0
0

Dobrý den pane Schwarz, mám částečně podsklepenou nemovitost, izolace provedena klasicky IPOU na stěnách i podlaze, sklep je vyzděn cihlou. Od doby, kdy soused navýšil terén o 150cm, ubagroval svah za domem, mám terén do svahu/mám problémy s vlhnutím stěn sklepa, respektive s natékáním vody do sklepních částí domu. Na podlaze jsou položeny dlaždice, těmi jakoby vzlíná voda nahoru a podél zdí. Po odstranění vhlké omítky jsem zjistil, že v jedné části sklepa/rozdělěn na 3 místnosti/ voda nátéká skrz zdivo, žádný velký pramen přesto viditelně. Ještě bych snad uvedl, že do střední části sklepa se voda nikdy nedostala, přestože stěny byly vlhké i zde. Voda se do sklepa dostává při jakémkoliv větším dešti, případně tání sněhu. Vyřešila by nějaká injektáž můj problém nebo jakým způsobem tuto situaci vyřešit? Děkuji za odpověď, s pozdravem PUCHOLT Milan

 • You must to post comments
0
0
Dobrý den pane Pucholte. Pokud jsem dobře porozuměl, máte problém pouze ze sklepními prostorami, respektive toto chcete řešit. Tím, že se změnila výška terénu okolo Vašeho domu (předpokládám v místě podsklepené části domu) zásahem Vašeho souseda, tak to velmi pravděpodobně mělo značný vliv na zhoršení stavu zavlhání a dokonce natékání tlakové vody do Vašich sklepních prostor. Jak postupovat? Já bych Vám doporučil odkopat tu stranu domu až na základovou spáru, či základovou desku (tj. pod úroveň podlahy sklepa) a zhotovit dokonalé drenážní těleso s gravitačním vyspádováním s vhodným zaústěním odtoku, tzn: odkopání domu (odvedení vody střádající se u paty domu a pod domem) a součastně zhotovit svislou rubovou hydroizolaci podúrovňového obvodového zdiva (pro zamezení pronikání vlhkosti z přilehlého terénu do podúrovňového zdiva), případně zhotovit krémovou injektáž zdiva u podlahy suterénních prostor jak u zdiva obvodového tak vnitřního a to z důvodu, že odkopem a následnou svislou plošnou hydroizolací se samozřejmě pod dům nedostanete (ani nesmíte). Krémová injektáž zamezí kapilární vzlínající vlhkosti prostupující z podzákladí domu do zdiva. Samozřejmě můžete postupovat v etapách jelikož jednotlivé sanační práce se doplňují, ale zhotovené jednotlivé sanační kroky v určitém pořadí s pauzami se navzájem neznehodnocují. Ale přece jen vzhledem k tomu, že máte problém s tlakovou vodou, přecejen bych začal s odvodněním, tj. drenáží (pakliže to technicky lze provést). U tohoto odvodnění musíte provést logicky nejprve odkop a pak by byla škoda, pakliže nemáte plně funkční rubovou svislou podúrovňovou hydroizolaci, nezhotovit i tu novou svislou izolaci. Injektáž proti vzlínající vlhkosti se může zhotovit kdykoliv, až uvidíte do jaké míry je potřeba tuto vodorovnou dodatečnou hydroizolaci ve zdivu zhotovit.
Odkopání domů okolo obvodového zdiva není tak složitá práce, ale je velmi namáhavá při ručně prováděných pracích. V některých případech se dá použít i mechanizace, avšak zejména v městské zástavbě, ve dvorních traktech, terénních nedostatečných plochách a zejména uličních částech je to prakticky nemožné. V případě, že mechanizaci lze použít, zvyšuje se zase  riziko poškození inženýrských sítí (pakliže tam jsou). U ručního výkopu se toto riziko snižuje. Z výše uvedených důvodů se výkopy okolo obvodového zdiva domů obvykle provádějí ručně. Při ručním výkopu nebo výkopu s použitím mechanizace  je nutné dodržovat několik zásad. Výkop musí být dostatečně hluboký (až na základovou spáru či základovou desku),  jelikož narážíme  často na to,  že odkopání domu je nedostatečně hluboko provedeno a tudíž provedená hydroizolace nemůže fungovat. Je  nutné dbát na bezpečnost práce, tj. zejména provést dostatečně pevné pažení (při výkopu hlubším jak jeden metr) při provádění těchto prací, aby nedošlo k zasypání pracovníka ve výkopu. Poté je třeba řádně očistit obnažené zdivo od zbytků zeminy a jiných nepevných materiálů buď tlakovou vodou nebo mechanickou cestou (třeba kartáčem ). Toto bych označil za první úspěšný krok pro zdárné pokračování odizolování svislé podúrovňové části obvodového zdiva.
Pak se provede na očištěném zdivu cementová vyrovnávací stěrka, která se po vytvrdnutí natáhne bitumenovou (asfaltovou) stěrkou AquaStop Bitumen 2K v dostatečné tloušťce (cca 5 mm ve dvou vrstvách) s  vloženou perlinkovou síťkou a tím se vytvoří pevný  hydroizolační povrch obnaženého svislého zdiva. Po zaschnutí bitumenové stěrky 2K se celá plocha hydroizolace ochrání případně extrudovaným polystyrénem a kašírovanou fólií před poškozením při zpětném zásypu a následném zhutňování pěchem. Fólie musí být vždy řádně ukončena utěsňovací lištou, nejlépe v úrovni budoucí pochozí plochy. Klasická nopová fólie o výšce nopů 8 mm nenahrazuje izolaci!!! Pokud je potřeba, dá se provést již zmiňovaná montáž extrudovaného polystyrénu na zhotovenou bitumenovou hydroizolační stěrku, čímž se zamezí možnému promrzání zdiva. Pak se opět provede montáž ochranné fólie jako poslední ochranná vrstva před zásypem.
