných pásov. U bezšvíkových hydroizolácií podláh na báze bitúmenu je bezpochyby výhodou lepšie spojenie k podkladom, vrátane zavlhnutých, netepelné spracovanie a najmä ľahké nanášanie na zvislé konštrukcie do výšky zhotovenej injektáže. Injektážnym krémom AquaStop Cream nevzniká clona pre zamedzenie vlhkosti iba v murive, ale aj na povrchu muriva. Tým sa tieto dve hydroizolácie spoľahlivo spojí a samozrejme sa dopĺňajú. Presah nad vodorovnú hydroizoláciu muriva pre zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti zhotovenú systémom AquaStop Cream odporúčam 50 až 100 mm.
S pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Keď je naša profesia koníčkom.

Dobrý deň, riešim problém ako odstrániť vlhkosť steny, ktorá je 1,5m pod úrovňou terénu. Vlhkosť múru končí vo výške teréne. Prečítal som si túto poradňu a viem, že plošnú injektáž múru neodporúčate, ale ani ostatné technológie nie sú jednoducho realizovateľné. Obvodová stena je tvorená 50cm tvrdým nenasiakavým kameňom a vo vnútri objektu jedným radom tehál. Celková hrúbka steny je teda 65cm. Odkopaní z vonkajšej strany a vytvorenie zvislej hydroizolácie až k základom je síce možné, ale za cenu zbúraní vonkajšieho mohutného kamenného schodiska a výstavbu nového. Rovnako by sa ale musela urobiť vodorovná injektáž tesne nad podlahou, ktorá by ale v nenasiakavom kameni nebola úplne funkčná, pretože by neutesnili škáry medzi kameňmi. (Náklady cez 100tis) Tlaková gélová injektáž je tiež možná, ale vŕtať do kamennej stene viac ako sto dier je nadľudský výkon. Firma mi robila 2 prestupy profi náradím pol dňa a zničila 2 vrtáky. (Náklady cca 90tis). Napadlo ma teda či by nešlo urobiť plošnú injektáž do šachovnice, ale len do hĺbky múru z tehál (cca15cm), čím by sa izolácia vytvorila v malte medzi kameňom a tehlou. Tehlová stena by sa vysušila a kameň by zostať vlhký. Potom by sa múr napenetrovali AquaSalt Stopom a urobila sanačná omietka. Asi by to nebolo na 100%, ale nejedná sa o obytnú miestnosť, ale o pivnica, ktorý pre vysokú vlhkosť teraz nemôžem využívať. Ďakujem za Vaše vyjadrenie, S pozdravom Jiří Vejškrab

Dobrý deň pán Vejškrab. Všetko čo popisujete je jasné. Zásadne by som s Vaším postupom nemal problém. Ak by ste zvolil plošnú krémovú injektáž do tehlové prímurovky, je ale nutné dodržať osové rozstupy vrtov vo vodorovnom ale i zvislom šachovnicovom zhotovenie po 100 mm – 120 mm. Tým by malo dôjsť k prepojenie šíriacich sa clôn od jednotlivých vrtov v tomto tehlovom murive v celej jeho hrúbke a šírke a v prípade, že murár, keď vymurovali túto prímurovku k nosnému kamennému murive a vyplňoval maltou aj nerovnosti medzi tehlovou prímurovkou a kamennou stenou, a za predpokladu, že vrty by boli zhotovené dostatočne hlboko, to je do týchto prechodových miest, injektážny krém systému AquaStop Cream sa bude spoľahlivo šíriť nielen v tehlovom murive ale aj v malte medzi múrmi. V prípade, že by sa vrty vykonali po 250 mm a viac, ako sa plošná injektáž do muriva zhotovuje (môj negatívny názor na túto technológiu plošné injektáže poznáte), by som na spoľahlivosť prepojenie clonování moc neveril. V súčasnej dobe neexistuje žiadna injektážne hmota, ktorá by dosahovala dispergácia, tj. Šírenie a tým k celistvému spojenie medzi týmito značnými osovými vzdialenosťami.
To, že ale nosné murivo vŕtať nebudete, ale iba prímurovku, je možné osovej vzdialenosti priblížiť. V kombinácii s ďalšími sanačnými postupmi, ktoré opisujete, by výsledok mohol byť spoľahlivý. Skúste vylepšiť ešte vetranie týchto pivničných priestorov, pokiaľ to je možné. Ak by ste takto postupoval, ponúkol by som Vám na výplň muriva nášho pracovníka. Akcia injektážník k čerpadlu zadarmo. Síce akcie už bude končiť 31.8.16, ale v prípade objednania do 31.8. Vám túto službu zhotovíme aj po termíne. Ponúkam Vám toto z dôvodu, že výplň bude v značnom rozsahu. ale samozrejme to aj zvládnete sám. Je to o čase a tiež, je to tak trochu neštandardný postup.

