Injektážny krém AquaStop Cream® s uceleným príslušenstvom pre injektáž muriva svojpomocne.

Keďže sme českí výrobcovia, tovar účtujeme s 21% DPH podľa právnych predpisov platných v ČR. Firmám, ktoré sú plátcami DPH, nie je DPH účtované.

e-shop

e-shop