Drenážní odvodňovací systémy jsou nedílnou součástí v oboru sanace zdiva, zejména tam, kde dochází k natékání vody do objektu.
Drenážní odvodňovací systém má tu funkci, že odvodňuje odtečením vodu, střádající se okolo obvodového zdiva z důvodu nedostatečné propustnosti spodní vrstvy horniny pod základem objektu, kterou zapříčiňuje například jílová zemina anebo naopak vysoká hladina spodní vody v místech vystaveného domu. Při vydatnějších dešťových srážkách dochází nejprve k vsakování do propustné vrstvy horniny a při nasycení či zaražení vsakování srážkové vody již zmiňovanou např.jílovou vrstvou pod objektem dojde k zvedání spodní vody a tím se ocitne obvodové zdivo pod úrovní terénu doslova pod vodou a tím dojde k natékání vody do objektu či silnému vlhnutí obvodového zdiva, případně podlah.
Tento stav se častěji vyskytuje u domů s podzemními podlažími, což je Váš případ. Jednoduše řečeno, čím je dům založen hlouběji pod úrovní terénu, tím je výše uvedené riziko větší. Sebelepší odizolování objektu většinou dlouhodobě nevydrží působení tlakové vody a zhotovené svislé a vodorovné hydroizolace dříve či později nezvládnou dlouhodobé působení tlakové vody okolo objektu, k čemuž dříve či později dojde. Jak se říká : voda si cestu najde.
Další objekty vystavené tomuto problému (střádání vody okolo obvodového zdiva) jsou domy vystavěné pod kopci, kde dům vytvoří dokonalou zarážku vsakované povrchové vody nebo, což je ten nejhorší případ, kdy se vyskytnou z různých důvodů prameny u domu. Tento výskyt pramenů se nedá řešit, a tak se raději zaměříme na jejich odvod a to dokonalým odvodněním, tj. drenážním systémem.
Drenážní systém neslouží jako provětrávací systém, ale jako odvod spodní vody okolo podúrovňové části domu. Pokud se tam nikdy žádná voda nenastřádá, nemá co odtéci. Takže v případech, kdy nehrozí zvednutí spodní vody okolo objektu, jsou vynaložené prostředky pro zhotovení drenáže naprosto zbytečné. Naopak u domů, u kterých se vyskytuje problém s kumulováním vody okolo domu, je zhotovení drenážního systému nutné! Dále u domů, u kterých je pravděpodobnost nižší, může investor zvážit nainvestování finančních prostředků do drenážního tělesa z důvodu, že drenážní systém bude taková pojistka před možností zvednutí spodní vody okolo domu, i když k tomu může dojít jen ojediněle.
K samotnému provedení drenáží:
Po dostatečném vyhloubení výkopu (viz odkopy domů a svislé izolace) doporučuji zhotovit betonové lůžko ve tvaru žlabu, který bude v mírném spádu okolo obvodové stěny(stěn).Tento žlab by měl být zaizolován bitumenovou stěrkou AquaStop Bitumen 2K s kompaktním napojením na již zhotovenou svislou hydroizolaci stěny. Do tohoto lůžka vložíme geotextilii. Pak teprve vložíme drenážní perforovanou(děrovanou) hadici minimálně o průměru 110 mm v celé délce výkopu. Následně se tato drenážní hadice obsype štěrkem (frakce 16/32 nebo16/22) nebo doporučovaným, ale podstatně dražším kačírkem ve stejné frakci. Výška a šířka obsypu by měla být minimálně 40 cm. Pak se geotextilie přehodí v horní části přes sebe z obou stran s dostatečným překrytím, aby následný případný zásyp zeminou neznehodnotil časem propustnost (filtraci) vody skrz kamenivo a drenážní perforovanou hadici.
Posledním krokem je vhodné zaústění drenážní hadice pro odvod vody. Je několik možností, které se musí na místě zvážit, jelikož odvod vody musí být pořád ve spádu a tak ne vždy to spádově vychází pro napojení do kanalizace, a v tomto případě se to dá řešit např. drenážní jímkou, sběrnou jímkou s použitím odčerpávání, trativodní jámou, vyústěním ve svahu atd. Tyto drenážní jímky a trativodní jámy musejí být však v dostatečné vzdálenosti od objektu. Odvod vody z drenážní hadice až k vhodnému zaústění musí být spojen klasickým kanalizačním potrubím, aby nedocházelo k vytékání vody již u domu. Jsou ještě další možnosti technologických postupů jako je například rubová gelová injektáž zdiva viz. http://www.injektaz-zdiva-praha.cz/tlakova-polyuretanova-injektaz/ , ale jedná se nejnákladnější řešení. Pak jsou možnosti sanace sklepních podúrovňových prostor různými krystalickými nátěry s kombinací krémové injektáže. Ale pokud jde problém řešit z venkovní strany stavebního dílce, je to vždy spolehlivější řešení a tak se o dalších možností vnitřní hydroizolace již nebudu rozepisovat. V případě, že by Vás to přece jen zajímalo, klikněte na tento link našeho webu: http://www.sanace-injektaz-zdiva.cz/sterky-izolace-proti-vlhkosti/ .
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