S pozdravom

Jiří Schwarz – konateľ spol. TRUMF sanace s.r.o.

————————————————————————

Dobrý deň, ďakujem Vám za odpoveď aj ponuku, ktorú by som rád využil. Toto riešenie budem musieť ešte prerokovať so statikom, pretože neviem ako to s tou obvodovou stenou je, či je tehlová časť naozaj iba prímurovkou alebo súčasťou nosného systému domu, čo by už mohol byť pri tak veľkom počte dier problém. až budem poznať názor statika, tak by som Vás kontaktoval a dohodli by sme sa na postupe realizácie. Ešte Vás prosím o oznámení, či aj vykonávate kompletné injektáže na kľúč alebo len dodávate materiál a požičiavate čerpadlá s injektážníkem. Neviem či by som zvládol také množstvo dier svojpomocne vyvŕtať.

 S pozdravom

Jiří Vejškrab

————————————————————————-
Dobrý deň,

úplne so všetkým súhlasím.

dobry den, prosím vás o radu s mužom plánujeme vašou injektáž na náš kúpený dom, ale dom má dve poschodia spodné poschodie je vlhké fotky môžem zaslať na email a neviem ako by sa mala injektáž robiť ako dole tak aj hore, prosím o email kam môžem zaslať fota domčeka tak z vonku tak zvnútra murivo je tehla ďakujem moc anna.

Dobrý deň. Tým, že murivo Vášho domu z vymurované z tehál, bude výsledok úplne spoľahlivý. Len je potrebné dodržať technologický postup pre systém AquaStop Cream, ale dodržanie postupu nie je ťažké. Takže mi napríklad na tento email pošlite pár fotiek a Vaše tel. Číslo a po zhliadnutí Vám zavolám a všetko operatívnejšie preberieme.

S pozdravom

Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanácie s.r.o.
Mob: +420 603589130
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz

Dobrý deň, rekonštruujem starý dom zo zmiešaného muriva. Hydroizolácie nie sú. Mal som zámer nechať murivo napustiť, už som bol dohodnutý na aplikácii prípravku AQUAFINom F od jednej firmy z Plzne. Zle som však pochopil technika pri predchádzajúcej telefonickej dohode, podľa jeho oznámení nemožno injektovať obnažené kamenné murivo, musí sa napred “prehodiť”, čo ja pochopil ako “omietnuť”. Zaskočilo ma teda, keď sa pri ďalšej návšteve začudoval, že už máme hotové omietky, navyše my sme omietal ílovými omietkami, čo by vraj prinieslo ďalšie problémy – ťažko predvídateľné šírenie clony hlinou, že nemajú skúsenosti … skrátka mi injektáž neodporučil. Tejto rady poslúchnu v kamennej časti domu, ale tehlovou prístavbu, kde už dožil asfaltový pás (bol z konca šesťdesiatych rokov), by som rád doizoloval. V kamennej časti domu mám pod podlahou odvetrávací kanál z Iglu tvaroviek. Dom predtým nikde nevlhl, hoci bol uzavretý betónovými podlahami. Máte Vy nejaké skúsenosti s hlinenými omietkami? Alebo by bolo lepšie pás omietky pri podlahe pred injektážou zložiť a doomítnout neskôr? Ďakujem za každú radu či názor, Ziegler

