Trumf sanace logo

Injektážna pištoľ s 2 plnidlami pre vedrové balenie (rúrkové plnidlo 950 mm)

 

 

 

Cena: 25,50
Katalógové číslo: 11 Kategórie:
SPÄŤ DO E-SHOPU

Popis

Injektážna pištoľ s dvoma plnidlami (set) je určená pre kbelíkové balenie (nie je určená pre tzv. salámové balenie, ale piest prípadne vytlačí aj obsah z tzv. balenia salám) pre dvojfázovú výplň vrtov muriva a je vyrobená v dobrej kvalite. Plní sa injektážnym krémom z kbelíkového balenia priamo do plastovej tubusovej časti pištole za použitia špachtľa, rozmerovo vhodnej nádobky alebo skôr vhodných pomôcok, ako je záhradná lopatka, malá zberačka a pod., keďže nalievanie injektážneho krému rovno do tubusu nie je ľahké a väčšina krému by mohla skončiť na zemi. Obsah tubusu pre vyplnenie injektážnym krémom je cca 800 ml. Posunom piestu je injektážny krém vytláčaný cez trubičkové plnidlá do otvorov vrtov. Táto aplikačná pištoľ (set) s dlhším trubičkovým plnidlom dĺžky 950 mm je vhodná pre injektovanie hrúbky muriva od hr. muriva 600 mm do hr. muriva 1000 mm. Aplikačná pištoľ Vám vydrží aj v prípade častejšieho používania pre injektáže väčších rozsahov prác. V prípade väčších rozsahov injektáže je ale predsa len vhodnejšie si zakúpiť injektážnu pumpu (tiež set) s potrebnou dĺžkou trubičkového nástavca. Kvalita vykonanej injektáže je rovnaká v porovnaní s injektážnou pumpou, ale časové prevedenie je samozrejme dlhšie. Tým túto injektážnu pištoľ odporúčame zakúpiť v prípade menších rozsahov injektáže s výpočtom predpokladanej spotreby, to je napr. od jedného litra do štyroch litrov v litrových kbelíčkových baleniach. V prípade spotreby 5 litrov a vyššie je ekonomickejšie si zakúpiť nami ponúkanú tlakovú injektážnu pumpu.

 

Návod, ako pripraviť aplikačnú pištoľ pred plnením.

 

1.        Aplikačná pištoľ má dve plastové koncovky, ktoré sa nasádzajú na prednú časť tubusu a piest, ktorý sa vsunie z druhej strany do vnútornej časti tubusu.

2.        NNa plastovú koncovku s väčším vývodom sa tlakom ruky nasádza gumová hadička spájajúca plastovú koncovku a rúrkový plnič.

3.        Na druhú plastovú koncovku s menším vývodom sa tlakom ruky nasádza gumová kónická koncovka.

Pri nasadení jednej z plastových koncoviek na prednú časť tubusu sa zasúva piest. To, samozrejme, až po vložení tubusu s nasadenou plastovou koncovkou do aplikačnej pištole.

4.        Pozor! Pred zasunutím piesta do tubusu je nutné dotiahnuť prednú stredovú maticu piesta tak, aby došlo pri zasunutí piesta do tubusu k ideálnemu zatesneniu vnútorného priemeru tubusu a vonkajšieho obvodu gumovej manžety na pieste, ktorá sa pri doťahovaní prednou stredovou maticou rozťahuje (zväčšuje svoj priemer). Správny postup pri nastavovaní ideálneho dotiahnutia je ten, že si najprv vnútornú časť tubusu trochu natriete, napríklad krémom či vazelínou (použiť gumovú rukavicu), aby gumová stieracia manžeta nemala pri dotiahnutí piesta značný odpor s neklzkým vnútorným povrchom tubusu. Pri správnom dotiahnutí nesmie pri naplnení tubusu silanovým krémom a následným posúvaním piesta dochádzať pri aplikácii krému do muriva (injektáži) k obtekaniu krému medzi tubusom a piestom, ale zároveň by sa mal piest posúvať relatívne bez väčšieho odporu v tubuse pri stláčaní páčky na posun piesta. Pokiaľ by dochádzalo pri injektáži k obtekaniu, je nutné maticu ešte dotiahnuť!

5.        Po skončení injektáže umyte aplikačnú pištoľ teplou vodou a pokiaľ ju nebudete používať pravidelne, je dobré ju zakonzervovať vazelínou či olejom.

Inštruktážne video