 

 • You must to post comments
Zobrazuji 1 záznam
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, nižšie uvedené kolónky aby mohol byť Vaš dotaz zaradený do našej Poradne. Váš email nebude zverejnený.
Jméno*
E-mail*
Obrázok
Názov súboru Velikost
There are currently no files uploaded.
Maximálny počet súborov 6, maximálna veľkosť súboru 3MB.
Podporované formáty súborov: gif jpeg jpg png

Nákupný košík

Systém AquaStop Cream – Generálny partner pre TÝŽDEŇ Akadémie vied ČR

Generálny partner
info

Kompletný sortiment vždy skladom. Tovar dovezieme na Vašu adresu do dvoch pracovných dní.

pro-rychly-nakupSK

Inštruktážne a animačné videa pre odvlhčenie muriva

 • Animačné video AquaStop Cream

  Animačné video AquaStop Cream

 • Časozberné video AquaStop Cream

  Časozberné video AquaStop Cream

 • Čo sa deje v murive po injektáži

  Čo sa deje v murive po injektáži

 • Injektážní krém

  Injektážní krém

 • ČT - relácia Polopate 2018

  ČT - relácia Polopate 2018

 • ČT - relácia Polopate 2020

  ČT - relácia Polopate 2020

 • Použitie injektážnej pumpy

  Použitie injektážnej pumpy

 • Práca s univerzálnou injektážnou pištoľou

  Práca s univerzálnou injektážnou pištoľou

 • Použitie pistole pre salámové bal.

  Použitie pistole pre salámové bal.

 • Použitie tubového balenia

  Použitie tubového balenia

 • TV Prima - Receptár prima nápadov

  TV Prima - Receptár prima nápadov

 • Sanační omítka svépomocí

  Sanační omítka svépomocí

 • Aquastop Protect®

  Aquastop Protect®

 • Aquastop Protect®

  Aquastop Protect®

 • Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

  Polyuretanová injektáž pre zatesnenie prieniku tlakovej vody

 • Rubová gelová injektáž

  Rubová gelová injektáž

Aquasan Porosity

KALKULAČKA PRE RÝCHLY VÝPOČET SPOTREBY A NAVRHOVANÉHO BALENIA VRÁTANE CELKOVEJ CENY

spotreba

VODOROVNÉ REZY PRE BEZCHYBNÉ NAVRTANIE MURIVA

pro-shlednuti

REZ DOMU PRE DOPLNENIE hydroizolácií k trvalému odvlhčeniu

schema aqs

POZRITE, AKO sa obsluhujú nami dodávané APLIKAČNÉ ZARIADENIA

UKÁŽKA účinnosť systému AQUASTOP CREAM v extrémnych podmienkach

murik

Dokumentácia k našim výrobkom

Tu si môžete prezrieť sídlo a prevádzkareň našej spoločnosti

galerie

Napísali o nás v časopise Moje bývania

MOJE BYDLENI

posudok súdneho znalca

vyjadreni-znalce

K dnešnému dňu evidujeme TENTO POČET OBJEDNÁVOK zo SR a ČR, ale aj iných krajín EU. NIE sú započítané osobné odbery.


Z každej objednávky ukladáme 10 Kč na sociálne projekty.

Systém AquaStop Cream® v praxi

Typické nasycovanie priebežnej škáry i menej nasiakavého murovacieho materiálu injektážnym krémom AquaStop Cream®.

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti už po niekoľkých hodinách po injektáži.

sireni injektaze

Šírenie hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tieto jedinečné vlastnosti nemá žiadna iná injektážna technológia ani hmota.


Všetky údaje, najmä texty a fotografie uvedené na týchto webových stránkach sú výtvorom a vlastníctvom spoločnosti TRUMF sanace s.r.o., predstavujú jej know-how a ako také požívajú ochranu rovnako podľa autorských predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo.

Kontakty na našej prevádzkareň

Dvorská 1163/2,
252 19 Rudná u Prahy
Po-Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 16:30

+420 235 312 000
+420 606 187 916

Kontakty na sídlo spoločnosti

Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
IČ DPH: SK4120141938
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982