Dobrý deň pán Ziegler. Vôbec nerozumiem tomu obratu názoru technika o 180st. v momente podania informácie o Vami zhotovených ílových omietok. Ílové omietky sú bezpochyby zaujímavé svojou ekologickosťou, vzhľadom a najmä svojimi vlastnosťami, ale že by mali mať vplyv na zhotovenú injektáž, respektíve na jej dodatočnú izoláciu v murive pre zamedzenie začínajúcej vlhkosti, tak tomu nerozumiem. Injektážna clona nech je to tekutá injektáž alebo napr. krémová injektáž (tu si môžete prípadne prečítať môj názor na tieto technológie, stačí kliknúť na odkaz viď: http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/proc-tuto-injektaz/ ) sa zhotovujú vždy do muriva a nie do omietok. To, že by sa omietka veľmi pravdepodobne tiež zhydrofobizovala do určitej miery uvedeným prípravkom je veľmi pravdepodobné, u krémovej injektáže systému AquaStop Cream je to v podstate isté, to ale nie je tak podstatné, ale kde má hlavne vzniknúť clona proti vlhkosti je vždy v murive. Omietkami sa vlhkosť v podstate nešíri, je to práve murivom a iba sekundárnym dopadom vlhkého muriva sa omietky zvlhčujú u príčiny kapilárne vzlínajúcej vlhkosti. A to je asi všetko, ako to môžem okomentovať. Len u tehlového muriva by som v prípade krémovej injektáže odporučil zhotoviť vrty a následnú injektáž do ložnej priebežnej špáry čo najbližšie k podlahe, ale bez akéhokoľvek náklonu, aby sa vrty nevyklonily z priebežnej škáry. To, že už máte zhotovené omietky neznamená, že sa prevedenie do priebežnej škáry nedá zhotoviť. Stačí na jednom, lepšie na dvoch koncoch jednej dĺžky muriva zhotoviť zvislú drážku a tým budú vodorovné škáry viditeľné. Zvolíte si tú najvhodnejšiu škáru a tú prepojíte s rovnakou škárou na druhom konci stene povrázkom, lepšie stavebné tzv. Brkačkou a potom aj cez neodsekané omietky sa vždy dostanete vrtom do vodorovnej škáry. Záverom teda odporúčam nové omietky v mieste injektáže neodstraňovať a postupovať podľa návodu. Ale za predpokladu, že injektáž zhotovíte podľa technologického postupu pre systém AquaStop Cream.
S pozdravom
Jiří Schwarz

Dobry den, ja by som sa chcel spýtať akym sposobom u dlhšieho vrták docieliť polohovaniu vrtu, ich čo nejlepsi súbežnosti. M. Zelinsky

Dobrý deň. Áno rozumiem Vašom dotazu. Súbežnosti vrtov možno docieliť 90 stupňovým zámočníckym pravítkom. Touto jednoduchou pomôckou docielite naprostej súbežnosti medzi jednotlivými vrtmi, ale aj kolmosť na zvislú rovinu muriva. V prípade väčšieho rozsahu práce a istoty precízneho vyvŕtanie odporúčam na hranu zámočníckeho pravítka navariť rúrku napr. S vnútorným priemerom cca. 16 mm. Prestrčenie vrták bude navádzaný na kolmosť a súbežnosť jednotlivých vrtov. Po vyvŕtaní cca. 150 mm už sa vrt nevykloní a navádzajúce pravítko môžete vytiahnuť. V praxi sa ale vŕta bez týchto pomôcok, pretože sa dá pri trošku zručnosti a dobrému pohľadu docieliť kolmosti a aj súbežnosti s minimálnymi odchýlkami, ale je to samozrejme individuálne. S vyššie popísanú pomôckou je vyvŕtanie samozrejme bez zmieňovaných odchýlok. Ďalší faktor pre prípadné použitie alebo nepoužitie tohto ,, navádzacích ,, je hrúbka muriva. U muriva hr. napr. 150 mm to asi nie je tak dôležité. Aj bez navádzacích sa v podstate nedá zásadne pochybiť, ale pri murive hrúbky napr. 800 mm je to už na zváženie. Tiež pri murive s priebežnou škárou nie je potreba strážiť kolmosť na zvislú rovinu muriva, ale to je myslím jasné. Ako som sa už zmienil, všetko záleží od zručnosti, oku a najmä na remeselné zručnosti. V prípade systému AquaStop Cream sa odporúčajú osovej vzdialenosti jednotlivých vrtov 100 mm a to je práve z dôvodu možných odchýlok pri vŕtaní a tiež plnenie atď. Konkurencia odporúča osovej vzdialenosti 120 mm, čo je normová maximálna vzdialenosť a v prípade spôsobených odchýlok, ktoré sa nikdy nedajú vylúčiť, už to môže mať určitý vplyv na účinnosť. Potom to niekedy môže vyzerať, že konkurenčné krémy sú účinnejšie a tým si môžu dovoliť odporúčať väčšiu osovú vzdialenosť vrtov a dokonca aj o niečo menšie priemery vrtov, ale to je práve dôkaz toho, že sa vôbec nezamýšľa títo výrobcovia, že krémovú injektáž už v drvivom objeme zhotovujú koncoví zákazníci. Je ale pravda, že títo zákazníci odvedú hocikedy lepšiu prácu ako niektorí profesionáli.
S pozdravom
Jiří Schwarz
Konateľ spol. Trumf sanace s.r.o.

Dobrý deň, môj sused sa už druhýkrát na mňa obrátil s problémom, že sa mu opäť (v horizonte cca 3 rokov) v priestore obývacej izby na stene za televíziou (výška 100-130cm, vo vzdialenosti od okna 140-210cm objavila vlhkosť-väčší zhluk vlhkých map.Projevil podozrenie, či príčinou nemôže byť prípadne prasknutá vodovodná rúrka na mojej nehnuteľnosti (sousedíme spolu v radovej zástavbe) a jeho múr je 450-500cm (neviem z akého stavebného materiálu), moje 150cm (plná tehla). Ja mám v tejto časti skutočne vzhľadom k tomu, že je tam kuchyňa v stene pod omietkou rozvody vody, ale na mojej strane žiadne prejavy vlhkosti nie sú viditelné.Vzhledem k tomu, že sa jedná o staršie domy, nebude vykonaná na týchto stenách vykonať izolácia proti vlhkosti, miestnosti sú podsklepené.Nemůže sa jednať o “rosný bod”, prípadne stúpanie vlhkosti? na defekt v rozvode vodu sa mi to nezdá. na poklep je omietka v týchto miestach “odfúkol” Chcel by som poznať váš názor na prípadnú príčinu a prikladám foto v prílohe. ďakujem za odpoveď Miloš Parkan

Dobrý deň pán Parkan. Podľa Vášho popisu stavu predpokladám, že múry obvodové a vnútorné Vašich nehnuteľností vlhkosť nevykazujú. Súdim podľa toho, že sa o tomto probléme nezmieňujete, ale jeden v podstate spoločná múr, na ktorom sú z Vašej strany rozvody vody a pravdepodobne aj odpad pre Vašu kuchynskú linku, a podľa fotografie na ktoré sú vidieť lokálne a ostro ohraničené vlhké mapy, mi všetko nasvedčuje naozaj o príčine havarijného stavu. Moja domnienka vychádza zo skutočnosti, že najmä pri radových domoch, ak trpí murivo vzlínajúcou vlhkosťou, je táto vlhkosť väčšinou intenzívnejšia u obvodových múrov, prípadne vnútorných stien, ale najmenej práve u spoločných múrov. Ak sa tento problém u tohto vnútorného spoločného muriva vyskytuje a u ostatného muriva problém so zavlháním nie je, je to buď z dôvodu havarijného stavu vody, odpadov a pod, alebo že jeden zo susedov má podlahu podstatne nižšie než sused nad ním, býva to v prípadoch výstavby kaskádovitých radoviek. Samozrejme väčšinou má tú výhodu pri spoločnom murive ten majiteľ nehnuteľnosti, ktorý je vyššie. O rosný bod sa rozhodne nejedná, ale príčinu zvlhnutia muriva z dôvodu dožilosti vodorovnej izolácie a tým pôsobenia vzlínajúcej vlhkosťou vylúčiť nemôžem. Ale na všetky uvedené skutočnosti a najmä zaslané fotografie by som sa prikláňal k havarijnému stavu vody či odpadu. Ale je to len moja domnienka vychádzajúca z zaslaných informácií, pričom ale tiež som mnohokrát tento problém sledoval alebo sa na jeho odstráneniu podieľal. Ešte by ma zaujímala dôležitá informácia, ktorá by mohla byť indíciou pre moje podporenie názoru či jeho vyvrátenie. Tým, že v popise dispozície miestností popisujete, že miestnosti sú podpivničené, potreboval by som od Vás informáciu a to túto: V akom stave sú Vaše spoločné steny pod úrovňou podlahy prvého nadzemného podlažia?
S pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spol. TRUMF sanace s.r.o.
Keď je naša profesia koníčkom

Dobrý deň, rád by som vedel, aký spôsobom (aké materiály môžu byť aplikované) a v akej časovej osi môžem dokončiť vonkajšie fasádu domu po injektáži samotnej. Jedná sa o murivo zmiešané tehla-kameň u 120letou starého domu, zatepľovať nehodlám. Ďakujem.

Dobrý deň. Presne nerozumiem vete,, aké materiály môžu byť aplikované,, ale ak myslíte na cementovú hmotu AquaStop Cream, tak tu mi dodávame na silanovej báze s max. možnou koncentráciou (80%) aktívnej látky silán / siloxanu vo svojom obsahu. V súčasnej dobe je to najúčinnejšia injektážna metóda pre zamedzenie kapilárne vzlínajúcej vlhkosti a to vo všetkých druhoch murovacích materiálov. Dostatok informácií nájdete na našom webe www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz a alebo www.kremova-injektaz-zdiva.cz. Inak k tej druhej otázke. Ak budete zhotovovať nové omietky, technologická pauza od zhotovenej injektáže po začatí omietania, najlepšie sanačných omietok či termoizolačných omietok, ktoré sú paropriepustné a hydrofóne, je cca 14 dní.
S pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš špecialista na sanačné technológie


Dobrý deň,
ďakujem za odpoveď, v podstate ste mi odpovedal odpoveďou na druhú otázku aj na otázku prvú. Čo sa týka injektáže samotnej, v tom mám jasno, preto píšem Vám. Ešte jeden dotaz a to či majú byť zátky po dvojfázovej injektáži ponechané, dajme tomu po dobu zmienených14dní, či musia zostať aplikované nastálo? Ešte raz vďaka.
S pozdravom
filip pivný


Dobrý deň.
Zátky sú vyrobené z vysoko kvalitného extrudovaného polystyrénu a tak po dispergácii krému sa zátky môžu prípadne o trochu viac do prázdneho vrtu zasunúť a ponechať ich v murive. V budúcnosti rozhodne k žiadnej akejsi nežiaduce jreakcii, procesu či ako to nazvať v murive, u tohto polystyrénu nehrozí. U obvodového muriva, kde sa injektáž zhotovila nad úrovňou terénu, plní ale hneď dve funkcie. Po prvé zatěsňujú možný výron injektážneho krému z ústia vrtov, ale čo sa moc nikde neuvádza, hoci je to ďalšia nesporná výhoda tohto druhu zatesnenia a to, že sa murivo, ktoré sa určite staticky nenaruší, ale tepelne čiastočne áno, tak tieto zátky toto tepelné oslabenie úplne eliminujú. Kedysi dávno som vykonal kontrolné meranie termokamerou v zimnom období, keď cez deň bolo okolo 0 stupňov Celzia a v noci mínus 3 stupne, takže žiadne veľké mrazy. V miestach linie vrtov, kde sa po injektáži tieto zátky nepoužili, hoci bolo murivo po injektáži obojstranne novo omietnuté sanačnou omietkou, presne som našiel miesta vrtov. Teplota na povrchu omietok v temperovanej miestnosti bola pri tomto období na miestach vrtov iba 14 stupňov a v okolí vrtov 21 stupňov. Toto mám zdokumentované. Takže pri obvodovom murive dokonca si myslím, respektíve je jasné, že zátky po ukončení dispergácie injektážneho krému, by bolo škoda je odstrániť. Toto samozrejme ale platí iba pri obvodovom murive nad úrovňou terénu. Pri murive vnútornom či murive pod úrovňou terénu je to v podstate len ten dôvod zatesnenia po vykonanom plnení a tak či zátky po ukončenej dispergácii odstránite či zasuniete a tým je ponecháte, je iba na Vás. Ale ja si myslím, že je jednoduchšie tento nami vyrábaný a dodávaný druh zátok skôr v murive ponechať. Nič sa tým nepokazí a pri obvodovom murive, ako som vyššie vysvetlil, je to dokonca veľmi výhodné.

S pozdravom

Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Keď je naša profesia koníčkom

Dobrý deň mám opornú stenu asi 4 metre vysokú je asi 100 rokov stará je z plných tehál nie je vôbec nijak zaizolované z druhej strany je zemina keď budem aplikovať vaše produkty po celej ploche steny bude to fungovať ako izolácia múr je asi meter zoširoka. Ako ďaleko musia od seba byť vrty.dekuji za odpoveď

Dobrý deň. Plošnú injektáž do podúrovňového muriva neodporúčam. Aj keď je krémová injektáž zo všetkých injektážnych metód úplne najspoľahlivejšie, v plošnom prevedení ani táto metóda nemusí byť 100% ne spoľahlivá. Ale ani nemôžem vylúčiť, že pri dodržaní vrtov 100 mm v osových vzdialenostiach v horizontálnom i vertikálnom a tzv. Šachovnicovom prevedenie výsledok bude plne funkčný. Záleží na ďalších faktoroch, do akej miery je Podpodlahový murivo namáhané napr. Tlakovou vodou atď. Na plošné dodatočné izolácie podúrovňového muriva je ďaleko spoľahlivejšie metóda tlaková rubová gélová injektáž pre zamedzenie infiltrácie vlhkosti z priľahlej zeminy do podúrovňového muriva, tzv. Bezvýkopová izolácie. Rubová chemická tlaková gélová injektáž sa vykonáva pre zhotovenie vonkajšej zvislej hydroizolačnej clony – membrány – k zamedzeniu prenikaniu vlhkosti alebo tlakovej vody do podúrovňového muriva z priľahlého terénu, najmä tam, kde nie je možné vykonať odkop pre zhotovenie nové zvislé izolácie z rubovej, tj. Vonkajšej strany podúrovňového muriva. Gélová injektáž a jej podstata technologického postupu je tá, že sa murivo plošne prevŕta v šachovnicovom prevedení a následne sa vykoná injektáž nie do muriva, ale skrz stavebný dielec podúrovňového muriva z vnútornej prístupovej strany. Tým sa napúšťa nielen priľahlá zemina, ale aj na rubovej strane podúrovňového muriva vzniká celistvá plošná elastická hydroizolácie a tým sa celoplošne akrylgelem utesnenie Podpodlahový murivo z vonkajšej strany, čím sa zabráni infiltráciu (prenosu) vlhkosti z priľahlého terénu, ale aj prípadné tlakovej vody pozri : http://www.sanace-injektaz-zdiva.cz/tlakova-gelova-injektaz/. Druhá možnosť ako postupovať vo Vašom prípade je, že Podpodlahový murivo tzv. Obvrtáte a zhotovíte krémovú injektáž vo vodorovnom a zvislom líniovom prevedenie a plochu, ktorá bude medzi zhotovenou hydroizolačnej clonou vzniknutú injektážou uzavrite kryštalickú či bitúmenovou plošnú izoláciou z vnútornej strany (napr. AquaStop Bitumen 2K). Tým murivo síce zostane zavlhnuté, ale u podúrovňového muriva to nie je zas až taký problém, ale do vnútorných priestorov sa vlhkosť nedostane a vodorovnou injektážou zhotovenou pri podlahe a v naklonenej rovine kopírujúci úroveň terénu sa spojením vtláčacích zvislíc vlhkosť nebude môcť presunúť do bočného, ale najmä do vertikálneho smeru (vyššie). Táto druhá metóda je menej nákladná. U tej prvej metódy je ešte nutné zhotoviť krémovú injektáž pri podlahe, pretože gélová rubová injektáž síce spoľahlivo nahradí vonkajšie plošnú hydroizoláciu, ale ešte je jeden smer odkiaľ sa vlhkosť dostáva do muriva a to od základov. Tým sa tieto dve izolácie doplní, tj. Vonkajší plošná hydroizolácia pre zamedzenie infiltrácie z priľahlého terénu a hydroizolačná clona pre zamedzenie kapilárne vzlínajúcej vlhkosti od základu. Ešte je tretia varianta, ktorá je taktiež spoľahlivá. Ak nebude funkčné vonkajšie zvislá hydroizolácia je potreba zhotoviť odkop obvodového muriva do hĺbky na základovú škáru (pod úroveň podlahy pivnice), zhotovíte novú plne funkčnú zvislú vonkajšiu hydroizoláciu a pri podlahe pivničné miestnosti zhotovíte z vnútornej strany krémovú injektáž. Samozrejme ak by ste zvolil tento postup sanácie vlhkého muriva je možné ešte zvážiť položenie na dne výkopu drenážne odvodnenie za predpokladu, že gravitačne toto drenážne teleso pôjde vhodne zaústiť, ďalej môžete zvážiť prípadné zateplenia obvodového muriva extrudovaným polystyrénom. Všetko ale záleží na miestnych podmienkach možností, nutnosťou a samozrejme zvolenej varianty sanácie vlhkého muriva.

S priateľským pozdravom

Jiří Schwarz -konaťel spoločnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Keď je naša profesia koníčkom

 

 

Dobry den, aka zaruka neprepustenia vody je pri vasom kreme? Dakujem, Petras Peter

Dobrý deň. Doba životnosti dodatočne zhotovenej izolácie pre zamedzenie
kapilárne vzlínajúcej vlhkosti v murive systémom AquaStop Cream záleží na
mnohých faktoroch. V akom murive bola injektáž zhotovená, ako kvalitne, do
akej miery je neustále namáhaná, atď. Ale minimálna doba životnosti je 25
rokov.
S pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sance s.r.o.

Nákupný košík

Spočítajte si sami spotrebu injektážneho krému

kalkulacka

Nakupujte v našom E-shope

AquaStop Cream®

AquaStop

Krémová Injektáž muriva

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.

Úžitkový vzor

Úžitkový vzor

Stavebná výstava ForArch 2013

ForArch 2013

Stavebná výstava ForArch 2016

forarch2016
spolehlivá firma